JAKAJAT - Ratkaisuja tulevaisuuden asumisen ja liikkumisen tarpeisiin

JAKAJAT on Ekokumppanit Oy:n, Tampereen Opiskelija-asuntosäätiö TOAS:n sekä Kotipirtti ry:n toteuttama hanke, jossa luodaan uusia, jakamistalouteen perustuvia asumisen ja liikkumisen malleja yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Vuokratalosäätiön kanssa. Hankkeessa selvitetään käytännön kokeilujen kautta, millaisten jakamistalouden palveluiden ja liiketoimintamallien myötä uudet käytännnöt voivat levitä mahdollisimman laajalle. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.9.2019 – 31.8.2021 ja sitä rahoittavat rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Pirkanmaan liitto.

Tulevaisuus tehdään nyt

JAKAJAT-hankkeella haetaan ratkaisuja tulevaisuuden asumisen ja liikkumisen muuttuviin tarpeisiin. Kaupunkiasumisen ja liikkumisen mallit ovat kaikkialla länsimaissa murroksen tilassa; niin asumisen puitteisiin, palveluihin kuin hallintamuotoihin kaivataan uusia vaihtoehtoja.

Murroksen taustalla on väestörakenteen muutos, ikääntyminen ja perhekoon pieneneminen ja toisaalta uudet, urbaanit yhteisöllisyyden tarpeet ja mahdollisuudet. Myös ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien haasteet lisäävät tarvetta kestävämpään resurssien käyttöön.

Jakamistalous on nopeasti leviävä yhteisöllisen talouden, kuluttamisen ja käytön muoto, jota on vauhdittanut digitaalisen alustatalouden voimakas kasvu.

JAKAJAT-hankkeen tavoitteena on löytää uusia jakamistalouden toimintamalleja, jotka edistävät kestävämpiä elämäntapoja, kun resursseja käytetään tehokkaammin ja niiden uudelleenkäyttö lisääntyy.

Haluamme testata, miten jakamistalous vastaa ihmisten ja julkistalouden tarpeisiin ja millaisten käytännön ratkaisujen avulla uudet käytännöt voivat levitä.

Pilotteina aitoja toimintamalleja

JAKAJAT-hankkeessa järjestetään viisi työpajaa, joissa pk-yritykset pääsevät kehittämään rohkeita jakamistalouden ideoita loppukäyttäjien kanssa, asiantuntijoiden avustamana.

Työpajat pyritään järjestämään vuoden 2020 aikana ja niissä syntyvien ideoiden pohjalta osallistuvat yritykset saavat luoda omat ratkaisukonseptinsa / ideaselostuksensa. Näistä ehdotuksista hankkeen asiantuntijoista koostuva arviointiraati valitsee viisi voittajakonseptia, joiden kehittäjät pääsevät toteuttamaan ratkaisunsa pilottimuotoisesti, hankeorganisaatioiden kanssa ja hankevaroin rahoitettuna.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi kaikki hankkeen pilotit toteutetaan vuoden 2021 aikana. Piloteissa on tarkoitus kokeilla uusia, innovatiivisia jakamistalouden ratkaisuja, jotka tarjoavat uusia mahdollisuuksia niin yritysten kuin yksityisten henkilöiden saataville.

Lähde mukaan etujoukkoihin!

JAKAJAT-hanke järjestää vuoden 2020 aikana neljä pk-yrityksille suunnattua työpajaa, joista jokaiseen otetaan mukaan viisi yritystä. Kevään työpaja järjestetään torstaina 7.5. etätyöskentelynä, syksyn työpajat järjestetään koronavirustilanne huomioon ottaen Tampereella tai etäyhteyksin. Työpajojen fasilitoinnista vastaa Futurice. Jos teidän yrityksenne haluaa olla mukana jakamistalouden kärkijoukoissa, ilmoittaudu heti mukaan hankkeen projektipäällikkö Pyry Rinkiselle, jonka yhteystiedot löytyvät sivun alareunasta. Tervetuloa tekemään kanssamme kestävämpää tulevaisuutta! 

peruttu koronavirusepidemian vuoksi!

Työpajat

26.3.

Työpaja PERUTTU koronavirusepidemian vuoksi.

28.4.

Työpaja PERUTTU koronavirusepidemian vuoksi.

7.5.

9:00 - 12:00 Etätyöpaja 1: Zoom / Miro

TBD (syksy 2020)

Työpaja 2

TBD (syksy 2020)

Työpaja 3

TBD (syksy 2020)

Työpaja 4

Ratkaisut

Jakajat

Ensimmäisen konseptikilpailun tulokset selvillä!

JAKAJAT-hankkeen ensimmäiseen konseptikilpailuun kutsuttiin mukaan laajasti eri jakamistalouden yrityksiä ja start-upeja. Varsinaiseen kilpailuun mahtui mukaan viisi yritystä, joiden kanssa järjestettiin toukokuussa etätyöpaja, jossa työstettiin erilaisista

Lue lisää »

Yhteystiedot

ek-logo-white_final
  • Pyry Rinkinen

Projektipäällikkö

2020 © Ekokumppanit Oy