Taloussankari Junior -peli kannustaa alakoulujen oppilaat toimimaan aktiivisina ja vastuullisina toimijoina omassa elämässään

Sankariksi pukeutunut tyttö pitää pahvista maapallonkuvaa käsissään.

Teksti: Sanni Kouhi

Millainen vaikutus arkisilla valinnoillamme on tulevaisuuden maailmaan? Ilmastokylä-hankkeessa toteutetaan tulevaisuustaitoja opettava Taloussankari Junior -peli, jossa ilmasto-, talous- ja hyvinvointiteemat havainnollistetaan alakoulujen oppilaille pelillisyyden keinoja hyödyntäen. Syksyllä 2021 julkaistava peli antaa konkreettisia vinkkejä siihen, miten arjen kulutusvalinnoilla ja vastuullisella rahankäytöllä voi vaikuttaa sekä omaan että ympäristön hyvinvointiin.

Ekokumppanit Oy toimii ympäristöministeriön ja Kestävä Tampere 2030 -ohjelman rahoittaman hankkeen pääkoordinoijatahona yhteistyössä Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden kanssa. Pelin kehittämisessä ja rahoittamisessa ovat lisäksi mukana Talous ja Nuoret TAT ja Nordea Bank Oyj.

Peli tarjoaa kouluille maksuttoman työkalun moniulotteisten tulevaisuustaitojen opettamiseen

Taloussankari Junior on opetusta tukeva työkalu, jossa pelaaja hahmottaa arjen valintojen ja rahankäytön yhteyden ilmaston tilaan ja oppii uusia toimintatapoja tulevaisuuden muuttuneen maailman tarpeisiin. Positiivisesta tulevaisuusnäkökulmasta toteutettavan pelin avulla moniulotteisten teemojen käsittelemisestä saadaan elämyksellistä ja vaikuttavaa. Maksuttoman ja kaikille avoimen pelin pääkohderyhmänä ovat 4.–6. luokkien oppilaat.

– Ilmastonmuutoksen ongelmat ovat moninaisia, joten niitä on hyvä tarkastella laaja-alaisesti ja harjoitella tätä taitoa jo alakouluikäisten kanssa. Pelin avulla lapset voivat harjoitella tulevaisuuden haasteiden ratkaisemista ikätasoisesti. Oppilaat osallistetaan mukaan pelin toteuttamiseen kokeilemalla pelin sisältöjä ja visuaalisuutta yhdessä oppilaiden, opettajien ja pelin toteuttajayrityksen 10 Monkeysin kanssa, Ekokumppanit Oy:n projektipäällikkö Tanja Hynynen

Pelillisyys tarjoaa elämyksellisen ja vaikuttavan tavan havainnollistaa tulevaisuutta

Taloussankari Junior -pelissä oppimisprosessi nivotaan tarinan sisään. Sisältöjen kehittämistä tehdään yhteistyössä monialaisen hanketiimin kanssa, jossa on mukana niin opettajia kuin kestävän kehityksen asiantuntijoita. Pelillisyyden elementtien avulla pelaaja tarkastelee käsiteltävää asiaa eri näkökulmista aktiivisesti oppien ja välittömästi palautetta saaden.

Pelin kehittäjäyrityksen 10 Monkeys:n Managing Director Katri Björklund oli innoissaan kuullessaan, että tuleva Taloussankari Junior käsittelee kestävän kulutuksen, ympäristön ja talouden teemoja.

– Opit kestävään elintapaan rakennetaan jo lapsena, joten on hienoa, miten ennakkoluulottomasti Ilmastokylän hanketiimi lähti ratkaisemaan tätä haastetta pelillistämisen avulla. Oppimispelit tarjoavat modernin tavan lähestyä uusia opeteltavia asioita. Pelillisyys ja aktiivinen oppiminen haastaa oppilaat syventymään aiheeseen ja mahdollistaa suurienkin kokonaisuuksien hahmottamisen.

Ekokumppanit Oy:n projektipäällikkö Tanja Hynynen uskoo, että yhteiskehittämishanke antaa merkittävää lisäarvoa kehitettävän pelin toteuttamiseen.

– Laadukkaan pelin toteuttaminen vaatii niin asiantuntija- kuin talousresursseja, joita monialainen hankekonsortio tarjoaa. Yhteistyö monen toimijan välillä takaa myös sen, ettei peli jää vain lyhytaikaiseksi kokeiluksi, vaan jatkuvuus on turvattu jo kehittämisen alusta alkaen.

Taloussankari Junior -peli julkaistaan syksyllä 2021. Ekokumppanit Oy:n koordinoima Ilmastokylä-hanke on käynnissä 30.11.2021 saakka.

Lisätietoja: projektipäällikkö Tanja Hynynen (if.erepmat@nenynyh.ajnat)

Lisää

Ajankohtaista luettavaa