ek-logo_final

Sukupolvelta toiselle.

Ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin

Retkeilyluotsi -koulutus

Retkeilyluotsikoulutus alkaa Tampereella!
Pirkanmaan retkeilyreittien jatkuvasti lisääntyvän suosion vuoksi, on tarve kouluttaa vapaaehtoisia opastamaan liikkujia retkeilyalueiden kestävään käyttöön.
Mikä retkeilyluotsi on?
Retkeilyluotsikoulutuksen käynyt aikuinen, joka on kiinnostunut luonnon tilasta, ulkoilusta ja retkeilystä sekä haluaa opastaa kanssaliikkujia retkeilyalueiden kestävään käyttöön. Koulutetuilla on tiedot ja taidot puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin ja toimintamalli, kuinka toimia eri tilanteissa.
Koulutetut hoitavat luotsin tehtäviä vapaaehtoisina ja vapaamuotoisesti oman luonnossa liikkumisensa ohessa.
Retkeilyluotsien toimialueena ovat Tampereen ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien ylläpitämät retkeilyreitit.
Retkeilyluotsit koulutetaan
• opastamaan tulenkäyttöä maastossa
• ohjeistamaan roskaamisen välttämisessä
• jakamaan tietoa Retkietiketistä sekä Jokamiehenoikeuksista ja velvollisuuksista
• tarkkailemaan retkeilyreittien ja taukopaikkojen ympäristön tilaa sekä mahdollisia vahinkoja ja puutteita
Kouluttajat: Ekokumppanien, Tunturiladun, Tunturikerho Kolbman, Suomen Ladun ja Metsähallituksen luonto- ja retkeilyasiantuntijat.
Koulutustilaisuus
• aika: ke 30.9.2020 klo 17:30 (pilottikurssi)
• paikka: Ekokumppanit Oy, Valssipadonraitti 3, 33100 Tampere
• koulutuksen kesto: 2 tuntia
• ryhmän koko: max. 15 henkeä
• kurssi on maksuton
Ilmoittautuminen
Alkaa: 14.9.2020
Sähköposti: if.erepmat@alekam.irtep
Lisätietoja
Ekokumppanit Oy
Petri Mäkelä, projektiasiantuntija
040 806 4082, if.erepmat@alekam.irtep

Tapahtuma on päättynyt.

Päivämäärä

30 syys 2020
Vanhentunut!

Aika

17:30 - 19:30

Sijainti

Ympäristökeskus Moreenia - Tampere
Valssipadonraitti 3, Tampere, Finland

Järjestäjä

Ekokumppanit
Puhelin
+358 40 806 2617
Sähköposti
if.tinappmukoke@ofni
Verkkosivu
https://ekokumppanit.fi