Ajankohtaista! Omavarainen kaupunki 2030 -seminaari TAMKilla 20.4. 

Miksi Hierakka?

Ruoka on välttämätön osa yhteiskunnan toimintaa ja ruoantuotanto vaatii tasaisen virran ravinteita. Haluamme tuoda maanviljelijän kokemuksia ja arkea lähemmäs kuluttajaa ja viestiä ravinnekierron tärkeydestä jokaisen arjessa. Näin saadaan ympäristöhyötyjä ja lisätään kotimaista omavaraisuutta.

Tärkeä osa Hierakka-hankkeen toimia on asenneilmaston muuttaminen suotuisaksi virtsan lannoitekäytölle. Viestimme tutkimuksen tuloksista kuntalaisille, elintarviketeollisuuteen, viranomaisille, päättäjille ja maanviljelijöille.

Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta 160 000 eurolla (kokonaisrahoitus 200 000 €) Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta.

Hankkeen lähtökohdat

  • Ravinteiden kierrätys on välttämätöntä ruoantuotannon (omavaraisuuden) turvaamiseksi
  • Virtsa on tehokas ja turvallinen lannoite
  • Käyttämällä eroteltua virtsaa vähennetään ravinnekuormaa Itämerestä

Haluamme varmistaa, että ravinnekierto on mahdollista tulevaisuuden kaupungeissa. Tässä kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelijoilla sekä ympäristö- ja elintarvikeviranomaisilla on tärkeä roolinsa. Tarjoamme tutkittua tietoa opiskelijoille että jo työssään toimiville ammattilaisille, niin suunnittelutoimistoissa kuin kuntien palveluksessa oleville.

Virtsa on turvallinen lannoite

Erilliskerätty ihmisvirtsa on väkilannoitteen veroinen lannoite ja oikein käsiteltynä turvallinen käyttää. Mikäli virtsaa kerättäisiin erilleen ja käytettäisiin lannoitteena saataisiin valtaosa ihmisjätösten ravinteista talteen, voitaisiin merkittävästi vähentää vesistöjen rehevöitymistä ja helpottaa jätevesienkäsittelyprosessia. Käytön esteenä ovat tällä hetkellä puuttuva keräysjärjestelmä, virtsalta puuttuva lannoitevalmistehyväksyntä ja varaukselliset asenteet virtsan lannoitekäyttöön. Hankkeessa tutkitaan virtsan lannoitekäyttöä.

Asenneilmapiiriin pyritään vaikuttamaan hankkeen demonstraatioiden, tutkimustulosten, kokemusten ja eri osapuolten välisen keskustelun avulla tapahtumissa Hiedanrannassa, joka on entinen teollisuusalue ja tuleva asuinalue Tampereen kaupungissa. Hiedanrannan alueella kerätään kuivakäymälöiden tuotoksia ja käytetään niitä lannoitteina erilaisissa kokeiluissa. Tavoitteena on saada virtsalle lannoitehyväksyntä, tehostaa ravinnekiertoa ja pitkällä aikavälillä  edesauttaa kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun periaatteiden muuttumista ravinnekiertoa ja kiertotaloutta tukeviksi.

Sosiaalinen media

[custom-facebook-feed id="1947799245440544"]

Omavarainen kaupunki 2030 -seminaari TAMK 20.4. ilmoittaudu: https://t.co/vXEif8LjhC #ravinteetkiertoon #hallituksenkärkihanke #hierakka @Ekokumppanit @TAMK_UAS @hiedanranta

Tiukkaa asiaa tulevaisuuden kaupungeista ja ravinnekierroista TAMKilla 20.4. Samalla julkistetaan suunnittelukilpailu. Katso ohjelma ja Ilmoittaudu!
@Tamperekaupunki @TAMK_UAS @UniTampere @hiedanranta #hierakka #kiertotalous #kaupunkisuunnittelu #infra https://t.co/EoeUysBGS9

Kuivakäymälöitä @hiedanranta, tutunnäköinen laite, erilainen käsittelytekniikka. #hierakka #kärkihanke #Raki2 @TAMK_UAS @Ekokumppanit @Huussi_ry #wastetovaluables #ravinteetkiertoon

Kuivakäymälöitä @hiedanranta, tutunnäköinen laite, erilainen käsittelytekniikka. #hierakka #kärkihanke #Raki2 @TAMK_UAS @Ekokumppanit @Huussi_ry #wastetovaluables #ravinteetkiertoon