Tamperelaiset oppilaitokset kestävän rakentamisen edelläkävijöinä

havunoksa_taustakuva3_PIHI

Kestävän rakentamisen yleistyessä puun merkitys ja suosio rakentamisessa kasvaa. ­– Puu on suomalaisille tuttu ja turvallinen materiaali, mutta se vaatii vahvaa osaamista, kertoo rakennusopin professori Markku Karjalainen Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä. – Tällä hetkellä puu on voimakkaasti nosteessa, sen kysyntä kasvaa, mutta erityisesti suurimittakaavaisen teollisen puurakentamisen osaajista on huutava pula, Karjalainen jatkaa. – Nyt tätä puurakentamisen osaajapulaa pyritään korjaamaan EU:n sosiaalirahaston rahoittamassa Tampereen yliopiston, TAMK:n, Tredun, Ekokumppanit Oy:n ja Metsäkeskuksen yhteishankkeessa.

Puuosaamista Pirkanmaalle -hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaisia, laaja-alaisia puurakentamisen koulutusmalleja ja kouluttaa niiden pohjalta 50 – 100 rakentamisen ammattilaista. Koulutukset toteutetaan pilottimuotoisena vuonna 2022 ja jokaisella hankkeen toteuttajalla on niissä oma tärkeä roolinsa. – Me yliopistolla keskitymme ennen kaikkea suunnitteluun, eli puurakentamisen arkkitehtuurin ja rakennustekniikan pätevyyskoulutukseen, Karjalainen kertoo. – TAMK puolestaan vastaa tuotantopuolesta, eli rakennustyömaiden toimihenkilöiden, rakennuttajien ja urakoitsijoiden täydennyskouluttamisesta, minkä lisäksi Tredussa hoidetaan kuntoon suorittavan tason koulutusvaje niin puuelementtien valmistamisen kuin asentamisenkin osalta.

Puurakentamisesta hyötyvät kaikki

Osaamisen kehittämisen rinnalla hankkeessa pyritään luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia pirkanmaalaisille yrityksille sekä levittämään tietoa puurakentamisen hyödyistä muun muassa kaupunkien ja kuntien suuntaan. Tässä Ekokumppaneilla ja Metsäkeskuksella verkostoineen on merkittävä rooli.

– Haluamme tukea ja kehittää julkisen sektorin hankintaosaamisen kehittymistä. Kuntien tulisi nähdä puurakentaminen muun muassa asukastyytyväisyyttä nostavana vaihtoehtona ja panostaa tilauksiin, jotta osaaminen ja kestävän rakentamisen kilpailukyky kehittyvät, toteaa projektipäällikkö Jari Saukko Ekokumppaneilta. – Lisäksi meille on tärkeää saada paikalliset pk-yritykset mukaan hankkeeseen kehittämään sekä koulutusmallia että puurakentamisen ratkaisuja. Näin hankkeesta hyötyy koko yhteiskunta; se luo Pirkanmaalle osaamista, työtä ja tuloja, Saukko toteaa tyytyväisenä.

LISÄTIEDOT:

professori Markku Karjalainen, Tampereen yliopisto, p. 040 583 2127

projektipäällikkö Jari Saukko, Ekokumppanit Oy, p. 044 486 3800

Lisää

Tiedotteita