sitralab_logo_musta2

Sitra Lab Projekti

Luonnonmukainen ja osallistava kaupunkisuunnittelu

SITRA LAB:
Luonnonmukainen ja osallistava kaupunkisuunnittelu

Sitra Lab tulevaisuuslaboratorio etsii luonnosta ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin. Tampereelta mukaan Lab:n kehitysohjelmaan pääsi Ekokumppanit Oy:n, Tampereen kaupungin viheralue- ja hulevedet –yksikön sekä Tampereen luonnontieteellisen museon muodostama tiimi, joka kulki projektissa nimellä Ecotricity.

Tiimi suunnittelee ja toteuttaa pilottia kaupunkipuiston ja viheraluekokonaisuuden kehittämiseen Tampereen Niemenrantaan. Onnistuessaan asuinalueelle toteutettu luonnonmukainen, biodiversiteetiltaan monimuotoinen ja sisällöiltään monipuolinen viheralue toimii terveyden, hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja toiminnallisuuden uudenlaisena kivijalkana kaupungissa.

Projektissa tutkitaan miten luonnon monimuotoisuus, olemassa olemat luonto- ja virkistysarvot sekä ihmisten toiveet kaupunki- ja asuinalueen viihtyisyydestä saadaan paremmin osaksi suunnitteluprosessia. Tämä on erityisen tärkeää, kun tavoitteena on alueen oman identiteetin ja luonnon monimuotoisuuden huomioiva asuinalue. Samalla haluttiin saada tietoa, kuinka näiden kestävän ympäristösuunnittelun periaattein suunniteltu alue otetaan käyttäjien ja sidosryhmien osalta vastaan.

Sitra Lab:n projektissa toteutettiin seuraavat toimenpiteet:

Näiden pohjalta on vielä tarkoitus tuottaa opasmateriaali, johon kootaan yhteen luontoarvoiltaan monimuotoisen, osallistaen tuotetun ja kulttuuriselta identiteetiltään vahvan asuinalueen suunnittelun askeleet.

Kokeiluissa tutkimme, miten ylläolevat toimet istuvat osaksi suunnitteluprosessia, mitkä asiat tai teemat ovat asukkaille tärkeitä, ja miten suunnitteluprosesseissa voitaisiin huomioida monimuotoisuus entistä kokonaisvaltaisemmin.

Projektin ensiarvoisiksi kokeiluiksi nostettiin ”kokemuskävely” –metodi, sekä haluttua lopputulosta korostavat ja visualisoivat havainnekuvat.

Toteuttajat

Yhteystiedot

Ekokumppanit logo
Olli Vakkala

Olli Vakkala

Projektipäällikkö

2024 © Ekokumppanit Oy