Hankkeet

Toiminta-ajatuksenamme on edistää kestävää kehitystä ja vastuullista elämäntapaa. Hankkeitamme rahoittavat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan maaseuturahasto sekä Tampereen kaupunkiseudun kunnat ja yritykset. Laajassa verkostossamme on mukana eurooppalaisia kumppanuuskaupunkeja, korkeakouluja, yrityksiä, liittoja, taloyhtiöitä, yhdistyksiä ja ekotukihenkilöitä. 

EU:n Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liiton rahoittaman 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeen tavoitteena on nostaa 6Aika-kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa.

logo-sorvaamo

Sorvaamo-hanke edistää säilyttävää korjausrakentamisen tapaa, kouluttaa työntekijöitä ja auttaa kohderyhmänä olevia työttömiä työllistymään alalle.

logo-lakesperience_3logoa

The Lakesperience project aims to connect the lakes in Tampere (Finland), Linköping (Sweden), Tartu (Estonia) and Burtnieku (Latvia) as a joint tourist attraction. The project provides opportunities for lake tourism companies to develop their services for all seasons of the year.

jakajat-logo_seagreen

Hankkeessa luodaan uusia, jakamiseen perustuvia asumisen ja liikkumisen malleja käytännön kokeilujen kautta. Kokeilujen avulla selvitetään, millaisten jakamistalouden palvelujen ja liiketoimintamallien myötä uudet käytännöt voivat levitä mahdollisimman laajalle.

kare-talokuva
kare-logo-color

KARE – Resurssitehokasta asuinkiinteistöjen ylläpitoa. Hankkeessa järjestetään isännöitsijöille lisäkoulutusta korjausrakentamisen energiatehokkuuteen sekä digitaalisiin palveluihin liittyen. Hanke tukee elinikäistä oppimista.

kierto-tunnus_kiertoteksti

KIERTO – Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt -hankkeessa etsitään uutta työtä kiertotalouden ympäriltä kehittämällä työttömien työnhakijoiden osaamista työnantajien tarpeisiin.  Ekokumppanit toimivat hankkeessa kestävän kehityksen asiantuntijaroolissa kehittäen mm. koulutuksia ja kiertotaloutta edistäviä palveluita.

pihi_logo_transp

PIHI – Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut -hankkeessa kehitetään ekologisempia materiaaliratkaisuja kalvomaisiin muovituotteisiin mm. elintarvike-, pakkaus- ja hygieniapaperialan sektoreille. Hankkeessa luodaan myös  nopea ja monipuolinen tutkimus- ja tuotekehitysympäristö yrityksille, jotta vähähiilisempien tuotteiden kehittäminen ja tuonti markkinoille on jatkossa helpompaa.

Kestävän matkailun hub

Kestävän matkailun Hub -hankkeen päämääränä on nostaa Särkänniemen alue yhdeksi kaupungin vähähiilisyystyön näkyvistä vetureista matkailun saralla. Kaksivuotisessa hankkeessa rakennetaan Särkänniemen alueelle vähähiilisten matkailupalveluiden keskittymää ja avointa kehitysalustaa. 

LeDupplex_Urb-en_Pact_logo_CMJN_couleur

EU:n URBACT ohjelman rahoittamassa Urb-En Pact –hankeessa selvitetään Tampereen mahdollisuuksia tulla net zero energy alueeksi, joka on koko EU:n tavoite vuoteen 2050 mennessä.

Pelit ja niiden kehitys

Kehitämme uusia mobiilipelikonsepteja ja pelien prototyyppejä sekä toteutamme pelejä kestävän tulevaisuuden puolesta. Toimimme yhteistyössä muun muassa TAMKin pelistudion kanssa. Peliemme lähtökohtana on, että kaikki pelit ovat ilmaisia ja peleistä saatuja tuloja käytetään vain kestävän kehityksen edistämiseen. Pelien teemoina toimivat mm. luonnon monimuotoisuus, energiatehokkuus, kiertotalous ja hyvinvointi.