ISO 14001: Ecolan Oy

Ecolan Oy https://www.ecolan.fi/ valmistaa metsälannoitteita, orgaanisia lannoitteita ja tuhkapohjaisia tuotteita maarakentamiseen. Toimintaperiaatteena on edistää jäte- ja sivutuotepohjaista ravinteiden kierrätystä sekä hyötykäyttöä. Yritys hyödyntää lämmön- ja sähköntuotannon sivuvirtoina syntyviä lento-, arina- ja pohjatuhkia sekä eläin- ja kasviperäisiä sivutuotteita.

Ecolanilla valittiin ympäristöjärjestelmäksi ISO 14001, koska haluttiin kansainvälisesti tunnettu standardi työn perustaksi.

Mistä ja miten työ lähti liikkeelle

Ympäristöjärjestelmää rakennettiin Ylennys-hankkeen aikana kahden henkilön voimin. Alun perin työaikaa oli suunniteltu käytettäväksi yksi päivä viikossa, mutta käytännössä järjestelmää luotiin kulloistenkin aikaresurssien puitteissa.

Työ lähti liikkeelle aikataulun suunnittelusta. Aikataulu laadittiin Ylennys-hankkeen projektisuunnitelman pohjalta. Aluksi piti osata hahmottaa, mitä kaikkea järjestelmän rakentamiseen sisältyy. Kokonaisuus eteni vaihe vaiheelta, kun siihen osattiin varata riittävästi aikaa ja tekeminen oli suunnitelmallista.

Ajatuksia ympäristöjärjestelmän rakentamisesta

Ympäristöjärjestelmätyön aikana eteen tulleita näkökulmia on tullut tarkasteltua jatkuvasti organisaation toimintaa kehitettäessä. Ylennys-hankkeen aikana opitut asiat ovat ohjanneet tarkkailemaan ympäristöhallintaa kokonaisvaltaisesti käytännön työssä. Jatkossa on tarkoitus viestiä ympäristöjärjestelmästä koko henkilöstölle ja ottaa heidät vielä tiiviimmin mukaan järjestelmätyöhön.

Vinkkejä ISO 14001:n rakentamisen aloittajille

Ecolanilla ympäristöjärjestelmän rakentamistyön aloitus sujui hyvin, kun oli tehty aikataulu ja siinä pysyttiin. Myöhemmin vastaan tuli valitettavia aikatauluhaasteita, mutta niistä huolimatta työ etenee, kun on nimetty vastuuhenkilöt.

Ulkopuolinen neuvonta-apu Sykliltä ja Ekokumppaneilta antoi yrityskohtaista opastusta ja vei ympäristöjärjestelmätyötä askel askeleelta eteenpäin.

Lisää

Ajankohtaista luettavaa