ek-logo_final

Sukupolvelta toiselle.

Ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin

ISO 14001: Merus Power Dynamics Oy

Merus Power Dynamics Oy valmistaa sähkön laatuun ja varastointiin liittyviä huippuluokan laitteita. Yrityksellä oli jo ISO 9001 laatujärjestelmä ja tavoitteena oli liittää siihen ympäristöjärjestelmä.

Mistä ja miten työ lähti liikkeelle

Alkuperäinen suunnitelma oli luoda ISO 14001 standardia mukaileva ympäristöjärjestelmä ja mahdollisesti myöhemmin sertifioida se. Tarve ympäristöjärjestelmälle oli ilmeinen. Tekeehän yritys laitteita, joilla on käytössä ympäristön kannalta positiivinen vaikutus. Toisaalta ulkoista painetta järjestelmän luomiselle oli syntynyt tarjouskyselyissä ja eri projekteissa esille tulleiden odotusten ja vaatimusten kautta.

Jotta ympäristöjärjestelmän rakentaminen ei jäisi yhden henkilön vastuulle, yritys nimesi iskuryhmän suorittamaan tehtävää. Kuin sattumalta samaan aikaan oli alkamassa Ylennys-hanke, jossa tarjottiin koulutusta, neuvontaa ja verkostoitumismahdollisuuksia aiheen parissa. Neljän henkilön ympäristötiimin lisäksi toimitusjohtaja oli paikalla useammassakin tapaamisessa, jossa ympäristöjärjestelmää vietiin askel askeleelta eteenpäin. Kolme ympäristötiimin jäsentä kuuluu myös johtoryhmään, joten ympäristöasioiden kehittämisellä on niille kuuluva painoarvo.

Ajatuksia ympäristöjärjestelmän rakentamisesta

Ympäristöjärjestelmän rakentamisessa oli hyvänä apuna yhden ympäristötiimiläisen aikaisempi kokemus ISO 14001 auditointiin osallistumisesta sekä tuotekehityksen ympäristöasiantuntijana toimimisesta. Syklin toteuttamat neuvontakäynnit ja koulutukset toimivat hyvänä lisänä ja antoivat runkoa järjestelmän työstämiselle.

Koska yrityksellä oli jo entuudestaan ISO 9001 laatujärjestelmä, oli melko helppoa integroida ISO 14001 siihen. Näin se saatiin samalla kattamaan koko yrityksen toiminta. Ympäristöjärjestelmä yhdistyy kiinteästi muuhun tekemiseen, kuten johtamiseen, myyntitavoitteisiin, kustannussäästöjen hakemiseen ja työturvallisuuteen. Ylennys-hankkeen päättyessä työ oli vielä hieman kesken, mutta esiauditoinnista saatiin jo hyvää palautetta. Seuraavaksi viilataan puutteet kuntoon ennen varsinaista sertifiointiauditointia, joka suoritetaan samaan aikaan laatujärjestelmän auditoinnin kanssa.

Vinkkinä ympäristöjärjestelmän rakentamista aloittaville: on tärkeää, että sitä on riittävän moni luomassa ihan alusta asti ja johto on mukana asettamassa aikataulupaineita. Muuten se jää liian helposti muiden työkiireiden alle.

Lisää

Ajankohtaista luettavaa