Kehitys

Ekokumppanit.fi

Kestävää kumppanuutta

Lähes 20 vuoden ajan – aina yrityksemme perustamisesta lähtien – tärkeä osa toimintaamme ovat olleet monipuolisten, kestävää kehitystä tukevien hankkeiden vetäminen ja niihin osallistuminen. Vankan kokemuksemme ja hankeosaamisemme vuoksi olemmekin haluttu ja luotettava hankekumppani paitsi Suomessa, myös kansainvälisellä tasolla.

 

Hankkeet

Toiminta-ajatuksenamme on edistää kestävää kehitystä ja vastuullista elämäntapaa. Hankkeitamme rahoittavat muun muassa Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan maaseuturahasto sekä Tampereen kaupunkiseudun kunnat ja yritykset. Laajassa verkostossamme on mukana eurooppalaisia kumppanuuskaupunkeja, korkeakouluja, yrityksiä, liittoja, taloyhtiöitä, yhdistyksiä ja ekotukihenkilöitä. 

kare-kaikki-logot_lyhyt
fusilli_eu_logot

Yhteiseurooppalainen FUSILLI-hanke tukee osallistuvia kaupunkeja ja kaupunkialueita ruokajärjestelmien globaaleissa haasteissa, kohti terveitä, kestäviä, turvallisia, osallistavia, tasapuolisia ja kustannustehokkaita ruokajärjestelmiä. Hankeaikana (1/2021-12/2024) Tampereelle rakennetaan kestävän ruokajärjestelmän elävä kokeilualusta, living lab, jossa innovaatiot ja kokeilut ovat keskiössä. Ekokumppanien toiminnassa keskitytään mm. erilaisten mikroviljelymahdollisuuksien esittelyyn, kehittämiseen ja laajentamiseen, kestävän ruokavalion edistämiseen sekä yhteisökeittiötoiminnan konseptointiin.

puuosaamista-pirkanmaalle_kuva2
puuosaamista-pirkanmaalle_logo_blue

Puuosaamista Pirkanmaalle hankkeessa selvitetään yhteistyössä mikro- ja pk-yritysten kanssa puurakentamisen alan koulutustarpeita ja kehitetään alan koulutustarjontaa kaikki oppilaitostasot huomioiden. Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen seudun ammattioppilaitos Tredu kokoavat koulutuspaketteja, joita yritysten henkilökunta testaa pilottikoulutuksissa.

Yhteisökeittiö_Belinda
Treenaamo-logo

Treenaamo – nuoret kestävälle urapolulle on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jossa etsitään Tampereen kaupunkiseudulla asuville 18–29-vuotiaille nuorille kestäviä urapolkuja työelämään, opiskeluun tai yrittäjyyteen monipuolisten treenausten avulla. Hankkeen toimenpiteet onsuunnattu nuorille, jotka ovat vailla työ- tai opiskelupaikkaa tai pitkäaikaistyöttömiä.

Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2021 – 28.2.2022 ja sen punaisena lankana ovat kestävä elämäntapa, vastuullisuus ja osallisuus.

pyha-nasi2-hankkeen_kuva1

Pyhä-Näsi -Reitistöt Pirkanmaan matkailun elinvoimana

Pyhä-Näsi -Reitistöt Pirkanmaan matkailun elinvoimana – hankkeen tavoitteena on vastata tarpeeseen kehittämällä reitistökokonaisuudesta maaseudun matkailuyrityksiä ja muita siihen linkittyviä elinkeinotoimijoita entistä laajemmin palveleva, luontomatkailusta uutta liiketoimintaa synnyttävä ja alueellista elinvoimaa vahvistava liiketoiminnan alusta.

jakajat-mainkuva
jakajat-logo_seagreen

Hankkeessa luodaan uusia, jakamiseen perustuvia asumisen ja liikkumisen malleja käytännön kokeilujen kautta. Kokeilujen avulla selvitetään, millaisten jakamistalouden palvelujen ja liiketoimintamallien myötä uudet käytännöt voivat levitä mahdollisimman laajalle.

kare-talokuva
kare-logo-color

KARE – Resurssitehokasta asuinkiinteistöjen ylläpitoa. Hankkeessa järjestetään isännöitsijöille lisäkoulutusta korjausrakentamisen energiatehokkuuteen sekä digitaalisiin palveluihin liittyen. Hanke tukee elinikäistä oppimista.

kierto-hanke-mainkuva-nelio
kierto-tunnus_kiertoteksti

KIERTO – Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt -hankkeessa etsitään uutta työtä kiertotalouden ympäriltä kehittämällä työttömien työnhakijoiden osaamista työnantajien tarpeisiin.  Ekokumppanit toimivat hankkeessa kestävän kehityksen asiantuntijaroolissa kehittäen mm. koulutuksia ja kiertotaloutta edistäviä palveluita.

urb-en-pact-kuva
LeDupplex_Urb-en_Pact_logo_CMJN_couleur

EU:n URBACT-ohjelman rahoittamassa Urb-En Pact -hankeessa selvitetään Tampereen mahdollisuuksia tulla net zero energy -alueeksi, joka on koko EU:n tavoite vuoteen 2050 mennessä.

pelit-mainkuva

Pelit ja niiden kehitys

Kehitämme uusia mobiilipelikonsepteja ja pelien prototyyppejä sekä toteutamme pelejä kestävän tulevaisuuden puolesta. Toimimme yhteistyössä muun muassa TAMKin pelistudion kanssa. Peliemme lähtökohtana on, että kaikki pelit ovat ilmaisia ja peleistä saatuja tuloja käytetään vain kestävän kehityksen edistämiseen. Pelien teemoina toimivat mm. luonnon monimuotoisuus, energiatehokkuus, kiertotalous ja hyvinvointi.

LOGO SYNERGY AUDIT
erasmus_black_and_white

Synergy Audit - SYAT

2019-2022

In the struggle for a decrease of most negative environmental impact and thereby a possible slowing down of the speed of the global climate change, there are today directives and policies at European and global level which invites countries, organisations and individuals to reduce negative environmental impact. Public and private sectors on a global scale are today working toward a decrease of their organisations negative environmental impact, by i.e. becoming environmentally certified following environmental standards.

The European Commission EMAS and the global ISO 14000 standards are examples of environmental standards which can be of sizeable help in keeping up a strategic and effective environmental quality management system aimed at reducing most negative environmental impact in organisations. However, the environmental management work is often hindered by i.e. economic and knowledge lack within organisations. Therefore, the part of the environmental management process involving environmental auditors will in the project be elaborated for an increased help for both auditing and the management work in an overall perspective.

This project aims to fill the existing gap between the need and wish from organisations to work with environmental management and within it, environmental audits, while today lacking in i.e. economic and/or knowledge capacity needed. Therefore, to have an increased opportunity of preparation for a possible coming environmental certification and an increased capacity at decrease of most negative environmental impact. Further, by creating more on-the-job trainings opportunities specifically targeting this issue.

The general objective of this project is to improve the environmental sustainability actions carried out by public and private organisations in Europe for decrease of most negative environmental impact by creating an environmental audit educational training program involving EU and Global directives and sustainability goals.

The specific objectives are:
1. To improve the on-the-job training opportunities in environmental auditing through a train-the-trainers
methodology.
2. To improve the competencies of civil servants and practitioners in environmental audit.
3. To foster an exchange of practises and cooperation among EU countries concerning environmental auditing.

Lead partner One Planet (Sweden).
Partners SERN, Municipality of Ravenna, Municipality of Parma, Centre for Renewable Energy Sources and Saving, CARDET, EcoFellows Ltd.