Auditointi takaa ympäristöjärjestelmän luotettavuuden

Syyskuun aamukahvitilaisuuden teema oli ympäristöjärjestelmän auditointi. Asiantuntijoina paikalla olivat ympäristövastaava Ville Heinilä, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:stä (Ekokompassi) ja myyntipäällikkö Timo Halttula, Kiwa Inspecta (ISO 14001).

Järjestelmästä riippumatta auditoinnin tarkoituksena on varmistaa, että ympäristöjärjestelmä vastaa sitä standardia tai kriteeristöä, jonka perusteella se on rakennettu. Esimerkiksi Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä perustuu 10 kriteeriin, joiden noudattaminen auditoinnissa varmistetaan. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ville Heinilän mukaan auditointia ei ole tarpeen jännittää, vaan siihen kannattaa suhtautua kuin neuvontakäyntiin, sillä auditoijan tavoite on myös auttaa yritystä parantamaan ympäristöjärjestelmäänsä. Ekokompassin materiaalipankissa on ohje auditointiin valmistautumiseen ja sitä kannattaa hyödyntää. Vaikka auditoijalta saa myös vinkkejä ja kehitysehdotuksia, on vastuu ympäristöjärjestelmän rakentamisesta aina yrityksellä itsellään.

Molempiin järjestelmiin pätee sama jatkuvan parantamisen sääntö. Mikään auditointi ei sellaisenaan riitä vaan järjestelmän toiminnan varmistaminen vaatii seurantaa. Kiwa Inspectan Timo Halttula tiivisti tärkeimmän sisällön: vastuullisuus on kaikki kaikessa koko arvoketjussa. Ympäristötietoisuus koskettaa koko henkilökuntaa, mutta se on ennen kaikkea johtamiskysymys. Vastuullisuudesta huolehditaan suunnittelussa ja resursoinnissa. Hyödyt näkyvät kustannussäästöinä ja brändityössä. Asiakkaat arvostavat vastuullisuutta ja se motivoi myös työntekijöitä.

Lisää

Ajankohtaista luettavaa