Helvetin kestävä tilaisuus

Yrittäjiä kokoontuneena laavulla Helvetinjärven kansallispuistossa.

KIRI-hanketta vetävät kiertotalouden asiantuntijat Tanja Hynynen  ja Katja Tanski osallistuivat lokakuun alussa Helvetinjärven kansallispuistossa ”Oppia ja hyvinvointia Helvetistä” -tilaisuuteen, jonka KIRI-hanke organisoi yhdessä Muutosvoimaa Ylä-Pirkanmaan yrittäjille -hankkeen kanssa. Päivän aikana kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja muun muassa koronan vaikutuksista yrittäjien ja yritysten arkeen.

Oma osuutemme päivän antiin oli puhua kestävyydestä työelämässä ja erilaisista työelämätaidoista. Kestävyys työelämässä voidaan jakaa neljään eri ulottuvuuteen, ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja inhimilliseen ulottuvuuteen. Ulottuvuuksia ei ole kahta ilman kolmatta ja kaikkien ulottuvuuksien on oltava tasapainossa. Taloudellista tulosta ei saa tehdä ekologisesti kestämättömästi, tai sosiaalista kestävyyttä ei saa edistää taloudellisuuden kustannuksella.

Vaikka kestävän kehityksen tavoitteet on laajalti yhteiskunnassa hyväksyttyjä ja myös tuotu osaksi työelämää, niiden konkreettinen toteuttaminen arjen toiminnoissa voi olla yllättävän haastavaa. Etenkin sellaisina aikoina kun äkilliset, jopa globaalit tapahtumat ravistelevat tuttua ja turvallista sekä ennen niin ennakoitavalta tuntuvaa elämää. Näissä tilanteissa yritykset, työntekijät kuin koko yhteiskuntakin joutuu todelliseen stressitestiin myös kestävän, vastuullisen ja inhimillisen työelämän ylläpitämiseksi.

Kuunnellessamme yrittäjien kertomuksia muun muassa koronapandemian aiheuttamista haasteista yritystoiminnan näkökulmasta, emme voineet muuta kuin nyökkäillä hyväksyvästi yrittäjien kertoessa juuri niistä kestävän ja inhimillisen työelämän tekijöistä, joita niin paljon tänä päivänä tarvitaan pärjätäkseen. Puheissa nousivat käytännön esimerkkien kautta esiin mm. joustavuus, luovuus, muutoksensietokyky ja mukautumiskyky.  Mutta etenkin yrittäjien nopea reagointikyky ja yhteistyö tuntuivat olevan merkittäviä tekijöitä, joilla selvitä haastavien aikojen yli. Samat asiat olivat omankin esityksemme keskiössä niin kestävän työelämän näkökulmasta kuin tulevaisuudessa vaadittavina työelämätaitoina. Monimutkaisten ongelmien ratkaisukykyä kestävyyskriisin ja työelämän murroksen keskellä ei voida liikaa alleviivata ja sitä ainakin osallistuneilla yrittäjillä tuntui olevan.

Työelämä kaipaa hyvinvointia

Vaikka välillä tarvitaankin nopeita ja näyttäviä korjausliikkeitä, on työhyvinvoinnin edistäminen ja kehittäminen pääsääntöisesti pitkäjänteistä työtä. Kestävyyteen ja hyvinvointiin tarvitaan vahva perusta, eli on panostettava hyvinvoivaan henkilöstöön, jaksamiseen sekä osaamisen ylläpitoon. Työhyvinvoinnista huolehtiminen vaatii sinnikkyyttä ja suuntaviivoja.

Työelämä muuttuu koko ajan ja kiihtyvällä vauhdilla. Vaikka työelämän murroksessa usein korostuu tekoälyn, digitalisaation ja robotiikan tuleminen, eivät ne edelleenkään korvaa työelämän ja siellä menestymisen tärkeimpiä taitoja kuten empatiaa, vuorovaikutustaitoja ja kykyä yhteistyöhön. Nämä inhimilliset taidot takaavat niin kestävän työelämän edistämisen kuin yrityksen menestymisenkin alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Inhimilliset taidot takaavat niin kestävän työelämän edistämisen kuin yrityksen menestymisenkin alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Muutostilanteet voivat herättää voimakkaita tunteita ja oman toiminnan sopeuttaminen ympäristöstä tuleviin paineisiin on helpompi toteuttaa, kun inhimillisen pääomanlajit kuten toiveikkuus, sitkeys, kyky johtaa itseään sekä niin yksilöiden kuin organisaation palautumiskyky, ovat kunnossa. Tulevaisuudessakin työelämän on oltava inhimillistä.

Päivän aikana kuulemiemme tarinoiden innoittamina jatkamme kestävän työelämän edistämiseksi tehtävää työtä myös omassa organisaatiossamme. Esitykseemme kestävästä työelämästä voit käydä tutustumassa TÄÄLLÄ.

Kirjoittajat

Tanja Hynynen ja Katja Tanski

Kirjoittajat toimivat KIRI-hankkeessa projektipäällikkönä ja kiertotalouden asiantuntijana.

Lisää

Ajankohtaista luettavaa