Ekokompassi: Tampereen Muurausliike osk

Meillä on ympäristöjärjestelmä käytössä!

Näin ilmoittaa Tampereen Muurausliike Osuuskunta yrityksen kotisivuilla. Näin pitääkin tehdä eli viestiä reilusti vastuullisuudesta niin asiakkaille kuin yrityskumppaneille. Tampereen Muurausliike Osuuskunta pyrkii eturivin yritykseksi pienten ja keskisuurten yritysten joukossa ympäristöasioiden huomioonottamisessa.

Ekokompassi-sertifikaatti TML-palveluille myönnettiin 8.11.2019. Kiitoksissa mainittiin, että ”TML-palvelut osoitti erinomaista huolellisuutta ympäristöjärjestelmää rakentaessaan”. Erityisiksi kehittämiskohteiksi seuraavien kolmen vuoden aikana valikoituivat materiaalitehokkuus sekä viestintä ja vaikuttaminen.

Ylennys-hankkeen järjestämä koulutus, johon yrityksen työntekijät (15 henkilöä) osallistuivat, näkyi parhaiten ajatustavan muutoksena. Nyt oli juuri sopiva aika nostaa rakennusalan ja siellä toimivien työntekijöiden ympäristötietoisuutta. Parhaimpana pontimena toimi materiaalitehokkuuden kautta syntyvä kustannussäästö. Merkittävimmät ympäristövaikutukset perustuvat niin ikään työnaikaisten materiaalien tehokkaaseen käyttöön, työnaikaiseen optimaaliseen materiaalin jakeluun, lajitteluun ja kierrätykseen. Kun saa kilpailuetua urakkatarjouksissa ympäristöasioiden vastuullisella hoitamisella kustannussäästöjen ohella, niin se kyllä motivoi eteenpäin. Moni iso alan yritys noudattaa ISO 14001 ympäristöjärjestelmää mutta pienet yritykset ovat tällä saralla vielä alkutaipaleella. Vastuullisuus on kuitenkin asia, jonka pitäisi näkyä koko ketjussa.

Lisää

Ajankohtaista luettavaa