ISO 14001: Arctic Biomaterials Oy

Arctic Biomaterials Oy valmistaa biohajoavia muoveja teknisen ja lääketieteellisen teollisuuden tarpeisiin.

Yrityksen ympäristöjärjestelmäksi valikoitui ISO 14001, koska se on kolmannen osapuolen sertifioitavissa ja kansainvälisesti tunnustettu. Koska yrityksellä oli jo sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä, sen pohjalta oli helppoa lähteä rakentamaan integroitua johtamisjärjestelmää.

Ympäristöjärjestelmän rakentamisesta vastasi yksi henkilö, minkä nähtiin sopivan liiketoimintayksikön kokoon. Ihan kokopäiväisesti ei järjestelmää pystytty luomaan muiden työtehtävien viedessä oman  aikansa. Ympäristöjärjestelmä saataneen valmiiksi ja käyttökuntoon kuitenkin tavoiteaikataulussa. Toki työ olisi ollut nopeampaa, jos siihen olisi voinut panostaa 100 % työajasta.

Mistä ja miten työ lähti liikkeelle

Strateginen päätös ympäristöjärjestelmästä oli tehty jo aiemmin. Kaksi henkilöä osallistui ISO 14001 – ympäristöjärjestelmäkoulutukseen jo aiemmin. Siitä lähti liikkeelle ajatustyö, mitä edellytetään, että ympäristöjärjestelmä saataisiin luotua ja otettua käyttöön. Ylennys-hankkeen koulutustilaisuudet antoivat hyvät eväät suunnitteluun. Muutostarpeet nykyiseen johtamisjärjestelmään kartoitettiin GAP-analyysillä, josta oli helppo työstää tehtävälistaa.

Ajatuksia työn etenemisestä

Yrityksen liiketoiminnan luonteesta johtuen tehtiin rajaus, että ympäristöjärjestelmä rakennetaan vain toiseen liiketoimintayksikköön ja mahdollisesti soveltuvin osin otetaan käyttöön myös toisessa.

Poikkeustilanteiden huomiointi ja toiminta hätätilanteissa olivat iso kokonaisuus, jota ei laatujärjestelmän puitteissa oltu vielä huomioitu yrityksen johtamisjärjestelmässä. Kun tämä osio tulee ympäristöjärjestelmän myötä kuntoon, riskienhallinta on kattavampaa myös laatujärjestelmän näkökulmasta.

Johdon sitoutuminen oli alusta lähtien hyvä ja se loi hyvän pohjan ympäristöjärjestelmän työstämiselle. Standardin mukaisten johtamisjärjestelmien edut ja hyödyt on sisäistetty johdossa hyvin. Koska yrityksen liikeidea on hyvinkin ympäristönäkökulmia tukeva, asenne ympäristöjärjestelmää kohtaan on ollut kannustava.

Henkilöstöä ei vielä Ylennys-hankkeen aikana ehditty kouluttamaan, mutta yleinen henki on positiivinen. Muutosvastarintaa järkeviä asioita kohtaan ei ole. Henkilöstöllä on myös selkeää kiinnostusta ympäristöasioihin – viestiväthän yrityksen tuotteetkin ympäristövastuusta.

Lisää

Ajankohtaista luettavaa