ISO 14001: MAB Powertec Oy

MAB Powertec Oy on pirkanmaalainen projektitalo, joka tarjoaa monipuolisesti projekti-, asiantuntija- ja ympäristöpalveluita teollisuudelle. Erityisosaaminen keskittyy energiateollisuuteen.

ISO 14001 standardi valikoitui MAB Powertecin ympäristöjärjestelmän perustaksi, koska yrityksellä oli jo sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä.

Ajatuksia ympäristöjärjestelmätyöstä

Järjestelmän rakentaminen lähti liikkeelle Ylennys-hankkeen koulutustilaisuuksista ja neuvontakäynneiltä saatujen vinkkien ja askelmerkkien avulla. Ympäristöjärjestelmän luomiseen ja laatujärjestelmän päivittämiseen koostettiin kolmihenkinen työryhmä, joka kokoontui säännöllisesti työstämään asioita. Työryhmässä olivat yrityksen viestintä-, ympäristö- ja laatuvastaavat. He saivat ajoittain aktivoitua myös muuta henkilöstöä yhteiseen tekemiseen. Suunniteltu aikataulu oli haasteellinen, mutta panostusta työhön lisättiin hankkeen loppuaikana.

Ympäristöjärjestelmän luomistyössä ja laatujärjestelmään integroinnissa haastavuutta aiheutti laatujärjestelmän samanaikainen päivitys. Toisaalta työryhmä koki asian samalla mielekkääksi. Järjestelmätyötä tukivat Ylennys-hankkeen koulutukset, joista saatiin ideoita sekä tarvittavia jäsennyksiä omaan tekemiseen. Yrityksessä oli samanaikaisesti käynnissä myös vision ja strategian tarkennustyö. Nämä päällekkäiset kehittämisprojektit tukivat hedelmällisesti toisiaan.

Vinkkejä ISO 14001:n rakentamisen aloittajille

Ulkopuolinen apu ja kannustus voi olla hyvä lisä tukemaan aikataulun noudattamista. Vuosi on loppujen lopuksi lyhyt aika, jos ISO 14001 ympäristöjärjestelmän aikoo saada sertifiointivalmiuteen.

ISO 14001 ympäristöjärjestelmän rakentamisessa – varsinkin ”puhtaalta pöydältä” lähtiessä – kannattaa pilkkoa standardin vaatimukset pieniksi askeliksi ja laatia mahdollisimman realistinen aikataulu. Näin syntyy hyvä käsitys, mitä pitää tehdä, missä järjestyksessä ja miten kokonaisuus etenee. Ympäristöjärjestelmän ei tarvitse olla heti ”valmis”, sillä sisäisten ja ulkoisten auditointien yhteydessä on mahdollisuus oppia uutta ja saada ideoita järjestelmän kehittämiseen.

Lisää

Ajankohtaista luettavaa