Taas uusi työ kaikkien muiden lisäksi!

Koulutuspäivä-11102018_1-800x389

Ylennys-hankkeen toisen koulutuspäivän 11.10.2018 teemana oli motivointi ja sitouttaminen. Kouluttaja Minna Myllykoski Syklistä muistutti heti aluksi, että jokaisen työpanosta tarvitaan, kun lähdetään rakentamaan ympäristöjärjestelmää. Jokainen on oman työnsä paras asiantuntija. Kysy ja keskustele, mikä sujuu, missä on haasteita, mitä haluaisit tehdä toisin, miten kehittäisit työtäsi. Samalla tartutat positiivista asennetta ja me-henkeä. Innostus kasvaa, kun saa itse olla mukana tekemässä.

Motivaatiolla on suuri vaikutus ihmisen työsuoritukseen. Yksi kannustin on itsensä kehittämisen mahdollisuus ja siinä ohessa oman työn kehittämismahdollisuus. Tietoa on jaettava koko henkilöstölle, mitä ollaan tekemässä ja miksi. Miten työssä edetään ja mitä tuloksia tavoitellaan. Muutosvastarinta on ihan luonnollista (ks. otsikko). Se ei kuitenkaan ole asennevamma vaan osa muutoksen käsittelyä.

Vanhan sanonnan mukaan suomalaisia on johdettava edestä. Johdon rooli on muutoksessa keskeinen: Oma toiminta ja esimerkki näyttävät mallia. On muistettava ylläpitää myönteistä henkeä ja tiedottaa ja palkita onnistumisista ja tavoitteiden saavuttamisesta. Vuorovaikutteista viestintää tarvitaan ja paljon. Kannattaa tehdä osallistumisesta helppoa ja antaa ihmisten olla luovia ohjaamatta liikaa ylhäältäpäin. Kun johto antaa tuen ympäristövastaavalle (ja -tiimille) ja varaa riittävät resurssit ympäristötyöhön, niin tästä on hyvä jatkaa. Vielä, kun nivotaan ympäristötyö kiinteäksi osaksi yrityksen/tapahtuman kaikkea muuta toimintaa, niin muutosvastarinta vaimenee ja ympäristötyöstä tulee luonteva osa yrityksen arkea.

Hyvän esimerkin motivoinnista ja sitouttamisesta antoivat koulutuspäivään osallistuneet ravintolajohtaja Liisa Siuvo ja toimipaikkapäällikkö Satu Jara Pikante-ravintoloista. Pikantella on 7 toimipistettä, joista kuusi on Taysin alueella ja yksi Hatanpään sairaalan sisääntuloaulan yhteydessä. Yritys työllistää n. 50 henkilöä ja päivittäinen asiakasvirta on vaihdellen 3000–5000 henkilön luokkaa. Kahviloiden asiakkaina käyvät pääasiassa sairaalan oma henkilöstö ja alueen muut työntekijät.

Pikanten alkukartoitus on nyt tehty ja se oli lopulta suhteellisen helppo, kun ”alkujärkytyksestä” oli selvitty. Noin paljon huomioitavia asioita! Pitkä ja perusteellinen lista käytiin kuitenkin läpi eikä homma tuntunutkaan enää niin hankalalta. Itse ympäristöjärjestelmään siirtyminen onnistuu Liisa Siuvon mukaan, kunhan ensin perustellaan jokaiselle työntekijälle, miksi tämä tehdään. Pikante tavoittelee tällä valinnalla nimenomaan kilpailukykyä. Tässä yrityksessä ympäristöasiat halutaan hoitaa vastuullisesti, mistä kertoo sekin, että Ylennys-hankkeen ohella ravintolajohtaja Liisa Siuvo opiskelee myös vastuullista gastronomiaa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Lisää

Ajankohtaista luettavaa