Julkaistu

Osaajia ja tilauskantaa yrityksille

Puuosaamista Pirkanmaalle -hanke tarjoaa yrityksille koulutusmalleja ja osaamista kasvavan puurakentamisen mahdollisuuksiin. Koulutusta kehitetään yhdessä yritysten kanssa työvoiman saatavuuden parantamiseksi ja tietotaidon lisäämiseksi. Samalla kehitetään kuntien uskallusta luottaa puuhun rakennetun ympäristön ratkaisuissa.

Teollisen puurakentamisen murrokseen voidaan vastata ainoastaan koulutusta ja tietotaitoa lisäämällä. Tietotaitoa tarvitaan kuntien hankintoihin, yritysten kykyyn vastata kasvaneeseen kysyntään ja vastaavasti oppilaitosten tulee kouluttaa osaajia.

Hankkeemme tavoitteena on kehittää puurakentamisen koulutusmalleja ja kouluttaa niiden pohjalta 50 – 100 rakentamisen ammattilaista. Koulutukset toteutetaan pilottimuotoisina vuonna 2022.

Tampereen yliopisto keskittyy suunniteluosaamiseen eli puurakentamisen arkkitehtuurin ja rakennustekniikan pätevyyskoulutukseen.

Tampereen ammattikorkeakoulu vastaa tuotantopuolesta eli rakennustyömaiden toimihenkilöiden, rakennuttajien ja urakoitsijoiden täydennyskouluttamisesta.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa täydennetään suorittavan tason koulutusvajetta niin puuelementtien valmistamisen kuin asentamisenkin osalta.

Oppilaitosten lisäksi hanketta ovat toteuttamassa Ekokumppanit Oy ja Suomen metsäkeskus, joiden tehtävänä on kehittää kuntien hankintaosaamista sekä uskallusta nähdä puu varteenotettavana vaihtoehtona rakentamisessa.

Hankeaika:
1.2.2021 - 31.12.2022

Yhteystiedot

ekokumppanit_logo_2019_vaaka_color_txtwhite_shadow

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sapien velit, aliquet eget commodo nec, auctor a sapien. Nam eu neque vulputate diam rhoncus faucibus. Curabitur quis varius libero.

2021 © Ekokumppanit Oy