Hankkeet

Toiminta-ajatuksenamme on edistää kestävää kehitystä ja vastuullista elämäntapaa. Hankkeitamme rahoittavat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan maaseuturahasto sekä Tampereen kaupunkiseudun kunnat ja yritykset. Laajassa verkostossamme on mukana eurooppalaisia kumppanuuskaupunkeja, korkeakouluja, yrityksiä, liittoja, taloyhtiöitä, yhdistyksiä ja ekotukihenkilöitä. 

EU:n Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liiton rahoittaman 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeen tavoitteena on nostaa 6Aika-kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa.

  • Jari Saukko
logo-jarviluontokeskus

“Järviluontokeskus – Lake Nature Center Finland” on hallituksen vesistömatkailun kärkihanke, jossa valmistellaan uudenlaista palvelu- ja liiketoimintamallia keskeisellä sijainnilla olevalle järvi- ja luontokeskukselle. Hanke kohdistuu ja sitä koordinoidaan Tampereelta, mutta tulokset ovat tavoitteellisesti monistettavia.

  • Olli Vakkala
logo-sorvaamo

Sorvaamo-hanke edistää säilyttävää korjausrakentamisen tapaa, kouluttaa työntekijöitä ja auttaa kohderyhmänä olevia työttömiä työllistymään alalle.

  • Irma Rantonen
logo-lakesperience

The Lakesperience project aims to connect the lakes in Tampere (Finland), Linköping (Sweden), Tartu (Estonia) and Burtnieku (Latvia) as a joint tourist attraction. The project provides opportunities for lake tourism companies to develop their services for all seasons of the year.

  • Olli Vakkala
jakajat-logo_seagreen

Hankkeessa luodaan uusia, jakamiseen perustuvia asumisen ja liikkumisen malleja käytännön kokeilujen kautta. Kokeilujen avulla selvitetään, millaisten jakamistalouden palvelujen ja liiketoimintamallien myötä uudet käytännöt voivat levitä mahdollisimman laajalle.

  • Pyry Rinkinen
kare-talokuva
kare-logo-color

KARE – Resurssitehokasta asuinkiinteistöjen ylläpitoa. Hankkeessa järjestetään isännöitsijöille lisäkoulutusta korjausrakentamisen energiatehokkuuteen sekä digitaalisiin palveluihin liittyen. Hanke tukee elinikäistä oppimista.

  • Silva Vuopponen

KIERTO

KIERTO-hankkeessa etsitään uutta työtä kiertotalouden ympäriltä kehittämällä työttömien työnhakijoiden osaamista työnantajien tarpeisiin. Hanke on Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen koordinoima kumppanuushanke, jossa osahankkeita toteuttaa Ekokumppanien lisäksi Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä, Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry sekä TITRY ry.

  • Sanni Kouhi
pihi_logo_transp

PIHI – Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut -hankkeessa kehitetään ekologisempia materiaaliratkaisuja kalvomaisiin muovituotteisiin mm. elintarvike-, pakkaus- ja hygieniapaperialan sektoreille. Hankkeessa luodaan myös  nopea ja monipuolinen tutkimus- ja tuotekehitysympäristö yrityksille, jotta vähähiilisempien tuotteiden kehittäminen ja tuonti markkinoille on jatkossa helpompaa.

  • Carl Willandt

Kestävän matkailun hub

Kestävän matkailun Hub -hankkeen päämääränä on nostaa Särkänniemen alue yhdeksi kaupungin vähähiilisyystyön näkyvistä vetureista matkailun saralla. Kaksivuotisessa hankkeessa rakennetaan Särkänniemen alueelle vähähiilisten matkailupalveluiden keskittymää ja avointa kehitysalustaa. 

  • Olli Vakkala

Pelit ja niiden kehitys

Kehitämme uusia mobiilipelikonsepteja ja pelien prototyyppejä sekä toteutamme pelejä kestävän tulevaisuuden puolesta. Toimimme yhteistyössä muun muassa TAMKin pelistudion kanssa. Peliemme lähtökohtana on, että kaikki pelit ovat ilmaisia ja peleistä saatuja tuloja käytetään vain kestävän kehityksen edistämiseen. Pelien teemoina toimivat mm. luonnon monimuotoisuus, energiatehokkuus, kiertotalous ja hyvinvointi.

  • Mika Telkkä