kare_ESR_lippulogo
kare_VipuvoimaaEUlta
kare_ELYlogo
kare_tampere
kare_TAMK_logo
ek-logo-color_final

KARE - Resurssitehokasta asuinkiinteistöjen ylläpitoa

KARE -hankkeessa järjestetään isännöitsijöille lisäkoulutusta korjausrakentamisen energiatehokkuuteen sekä digitaalisiin palveluihin liittyen. Hanke tukee elinikäistä oppimista. 

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Ekokumppanit ja TAMK. 

Isännöitsijäkoulutuksen kurssikuvaukset
kevät 2021

Isännöitsijöille suunnatut kurssit jatkuvat keväällä 2021. Kurssien tarkemmat kuvaukset löytyvät alta ja kursseille pääset ilmoittautumaan alla olevasta linkistä.

Lisätietoja kursseista ja tarkemmat ohjeet sekä aikataulu löytyvät ilmoittautumislomakkeelta. Tervetuloa mukaan!

Asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeiden osapuolet sekä niiden vastuut ja velvoitteet hankkeen eri vaiheissa. Tyypillisen korjaushankkeen prosessi: esiselvitykset, hanke- ja toteutussuunnittelu, urakkakilpailun järjestäminen, urakka-asiakirjat, yleisimmät As oy -hankkeissa käytettävät urakkamuodot, lisä- ja muutostyöt, työmaavalvonta ja vastaanotto.

Sähköverkon rakenteet, vastuut, rajapinnat remontissa tai laajennuksessa. Mitä ”nykyaikaistaminen” vaatimukset ja minkälaisia mahdollisuuksia se antaa ja mitä edellyttää. 

Lämmitysjärjestelmät, pää- ja lisäjärjestelmät. Lämmitysjärjestelmän toimintaperiaate. Lämmitysjärjestelmän vaihdon hyödyt ja tekniset rajoitukset. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän energiatehokkuuden parantamisen rahoitus ja tukivaihtoehdot.

Yleistä haitta-aineista ja niitä koskeva lainsäädäntö. Haitta-aineiden esiintyminen tyypillisissä tilanteissa/rakenteissa. Näytteiden otto ja raportit. Haitta-ainekartoitusten tilaukset. Kurssilla käsitellään lisäksi Radonkorjauksia. Oppimistehtävä ja tentti.

Eri osapuolten välinen vastuunjako huoneistoremonteissa, edellisen osakkaan toteuttamat remontit, tyypillisiä huoneistoremontteja, huoneistoremonttien valvonta, rakennusluvan varaiset huoneistoremontit, haitta-aineiden huomiointi huoneistoremonteissa, eri ikäisten kerrostalojen tyypilliset rakenteet ja niiden asettamat rajoitteet huoneistoremontteihin.

Kurssilla perehdytetään sähköisen liikenteen nykytilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin. Käydään läpi sähköautojen lataustavat ja latausjärjestelmät. Lataustapoja taloyhtiöissä käydään case-esimerkkejä hyödyntäen.

Aurinkosähkön tekniikan perusteet. Aurinkosähköjärjestelmän kokonaiskuva. Aurinkosähkön kannattavuus. CASE taloyhtiössä.

Vesi- ja viemärijärjestelmän perusteet. Linjasaneerauksen tarvekartoitukset. Linjasaneerausmallit. Saneerausmenetelmät. Rahoitusasiat.

Tutkimuksia ja keskeisiä julkaisuja, Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset rakenteiden toiminnassa, suomalainen homemalli ja rakennusfysikaaliset testivuodet. Nykyisen rakennuskannan tulevaisuus, korjausrakentamisen strategia. Sateesta ja hulevesistä. Opiskelijoiden erikseen toimittamien kysymysten käsittely. Esimerkkirakenneratkaisujen käsittely.

Mitä järjestelmän uudistamisen vaatimuksia on kiinteistölle, olemassa oleville järjestelmille, asukkaalle, yhtiölle. Miten ratkaisujen uusiminen kannattaa toteuttaa.

Kuntoarvioiden ja tutkimusten määrittely sekä niiden suhde kunnossapidon suunnitteluun ja korjausten suunnitteluun. Kuntoarvioprosessi, osapuolten vastuut ja velvoitteet sekä PTS-ehdotus. Tavallisimmat rakennustekniset kuntotutkimukset. Tavallisimmat talotekniset kuntotutkimukset. Palvelujen hankinta. Oppimistehtävä.

Sisäilmaolosuhteet. Ilmanvaihtojärjestelmät. Ilmanvaihtojärjestelmän toiminta. Ilmanvaihdon energiatehokkuus. Yleisimmät uudistamisvaihtoehdot.

Tavanomaisten asiantuntijapalvelujen kuvauksia. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013. Yleistä kelpoisuuksista, pätevyyksistä ja henkilösertifikaateista. Palvelujen määrittely ja hankinta: kuntoarvioitat ja -tutkimuksia, rakennuttaminen ja valvonta sekä suunnittelu. Sopimusten laadinta.

Urakkamallit, vastuunjako, valvonta ja tilaajan velvoitteet. Urakkamallien eroavaisuudet vastuiden näkökulmasta. Toteutuspalveluihin liittyvät asiakirjat. YSE 1998. Urakkakilpailutuksen periaatteet.

Katsaus nykyaikaisiin kiinteistön tieto- ja tietoliikennejärjestelmät sekä niiden tuomat edut ja mahdollisuudet. Järjestelmän hankkiminen ja toteuttaminen tai uudistaminen hallitusti ja tietoturvallisesti.

Piha-alueen, rakennuksen sisäänkäynnin, sisäisten kulkuväylien ja tasojen välisen kulun esteettömyyden parantaminen. Hissin jälkiasentaminen. Esteettömyyttä koskevat määräykset ja ohjeet. Esteettömyyden parantamista varten saatavat rahoitusavustukset ja niiden hakeminen.

Miehittämättömät, kauko-ohjatut lentolaitteet eli yleiskielellä droonit/dronet ovat kehittymässä merkittäväksi työkaluksi usealla alalla. Laitteiden käytettävyys ja hintakehitys on tehnyt niistä myös arkisessa kiinteistönpidossa hyödynnettävän apuvälineen. Tällä kurssilla käydään läpi perusasioita droonien hankintaan ja käyttöön liittyen, sisältäen mm.

  • drooni työvälineenä: asenteet ja turvallisuus, lainsäädäntö ja velvoitteet
  • tekniset ratkaisut: laitekirjo ja tarvittavat ohjelmat
  • droonipalvelujen ostaminen
  • hyödyt: esimerkkejä ja käyttökohteita kiinteistö- ja rakennusalalla
  • käytännön harjoitus: lennätyksen suunnittelu ja toimenpiteet kohteella

Kiinteistö- ja rakennusalan prosessien ja asumiseen liittyvien ratkaisujen nopea digitalisaatio asettaa tulevaisuudessa yhä enemmän vaatimuksia myös olemassa olevalle rakennuskannalle ja sen hallinnalle.  Korjaus- tai muutosrakentamisen yhteydessä suunnitteluprosessit perustuvat yhä useammin tietomallinnukseen ja 3D-teknologioihin. Tällä kurssilla käydään läpi perusasioita kiinteistön lähtötietomallinnukseen liittyen sisältäen mm.

  • tietomallinnuksen perusteet ja hyödyt
  • digitaaliset 3D-tiedonkeruumenetelmät ja niihin liittyvien palvelujen ostaminen
  • digital twin rakennuksen ylläpidossa, ”rakennus etänä”
  • isännöitsijöille sopivia digitaalisia työkaluja ja palveluita   

Purkamiseen ja täydennysrakentamiseen liittyvä lainsäädäntö, Purkamis- ja täydennysrakennushankkeen prosessi, hankkeen luvanvaraisuus ja lupaprosessi, hankkeen kannattavuuden arviointi, tyypillisimpiä täydennysrakentamismenetelmiä kerrostalokohteissa.

KARE-hankkeen kuulumiset

KARE-hankkeen isännöitsijäkoulutukset on saatu syksyn aikana hyvään vauhtiin ja kursseille on osallistunut jo yli 40 isännöitsijää. Kevään 2021 kurssitarjonnasta löytyy syksyltä tuttuja kursseja, mutta mukaan on saatu myös uusia aiheita.

Hankkeen toinen tavoite, Building passport –mallin luominen, on aloitettu. Malli on työkalu taloyhtiön hallituksen jäsenille ja isännöitsijöille huomioimaan energiatehokkuus tulevien remonttien yhteydessä. Mallin tarkoitus on tehdä tiekartta tulevista remonteista ja energiatehokkuustoimenpiteistä ja kannustaa suunnitelmallisuuteen, että toimenpiteet tukisivat toisiaan. Building passport mallia kehitetään kevään aikana yhteistyössä taloyhtiöiden kanssa.

Ekokumppaneilla on kevään aikana tulossa myös taloyhtiöiden energianeuvonta-kampanja, jossa myös isännöitsijät otetaan huomioon. Lisäksi vinkkejä energiatehokkuuteen voi katsoa uudelta Taloyhtiöneuvonta –nettisivustolta.

Isännöitsijöiden koulutukset ovat käynnistyneet

 

Isännöitsijöiden lisäkoulutukset ovat käynnistyneet Tampereen ammattikorkeakoululla elokuun lopussa. Ensimmäisillä kursseilla oli paikalla noin 20 innokasta isännöitsijää ja kurssit koettiin hyödyllisinä. 

Kursseja on syksyn aikana tarjolla kaikkiaan 17 ja niistä voi valita itselleen sopivat aiheet. Kurssitarjonta on luotu isännöitsijöille viime vuoden puolella tehdyn kyselyn perusteella. Toiveita ensi keväälle voi esittää hankkeen tiimille. 

Minne menet kaukolämpö?

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ja Ekokumppanit järjestivät tapahtuman Minne menet kaukolämpö? torstaina 20.2.2020. Paikalla oli neljän kunnan kaukolämpöyhtiöiden edustajat pohtimassa kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä.

Yleisön visaisiin kysymyksiin vastailivat Tampereen sähkölaitoksen yritysasiakkuuksien päällikkö Pekka Leinonen, Leppäkosken lämmön kehitysjohtaja Mauno Oksanen, Lempäälän energian toimitusjohtaja Toni Laakso sekä Kangasalan Lämmön toimitusjohtaja Pekka Lehtonen. Tilaisuuden moderaattorina toimi Kiinteistöliiton Petri Pylsy.

Tulevat tapahtumat:

Isännöitsijöiden infotilaisuus kevään kursseista

Järjestämme isännöitsijöille infotilaisuuden, jossa kerromme tarkemmin hankkeesta ja kevään kursseista. Infotilaisuus järjestetään Teams-ohjelmalla tiistaina 2.2.2021 klo 13:00-13:30

Lisätietoja hankkeesta antavat: