Hankkeet

Toiminta-ajatuksenamme on edistää kestävää kehitystä ja vastuullista elämäntapaa. Hankkeitamme rahoittavat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan maaseuturahasto sekä Tampereen kaupunkiseudun kunnat ja yritykset. Laajassa verkostossamme on mukana eurooppalaisia kumppanuuskaupunkeja, korkeakouluja, yrityksiä, liittoja, taloyhtiöitä, yhdistyksiä ja ekotukihenkilöitä. 

EU:n Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liiton rahoittaman 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeen tavoitteena on nostaa 6Aika-kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa.

 • Jari Saukko
 • wnev.fnhxxb@gnzcrer.sv
logo-jarviluontokeskus

“Järviluontokeskus – Lake Nature Center Finland” on hallituksen vesistömatkailun kärkihanke, jossa valmistellaan uudenlaista palvelu- ja liiketoimintamallia keskeisellä sijainnilla olevalle järvi- ja luontokeskukselle. Hanke kohdistuu ja sitä koordinoidaan Tampereelta, mutta tulokset ovat tavoitteellisesti monistettavia.

 • Olli Vakkala
 • byyv.inxxnyn@gnzcrer.sv
logo-sorvaamo

Sorvaamo-hanke edistää säilyttävää korjausrakentamisen tapaa, kouluttaa työntekijöitä ja auttaa kohderyhmänä olevia työttömiä työllistymään alalle.

 • Irma Rantonen
 • vezn.enagbara@gnzcrer.sv
logo-lakesperience

The Lakesperience project aims to connect the lakes in Tampere (Finland), Linköping (Sweden), Tartu (Estonia) and Burtnieku (Latvia) as a joint tourist attraction. The project provides opportunities for lake tourism companies to develop their services for all seasons of the year.

 • Olli Vakkala
 • byyv.inxxnyn@gnzcrer.sv
ylennys-logo-green

Koulutusta ja asiantuntijoiden palveluja ympäristöjärjestelmän käyttöönottoon pk-yrityksissä ja tapahtumissa.

 • Mari Tolppa
 • znev.gbyccn@gnzcrer.sv
CircHubs

CircHubs, Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa kehitetään 6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskuksia. Ekokumppanit kehittää ohjauskeinoja ja kriteerejä talonrakentamisen kiertotaloudenmukaisuuden ohjaamiseksi Hiedanrannassa. Lisäksi tarkastellaan Tampereen rakennuskantaa materiaalien pankkina ja kartoitetaan purkumateriaalien hyödyntämisen vaihtoehtoja.

 • Satu Huuhka
 • fngh.uhhuxn@gnzcrer.sv
pihi_logo_transp

PIHI – Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut -hankkeessa kehitetään ekologisempia materiaaliratkaisuja kalvomaisiin muovituotteisiin mm. elintarvike-, pakkaus- ja hygieniapaperialan sektoreille. Hankkeessa luodaan myös  nopea ja monipuolinen tutkimus- ja tuotekehitysympäristö yrityksille, jotta vähähiilisempien tuotteiden kehittäminen ja tuonti markkinoille on jatkossa helpompaa.

 • Carl Willandt
 • pney.jvyynaqg@gnzcrer.sv

Kestävän matkailun hub

Kestävän matkailun Hub -hankkeen päämääränä on nostaa Särkänniemen alue yhdeksi kaupungin vähähiilisyystyön näkyvistä vetureista matkailun saralla. Kaksivuotisessa hankkeessa rakennetaan Särkänniemen alueelle vähähiilisten matkailupalveluiden keskittymää ja avointa kehitysalustaa. 

 • Olli Vakkala
 • byyv.inxxnyn@gnzcrer.sv

Pelit ja niiden kehitys

Kehitämme uusia mobiilipelikonsepteja ja pelien prototyyppejä sekä toteutamme pelejä kestävän tulevaisuuden puolesta. Toimimme yhteistyössä muun muassa TAMKin pelistudion kanssa. Peliemme lähtökohtana on, että kaikki pelit ovat ilmaisia ja peleistä saatuja tuloja käytetään vain kestävän kehityksen edistämiseen. Pelien teemoina toimivat mm. luonnon monimuotoisuus, energiatehokkuus, kiertotalous ja hyvinvointi.

 • Mika Telkkä
 • zvxn.gryxxn@gnzcrer.sv
Fontin koko
Kontrasti