Nuorten ilmastoahdistuksesta ilmastopositiiviseen tulevaisuuskuvaan

Pyynikki view in summer - Laura Vanzo

Ympäristöongelmat koskettavat vahvasti myös yksilöä.

Jo vuosikymmenten ajan olemme puhuneet ympäristöongelmista ja ilmastonmuutoksesta sekä niiden vakavista vaikutuksista luontoon ja elinympäristöömme. Konkreettisten ongelmien lisäksi ne synnyttävät kuitenkin myös vaikeasti käsiteltäviä tunteita. Erityisesti ilmastonmuutos ja sen vaikutukset varsinkin nuoriin ja heidän tulevaisuuskuviinsa ovat yksi aikakautemme nousevista ilmiöistä.

Maailman kenties tunnetuin ilmastoaktivisti, 19-vuotias ruotsalainen Greta Thunberg käynnisti vuonna 2018 maailmanlaajuisen koululakkojen kansalaisliikkeen antaen kasvot nuorten kokemalle ilmastoahdistukselle. Thunberg on esimerkillään innoittanut nuoria ympäri maailman toimimaan ilmastonmuutoksen hillitsemisen puolesta ja luomaan painetta päättäjille. Myös suomalaiset nuoret ovat osoittaneet mieltään ilmaston puolesta ja vaativat päättäjiltä enemmän tekoja ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi.

Seuraamalla mediaa ja ilmastoa koskevaa uutisointia voi hyvin itsekin tuntea sen ahdistuksen, mitä nuoret kokevat. Ilmaston osalta tulevaisuuskeskustelu on usein jämähtänyt eri uhkakuvien luomisen ja kriisien maalailun asteelle. Nuorten silmin ilmastoa käytetään poliittisena keppihevosena ja keskustelu rajoittuu kapea-alaisesti pyörimään talouden tai teknologisten innovaatioiden ympärille. Onpa puhuttu ilmastovaaleistakin.

Aiheesta tehdyt tutkimukset vahvistavat, että huoli ilmastosta ja sen vaikutuksista niin ympäristöön kuin omaan tulevaisuuteenkin on todellinen ilmiö nykynuorten keskuudessa. Uhkakuvista huolimatta nuorilla on kuitenkin usein vahva visio siitä, millaista tulevaisuutta he haluavat olla rakentamassa.

Myös suomalaiset nuoret ovat osoittaneet mieltään ilmaston puolesta ja vaativat päättäjiltä enemmän tekoja ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi.

Nuorten elämä ilmastonmuutoksen aikakaudella rakentuu kestävistä arjen valinnoista ja reilusta yhteiskunnasta; arvoista, joihin meistä jokainen voi varmasti sitoutua. Tällä hetkellä olemme kuitenkin jättämässä nuorten harteille melkoisen vyyhdin ongelmia ratkaistavaksi.

Nuorille on tarjottava monipuolisia areenoita ja alustoja, joilla voimme yhdessä käydä heidän tulevaisuuttaan ja todellisuuttaan koskevaa keskustelua ilmastonmuutoksen aikakaudella. Nuoret kaipaavat kokonaisvaltaisempaa keskustelua ympäristön hyväksi tehtävistä suuntaviivoista ja tähän keskusteluun on tuotava mukaan myös arvojen ja tunteiden merkitys.

Avoimen keskustelun lisäksi nuorille on tarjottava nopeita konkreettisia ratkaisuja ilmaston hyväksi ja vieläpä sellaisia, missä he voivat itse olla mukana.  Oman toiminnan, osallistumisen ja osallisuuden tunteen myötä nuori kasvattaa luottamusta tulevaisuuteensa ja ennen kaikkea uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa.

Negatiivisten tunteiden kanssa eläminen vähentää yksilön toimintakykyä. Ilmastokriisin ratkaisemiseen tarvitaan voimavaroja sekä aikaansaavia yhteiskunnan jäseniä. Toiveikkuutta on siis syytä pitää yllä, jotta nuoret näkevät edelleen tulevaisuutensa olevan täynnä mahdollisuuksia toteuttaa heidän omia haaveitaan haasteellisessakin ympäristössä.

Kirjoittaja

tyhja-hahmo

Etunimi Sukunimi

Lisätietoja kirjottajasta (tarina).

Lisää

Ajankohtaista luettavaa