Annual report

2019

Text Carl Willandt Photos Visit Tampere: Laura Vanzo and Pexels.com

In 2019, we successfully implemented several projects, campaigns and events and developed new operating models and services. Our position strengthened and our awareness also grew outside Pirkanmaa. Cooperation with owners continued to be close and our extensive partner network grew even more.

In 2020, the world’s number one topic will be the corona pandemic. The effects of the restrictions it causes are not yet predictable, but it is likely that the new normal will be different from the one before the corona, whether it be work, leisure, housing or hobbies. The experts of the eco-partners make positive use of the attractiveness of the local environment and economy, as well as the rapidly advanced digital leap, and together with the partners produce new services that promote more sustainable development – from generation to generation.

suvi-allekirjoitus-sahkoinen

Suvi Holm, CEO

Communication takes you forward

Our strategy reform implemented in 2018 was a long and rewarding process, as a result of which Ekokumppanit Oy’s mission, vision and customer promise were reshaped. In 2019, on the basis of the new strategy, Ekokumppanit Oy’s communication toolkit was also renewed.

Our new communication strategy is based on the same values as the company’s actual strategy and defines, among other things, our company’s communication tasks, goals, indicators and key messages.

In addition to the new communication strategy, a two-year communication plan, new graphic guidelines, a strategy strategy and separate guidelines for both personnel and crisis communications were created for Eco-partners in 2019.

The state of emergency in the first half of 2020 has shown that effective communication is vital for any company. The measures taken in 2019 have been aimed at ensuring not only the success of Ekokumppanit Oy’s communications, but also the separation of our benefits.

Sustainable partnership

We are a reliable partner for anyone interested in sustainable activities and lifestyles. The partnership we offer is sustainable in terms of values, content and duration.

Genuine expertise

We offer quality expert services, whether it is project planning, energy efficiency, development of nature services or communication. Our staff has years of experience in their field and we are able to assemble a team of our employees who can best help our customers and partners to develop their own operations to be more sustainable.

Responsible influencing

Responsibility guides every action, choice and communication we make on our behalf. At the same time, we are working with each of our industries to make a real contribution to bringing humanity one step closer to a sustainable lifestyle the next day.

Next, it is time to take a closer look at our 2019 operations. Welcome to the journey with the implementers of a sustainable future!

Service agreements

Our owners are committed to responsible and environmentally friendly operations. At Ekokumppanit Oy, we provide our owners with services in line with our business idea, in accordance with service agreements that are concluded annually. Together with our owners, we share common, sustainable values and together we worked hard towards the Sustainable Tampere 2030 goals. You can get acquainted with the measures under the 2019 service agreements below.

Local impact

Vuonna 2019 toteutimme jälleen omistajatahoillemme monipuolisia, kestävän kehityksen mukaisia palveluita.

Tampereen kaupungin palvelusopimuksen mukaisesti toteutettu Ilmastosankari-kampanja huipentui viiden ilmastosankarin valintaan ja kampanjan luomalle pohjalle syntyi myös tamperelaisten oma ilmasto-opas (ks. linkki). Lisäksi kaupunki rahoitti asumisen ja rakentamisen energianeuvontapalveluita sekä osallistui useisiin valtakunnallisiin kampanjoihin, joihin suunnittelimme paikallisen toteutuksen.

Pirkanmaan Jätehuolto jatkoi ansiokasta työtään jätteen synnyn ehkäisyn parissa, mihin liittyen Ekokumppanit toteutti useita tapahtumia, joista mainittakoon syksyllä 2019 järjestetty SWAP!-vaatteidenvaihtotapahtuma, johon osallistui yli 3 500 kävijää ja jossa noin 3 000 kiloa vaatteita vaihtoi omistajaa. Jätehuollon palvelu-sopimukseen liittyen julkaisimme syyskuussa myös Rakkaudesta vaatteisiin -verkko-oppaan, johon pääsee tutustumaan sivun oikean laidan linkistä.

Tampereen Sähkölaitoksen kanssa solmitun palvelusopimuksen mukaisesti Ekokumppanit järjesti vuoden aikana energianeuvontaa kuluttajille koko vuoden ajan sekä kasvokkain tapahtumissa että aktiivisesti verkossa (some, email, www). Vuoden aikana järjestettiin kaikkiaan 53 neuvontatilaisuutta, minkä lisäksi toteutimme neljä pientalojen kuntotuokiota. Jo perinteeksi muodostunut, taloyhtiöiden luottamushenkilöille suunnattu energiaeksperttikurssi järjestettiin syksyllä, minkä lisäksi kurssista luotiin verkkoversio, jota pilotoidaan vuonna 2020.

Tampereen Vedelle tuotimme vuonna 2019 erityisesti viestinnällisiä palveluita, kuten markkinointimateriaaleja, tapahtumasuunnittelua sekä Save the Waters -mobiilipelidemon, johon pääsee tutustumaan sivun oikean laidan linkistä. Lisäksi olimme mukana Tampereen Veden uuden graafisen ilmeen kehitystyössä.

Resource efficiency and the circular economy

A breakthrough in the circular economy

Resurssitehokkuus ja kiertotalous olivat vuonna 2019 jopa aiempaa suuremmassa roolissa Ekokumppanien toiminnassa.

Vastasimme edelleen Hiedanrannan tulevaisuuden kaupunginosan viestinnästä muun muassa järjestäen useita tapahtumia sekä toteuttamalla alueelle kattavan, yli 30 ulko-opastetaulua käsittävän opastekokonaisuuden. Vuoden aikana Hiedanrannalle perustettiin myös omat YouTube- ja Instagram-tilit sekä toteutettiin videoita, artikkeleita, kesä- ja joulukalenterit sekä omat verkkosivut niin Innovaatioiden Hiedanrannalle kuin Hiedanrannan kulttuurille.

Vuonna 2019 Ekokumppaneilla oli käynnissä useita kiertotalouteen liittyviä hankkeita. Ekokumppanien oma, Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Sorvaamo-hanke jatkoi Hiedanrannassa sijaitsevan Jukola-talon korjausrakentamista tarjoten työkokeilumahdollisuuksia lukuisille pirkanmaalaisille työttömille.

Kattavan tutkimus-, kehitys- ja pilotointiympäristön luomiseen ja vähähiilisten materiaali- ja tuoteratkaisujen kehittämiseen tähtäävässä PIHI-hankkeessa sekä Hiedanrannan alueelle urbaania ravinnekiertomallia luovassa NutriCity-hankkeessa jatkoimme monipuolisen ja innostavan hankeviestinnän toteuttamista.

Syyskuussa 2019 päättynyt CircHubs-hanke huipentui Ekokumppanien osalta 12.9.2019 järjestettyyn Rakentamisen kiertotalous -seminaariin, jossa käytiin läpi rakennus- ja purkujätteiden hyötykäyttövaihtoehtoja sekä talonrakentamisen kiertotalouden ohjauskeinoja. Seminaarin kaikki esitykset ovat saatavilla alla olevan linkin takana.

Uusina kiertotaloushankkeina vuonna 2019 starttasivat KIERTO ja JAKAJAT. Tampereen kaupungin koordinoimassa KIERTO-hankkeessa etsitään uusia työllistymismahdollisuuksia kiertotalouden ympäriltä kehittämällä työttömien työnhakijoiden osaamista työnantajien tarpeisiin. Hanke on yksi Pirkanmaan suurimpia kumppanuushankkeita, joissa pureudutaan yhtäaikaisesti kestävän kehityksen kahteen eri osa-alueeseen: taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Hankkeessa tehdyt toimet edistävät Suomen siirtymistä vaiheittain kohti kiertotaloutta.

Syyskuussa 2019 käynnistynyt JAKAJAT-hanke on Ekokumppaneiden, Tampereen Opiskelija-asuntosäätiö TOAS:n sekä Kotipirtti ry:n toteuttama hanke, jossa luodaan uusia, jakamistalouteen perustuvia asumisen ja liikkumisen malleja yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Vuokratalosäätiön kanssa. Hankkeessa selvitetään käytännön kokeilujen kautta, millaisten jakamistalouden palveluiden ja liiketoimintamallien myötä uudet käytännnöt voivat levitä mahdollisimman laajalle.

Energy efficiency and renewable energy

Local, national, international

Ekokumppanit on jo pitkään ollut mukana kestävien energiaratkaisujen kehittämisen etujoukoissa ja sillä tiellä pysyimme myös vuonna 2019.

Alkuvuodesta voitimme Energiaviraston järjestämän kilpailutuksen alueellisen energianeuvonnan tuottamisesta niin Pirkanmaan kuin Kanta-Hämeen alueilla vuosina 2019-2023. Näin ollen aloimme toukokuussa toteuttaa Energiaviraston rahoittamaa neuvontaa kuluttajille, kunnille ja pk-yrityksille. Työn tarkoituksena on kannustaa ja auttaa kohderyhmiä tekemään erilaisia energiatehokkuustoimia.

Vuoden aikana saimme myös valmisteltua toimintamallin ja kampanjasivun öljylämmitteisten pientalojen omistajien kannustamiseksi lämmitysjärjestelmän vaihtoon. Toimintamalliin voi tutustua sivun oikean laidan linkin takaa.

Myös Pirkanmaan KETS-foorumin toimintaa jatkettiin ja kehitettiin koko vuoden ajan.

Kuuden Suomen suurimman kaupungin yhteinen 6Aika Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hanke eteni vuoden 2019 aikana vauhdikkaasti. Energiaviisaita pilotteja otettiin käyttöön mm. Ekokumppanien toimistolla Moreeniassa, minkä lisäksi toteutimme vuoden aikana monipuolista hankeviestintää, pieni pilke silmäkulmassa (ks. hankkeen joulutervehdys sivun oikean laidan linkistä).

Vuonna 2019 käynnistyivät myös taloyhtiöiden isännöitsijöille korjausrakentamisen energia-tehokkuuteen ja digitaalisiin ratkaisuihin lisäkoulutusta tarjoava KARE-hanke sekä kansainväliseen URBACT-ohjelmaan kuuluva, ranskalaisen Clermont Auvergne -alueen johtama Urban Energy Pact (Urb-En Pact) -hanke, jossa useat eurooppalaiset kaupungit/alueet pyrkivät yhdessä kohti energianeutraalia tulevaisuutta, toinen toisiltaan oppien.

Movement and well-being

Cycling as a prelude to sustainable mobility

Kestävän liikkumisen osalta Ekokumppanien toiminta painottui vuonna 2019 edelleen pyöräilyn ja pyörämatkailun edistämiseen.

Pyöräilyn ja reitistökehityksen asiantuntijapalvelut ottivat vuonna 2019 suuria askeleita eteenpäin valtion myönnettyä pyörämatkailulle ensimmäistä kertaa oman vuosibudjetin ja Ekokumppanien asiantuntijapalveluiden tultua valituksi osaksi valtakunnallista pyörämatkailun kehitysryhmää. Samalla toteuttamamme Pyhä-Näsi -reitistö valittiin yhdeksi valtakunnan kärki- ja pilottikohteeksi.

Pyhä-Näsin toiminta kehittyikin vuonna 2019 merkittävästi. Vuoden alussa koko reitistön ilme, logot ja nettisivut yhdenmukaistettiin, keväällä reitistön suosituimman reitin eli Maisemareitin kyltitys uusittiin kokonaisuudessaan ja kesällä lanseerattiin uusi Bike & Boat -kampanja yhteistyössä Hopealinjojen kanssa. Lisäksi Pyhä-Näsiä markkinoitiin ahkerasti muun muassa uuden reittikartan ja reitistön varrella oleviin palveluihin teetetyn reitistötarran avulla sekä osallistuen useille messuille/tapahtumiin.

Samaa tahtia Pyhä-Näsin kasvavan suosion myötä on myös kiinnostus Ekokumppaneiden asiantuntijapalveluita kohtaan laajentunut, mistä osoituksena olemme saaneet useita tarjouspyyntöjä ja neuvottelukutsuja niin Pirkanmaalta kuin muistakin maakunnista ja osa näistä johtanee toimenpiteisiin jo vuoden 2020 aikana.

Kansainvälisen Lakesperience-hankkeen osalta Ekokumppanit toteutti vuoden 2019 aikana paljon markkinointi- ja viestintämateriaaleja, muun muassa hankkeen esittelyvideon, kaikkien partneriorganisaatioiden ja -maiden esittelykartat ja hankkeen yhteiset verkkosivut. Lisäksi olimme mukana suunnittelemassa laajan sidosryhmäverkoston kanssa toteutettua Lakeland Festival -kokonaisuutta.

Pyörämatkailun edistämisen lisäksi Ekokumppanit operoi kesällä 2019 myös Tampereen matkailupyörätoimintaa. Pyörät olivat vuokrattavissa keskustorin Juvenes Centre -kioskista toukokuusta syyskuuhun. Syksyllä pyörien havaittiin olevan elinkaarensa loppupäässä, mistä johtuen operointitarvetta joudutaan miettimään uudelleen jälleen vuoden 2020 osalta, jolloin Tampereen kaupunginkin on tarkoitus lanseerata uusi kaupunkipyöräjärjestelmänsä.

Särkänniemen alueelle kestävän toiminnan mukaisia toimintamalleja ja pilotteja kehitävässä Kestävän matkailun Hub -hankkeessa Ekokumppanit on ollut aktiivisesti suunnittelemassa ja työstämässä alueen kokonaisvaltaista tiekarttaa keskittyen erityisesti vähähiilisen liikkumisen ja energiaratkaisujen osa-alueisiin. Hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja on tarkoitus pilotoida vuoden 2020 aikana.

Nature and environment

On nature terms

Vuosi 2019 oli Ekokumppaneiden tarjoamien monipuolisten luontopalveluiden todellisen käynnistymisen vuosi. Laatimamme Tampereen kaupunkiseudun virkistysreittien suunnitelma valmistui joulukuussa luoden 10 vuoden aikajänteen, jonka aikana kaupunkiseudun kuntien retkeilykohteet laitetaan kuntoon, reittejä yhdistetään uusilla reiteillä ja yhteisen viestinnän mahdollisuudet ihmisten luontokokemusten parantamiseksi selvitetään.

Vuoden 2019 aikana Ekokumppaneiden luontotiimi toteutti useita töitä eri kohteilla. Sora- ja pitkospolkuja tehtiin noin kilometrin verran, Iidesjärven lintutornin näköalatasanne laajennettiin lähes kaksinkertaiseksi ja Kintulammin parkkipaikat jopa nelinkertaisiksi. Muutenkin Kintulammilla tehtiin läpi vuoden vastuullista hoito- ja huoltotyötä ja järjestämämme kävijämäärälaskennan tuloksena saatettiin todeta Kintulammilla vierailleen ensimmäisenä mittausvuotena yli 40 000 kävijää. Loppuvuodesta Kintulammi valittiin yli sadan ehdokkaan joukosta Vuoden retkikohde 2020 finaalikuusikkoon. 

Vuonna 2019 päättyi kaksi Ekokumppanien merkittävää ympäristöhanketta, kun koordinoimamme, maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Järviluontokeskus-kärkihanke sekä yhteistyössä Suomen ympäristöopisto Syklin kanssa toteuttamamme Ylennys-hanke saatettiin kunnialla maaliin.

Järviluontokeskus-hankkeessa toteutettiin muun muassa keskuksen elämysvisio ja brändikonseptikokonaisuus, alueen ympäristö- ja luontovisiosuunnitelma, vedenalaisen maailman elämysmahdollisuuksien kartoitus sekä useita pilotteja kuljetuspalveluista ympäristökasvatus- ja luontopilotteihin, joihin osallistui noin 300 koulaista kuhunkin. Työ keskuksen toteensaattamiseksi jatkuu hankkeen tulosten pohjalta.

Ylennys-hankkeessa tuettiin yhteensä 18 yritystä Ekokompassi- tai ISO 14001-ympäristöjärjestelmän käyttöönotossa. Hanke huipentui Tampere-talossa pidettyyn avoimeen yritystilaisuuteen, jonka suuri osallistujamäärä kertoi hankkeen tarttuneen ajankohtaiseen aiheeseen.

People

Suvi Holm
toimitusjohtaja

Jan Burman
siviilipalvelusmies (07/2019 alkaen)

Hanna Eronen
projektisuunnittelija, Pyhä-Näsi

Tiina Hakala
ympäristöneuvoja

Harri Helin
projektipäällikkö, materiaalitehokkuus

Satu Huuhka
projektiasiantuntija, CircHubs (09/2019 asti)

Eija Jokinen
viestintäasiantuntija, Hiedanranta

Sini Jussila
projektikoordinaattori, Hiedanranta (02/2019 asti)

Aleksanteri Jääskeläinen
työmaapäällikkö, Sorvaamo

Sanni Kouhi
projektikoordinaattori

Mika Kuronen
ympäristönhoitaja

Petri Mäkelä
projektisuunnittelija, luonto- ja retkipalvelut

Antero Mäkinen
energianeuvoja, RANE

Anni Piippo
assistentti

Irma Rantonen
projektipäällikkö, Sorvaamo

Ilari Rautanen
projektipäällikkö, TARMO+

Pyry Rinkinen
palvelumuotoilija (06/2019 alkaen)

Juho Rinta-Rahko
projektiasiantuntija, energiapalvelut

Aku Satamo
siviilipalvelusmies (07/2019 asti)

Jari Saukko
projektipäällikkö, EKAT

Mika Telkkä
graafinen suunnittelija, luonto-opas, IT-asiantuntija

Mari Tolppa
projektipäällikkö, YLENNYS

Olli Vakkala
projektipäällikkö, järvimatkailu

Senni Vesikallio
viestintäasiantuntija, Hiedanranta

Kirsi Viertola
viestintäasiantuntija, YLENNYS

Silva Vuopponen
projektipäällikkö, KARE (10/2019 alkaen)

Carl Willandt
viestintäpäällikkö

Lisäksi tarjosimme vuoden aikana harjoittelu- tai työkokeilupaikan lukuisille opiskelijoille ja työttömille työnhakijoille.

Economy

Ekokumppanit Oy’s net sales in 2019 were EUR 1.1 million and other operating income totaled approximately EUR 0.6 million, an increase of 21 percent on the previous year. The last financial year was slightly unprofitable. The result for the financial year was EUR -23,000. The company’s equity ratio was 55.3 percent. During the financial year, the company had an average of 33 employees, some of whom were trainees or non-employees.