Ensimmäiset askeleet Ylennykseen

20180829_101834-800x444

Iloisissa ja odottavissa merkeissä käynnistyi Ekokumppanit Oy:n ja Suomen ympäristöopisto Syklin ensimmäinen koulutus YLENNYS-hankkeeseen osallistuvien pk-yritysten ja tapahtumien edustajien kanssa. YLENNYS on lyhenne hankkeen nimestä Yritysten liiketoiminnan ja osaamisen edistäminen ympäristöjärjestelmällä.

Ensimmäiseen koulutuspäivään osallistui 12 henkilöä viidestä eri yrityksestä ja yhdestä tapahtumasta. Läsnä olivat luonnollisesti myös hankkeen vetäjät, projektipäällikkö Mari Tolppa Ekokumppaneista ja Syklin kouluttajat Minna Myllykoski ja Niina Rossi. Tutustumiskierroksella nousi heti esiin eri yritysten vahva halu sitoutua oman yrityksen ympäristöjärjestelmän kehittämiseen, johon tämä nimenomainen koulutus antaa oikeat askelmerkit.

Mitä ympäristöjärjestelmä tarkoittaa? Miten lähteä liikkeelle ympäristöjärjestelmän rakentamisessa? Miten tehdä ympäristötyöstä järjestelmällistä? Miten rakentaa Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä pk-yritykselle tai tapahtumalle? Mm. näistä teemoista aloitti Syklin kouluttaja Minna Myllykoski oman esityksensä. Koulutus ja koko YLENNYS-hanke tähtää kestävän kehityksen sisällyttämiseen yrityksen arkeen.

Avainhenkilöiden koulutus ja johdon sekä koko henkilöstön sitouttaminen on lähtökohta järjestelmälliseen tapaan hallita yrityksen ja tapahtuman ympäristöasioita. Tavoitteena on omaa yritystä/tapahtumaa palveleva ympäristöjärjestelmä, jonka tavoitteet ja toimenpiteet ovat ”meidän näköisiä”. Monissa yrityksissä on kaivattu kestävän ympäristöjärjestelmän käyttöönottoa, kuten koulutukseen osallistuvassa Lännen Palveluyhtiöiden viherpalvelupäällikkö Kaisa Koskelin avauskierroksella mainitsi. Pyyntöjä on tullut myös asiakkailta. Vastuullisuus nähdään pikemminkin kilpailuetuna kuin rasitteena.

Vajaan vuoden kestävässä YLENNYS-hankkeessa järjestetään viisi koulutuspäivää, muutamia neuvontakäyntejä kussakin yrityksessä ja tapahtumassa sekä tarvittaessa asiantuntija-apua erityisiin ongelma- tai kehityskohteisiin. Myös muita tapahtumia ja kaikille avoimia aamukahvitilaisuuksia verkostoitua on tiedossa jo heti syyskuussa.

Lisää

Ajankohtaista luettavaa