Biokaasua Terälahdessa

Hankkeen loppuseminaarissa selvitettiin, löytyykö edellytyksiä Teiskon Terälahteen perustettavalla biokaasulaitokselle.

Lataa materiaalit tästä (PDF)

Terälahden biokaasulaitoksen selvityshanke -loppuraportti
Selvityksen_tuloksia_Energiamuutos_HT
Kannattavuuslaskuri (Excel)

Ekokumppanit Oy on selvityshankkeen toteuttaja ja käytännön selvitystyön tekee teiskolainen uusiutuvan energian yritys Energiamuutos HT. Hanke saa Kantri ry:n leader-rahoitusta (80% EU:n rahoitusosuus).

Selvityshankkeessa tuotettiin tietoa ja toimintamallia vastaavien pienempien biokaasulaitosten perustamista varten. Arvioitavaksi tuli laitoksen raaka-aineiden saatavuus ja käytettävyys sakokaivolietteistä, biojätteisiin, hevosenlantaan, kananlantaan ja peltokasviraaka-aineisiin. Näillä on vaikutus laitoksen teknologiavalintoihin. Biokaasun käyttömahdollisuuksia arvioitiin eri tarkoituksiin; liikenteessä, maatiloilla, lämpökattiloissa ja sähköntuotannossa.

Lisäksi tutkittiin mahdollisen laitoksen ja kaasuverkon perustamista Terälahteen sekä vaihtoehtoisia rahoitusmalleja.

     

Aikataulu

syys-joulukuu 2016: biokaasulaitoksen raaka-aineiden selvittäminen
joulu – helmikuu: asiakkaiden, päättäjien ja asiantuntijoiden haastattelut, tutustumisretket
helmi-huhtikuu 2017: toteutettavuuden ja kannattavuuden arviointi,
maaliskuu 2017: Biokaasuseminaari
huhtikuu 2017: Biokaasuekskursio
toukokuu 2017: hankkeen päätöstilaisuus

Biokaasu Suomessa

Biokaasuyhdistys
Motivan Biokaasun tuotanto maatilalla –esite
Biokaasuun liittyvät Luonnonvarakeskuksen julkaisut
Gasum Oy:n kaasuautoilun infosivut
Vihreä Kaista -uutissivusto

Lisätietoja:

Suvi Holm, Ekokumppanit Oy
if.erepmat@mloh.ivus
040 704 4099

Hannes Tuohiniitty, Energiamuutos HT
if.sotuumaigrene@sennah
045 168 5487