kare_ESR_lippulogo
kare_VipuvoimaaEUlta
kare_ELYlogo
kare_tampere
kare_TAMK_logo
ek-logo-color_final

Taloyhtiön Energia-Apuri

Yhdessä kohti energiatehokasta taloyhtiötä!

Energia-apurin esittely

Taloyhtiön Energia-Apuri on isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen yhteinen työkalu, joka antaa ohjausta energiaremonttien oikea-aikaiseen toteuttamiseen. Energia-Apuri kannustaa energiahankkeiden tekemiseen ja tukee remonttien onnistumista. Tärkeää on suunnitelmallisuus remonttien toteuttamisessa sekä oikean ratkaisun löytäminen taloyhtiökohtaisesti. Energia-Apuri antaa vinkkejä, mitä kannattaa ottaa huomioon kutakin remonttia suunniteltaessa.

kare_buildingpassport_tiekartta_web1

Energia-apurin kuvaus ja käyttö

Sisällysluettelossa on listattu energiaremontit aihealueittain. Jokaisen remontin alla on kuvaus sekä vinkkejä, mitä kannattaa ottaa huomioon kutakin remonttia  suunniteltaessa.

1/6 Kuinka hyvin tunnet taloyhtiösi?

Taloyhtiöllä on hyvä olla käytössä tiettyjä työkaluja, joilla energiankulutusta voidaan seurata ja hallita. Alta löytyy listaus hyödyllisistä työkaluista. Onko teidän taloyhtiössänne nämä asiat jo hallinnassa?

Klikkaa alta kaikki kohdat, jotka taloyhtiöllänne on käytössä:

Ohjeet taloyhtiölle

Taloyhtiöllä pitäisi olla yllä luetellut asiat olemassa. Jos jokin työkalu puuttuu, kysy asiaan apua isännöitsijältä.

Ohjeet taloyhtiölle

Taloyhtiö:

• Päättää talousarviosta, vastikkeista ja maksuista

• Valitsee hallituksen jäsenet

• Myöntää tili- ja vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

• Päättää peruskorjauksista ja lainojen ottamisesta

• Valitsee tilin- ja toiminnantarkastajat

Taloyhtiön hallituksen tehtävät:

• Kunnossapitoselvitykset 5 vuoden ajalle sekä selvitys tehdyistä korjauksista

• Isännöitsijän valinta/isännöinnin hoitaminen, jos isännöitsijää ei ole valittu

• Varainhoidon valvonta

• Sopimuksien hyväksyminen.

Ohjeet isännöitsijälle

Tarkasta, onko isännöimälläsi taloyhtiöllä yllä luetellut asiat jo olemassa. Jos ei ole, kannattaa niiden käyttöönottoa selvittää taloyhtiön hallituksen kanssa.

Ohjeet isännöitsijälle

Isännöitsijän rooli:

• Hallituksen valitsema toimitusjohtaja

• Yhtiön edunvalvoja

• Operatiivinen johtaja

• Asioiden valmistelija ja esittelijä

• Päätösten toteuttaja

• Huolehtii yhtiön asioista

• Valmistelee yhtiökokoukset.

Taloyhtiön sidosryhmät

Taloyhtiön sidosryhmät

Roolijako:

• Asukkaat ja osakkaat

• Isännöitsijä

• Talonmies/huoltomies

• Rakennuttajat/rakennusliikkeet

• Palveluntuottajat

• Rahoituslaitos

• Vakuutusyhtiö.

2/6 Ilmanvaihto ja lämmöntalteenotto

Ilmanvaihtojärjestelmät voi jakaa kolmeen pääkategoriaan:  painovoimainen ilmanvaihto, koneellinen poisto sekä keskitetty tai huoneistokohtainen tulo-/poistoilmanvaihto. Alta löydät tietoa ja huomioita ilmanvaihtoremonttiin liittyen.

Ilmanvaihdon saneeraus

• Painovoimaisen ilmanvaihdon muuttaminen koneelliseksi ilmanvaihdoksi ja poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmän lisäys

• Poistoilmanvaihdon modernisointi lämmöntalteenotolla (ks. kohta Poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä)

• Huoneistokohtaisten lämmöntalteenotolla varusteltujen tulo-poisto-ilmanvaihtokoneiden asentaminen

• Keskitetty tulo-poisto-ilmanvaihto.

Ilmanvaihdon saneeraus - Huomioitavaa

Painovoimainen ilmanvaihto: Korvausilmareitit huomioitava, lisättävä tarvittaessa korvausilmaventtiilit

Keskitetty poistoilman lämmöntalteenotto: Korvausilmareitit huomioitava, lisättävä tarvittaessa korvausilmaventtiilit

Huoneistokohtainen tulo-/poistoilmanvaihtokone: Sopii kohteille, joihin ei voida rakentaa keskitettyä tulo- ja poistoilmanvaihtoa, raitisilman otto ei saa olla kadulta päin, edellyttää huoneistoihin tulokanaviston rakentamista

Keskitetty tulo-/poistoilmanvaihto: Edellyttää tuloilmakanavien rakentamista koko rakennukseen, mahdollistaa lämmön talteenoton koko rakennuksen ilmanvaihdosta ja/tai poistoilmalämpöpumpun asentamisen.

Poistoilman lämmön talteenottojärjestelmä

Kustannustehokas ratkaisu yli kolmikerroksisissa kerrostaloissa, joissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Soveltuu yksistään olemassa olevan lämmitysjärjestelmän rinnalle tai maalämmön rinnalle.

Poistoilman lämmön talteenottojärjestelmä - Huomioitavaa

• Pitää olla keskitetty, vähintään porraskohtainen, koneellinen poistoilmanvaihto

• Ilmamäärän tulisi olla vähintään noin 400 l/s huippuimuria kohden

• Järjestelmän asentaminen on luvanvaraista

• Toimenpidelupa/Rakennuslupa talotekniikan muuttamiseksi (luvanvaraisuus tulee selvittää kunnan rakennusvalvonnasta)

• Kaukolämmön rinnalle kytkettynä edellyttää energialaitoksen hyväksynnän

• Kaukolämmön alajakokeskusta uudistettaessa on suositeltavaa selvittää poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmän toteutus.

Lämmitysverkon tasapainotus

• Lämmitysverkosto kannattaa tasapainottaa 10-15 vuoden välein

• Tasoittaa huoneistojen välisiä lämpötilaeroja ja poistaa mahdollista ylilämpöä

• Parantaa asumismukavuutta

• Voi säästää lämmityskuluissa 5-10 %, mikäli lähtötilanteessa on ylilämpimiä tiloja

• Mahdollistaa lämmönsäätökäyrän optimoinnin.

Lämmitysverkon tasapainotus - Suositeltavaa seuraavien toimenpiteiden yhteydessä

• Ikkunoiden uusiminen

• Ilmanvaihtoremontti

• Rakenteiden tiivistys

• Julkisivujen lisälämmöneristys

• Lämpöpumppujärjestelmän asennus.

Ilmanvaihdon säätö ja ohjaus

• Säätäminen ja ohjaaminen säästävät energiaa ja parantavat sisäilman laatua

• Oikein säädettynä talon rakenteet pysyvät paremmassa kunnossa

• Huoneistokohtaisessa ja keskitetyssä ilmanvaihdossa on mahdollista toteuttaa erilaisia säätötoimenpiteitä

• Säätö- ja ohjaustoimenpiteet voidaan yhdistää kiinteistön automaatiojärjestelmään

• Ilmanvaihdon yhdistäminen automaatiojärjestelmään on suositeltavaa

• Keskitetyn etävalvonnan avulla voidaan havaita vika- ja ongelmatilanteet välittömästi

• Vikatilainteiden havaitseminen helpottuu

• Saneerauksen yhteydessä on suositeltavaa lisätä ilmanvaihtojärjestelmä automaatiojärjestelmään.

Ilmanvaihdon säätö ja ohjaus - Huomioitavaa

Koneellinen poistoilmanvaihto:

• Energiatehokkuutta voidaan tehostaa poistoilmalämpöpulla, jonka avulla poistoilman lämpöenergia voidaan siirtää osaksi kiinteistön lämmitysjärjestelmää

• Talviaikana poistoilmalämpöpumpusta saatava lämpöenergia ei kata koko kiinteistön lämmitysenergian tarvetta

• Poistoilmapuhallin on suositeltavaa olla taajuusmuuttajalla ohjattu, jolla voidaan säätää puhaltimen nopeutta

• Kesäajalla hyödyllinen ominaisuus on yötuuletus, jonka avulla voidaan raikastaa kiinteistön sisäilmaa yöllä

Keskitetty koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto:

• Ohjaus mahdollista olosuhteiden perusteella kuten huoneistokohtaisessa ilmanvaihdossa

• Edellyttää huoneistokohtaisia mittauksia ja päätelaiteohjauksia

• Suositeltavaa olla kytkettynä kiinteistöautomaatioon, jolloin ilmanvaihtokoneen etävalvonta mahdollista

• Mahdollisimman kattava valvonta laitteelle parhaan toiminnan optimoimiseksi, jos ilmanvaihto on varustettu huoneistokohtaisella ohjauksella

Huoneistokohtainen ilmanvaihto:

• Mahdollistaa jokaisen huoneiston kohdalla yksilöllisen ilmanvaihdon säätämisen

Esimerkkejä erilaisista ohjausmahdollisuuksista:

• Ilmanvaihdon tehostus tarpeen vaatiessa

• Poissaolo-ohjaus vähentää ilmanvaihtoa ja säästää energiaa, kun huoneistossa ei ole paikalla ihmisiä

• Kesäajalla hyödyllinen ominaisuus on yötuuletus, jonka avulla voidaan raikastaa huoneiston sisäilmaa yöllä

• Voidaan yhdistää kiinteistön tai huoneiston automaatiojärjestelmään

• Huoneistokohtainen ohjauspaneeli ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän ohjaukseen

• Lämmöntalteenoton hyötysuhteen mittaaminen

• Huoltoilmaisin muistuttaa tarvittavista ja tulevista huoltotoimenpiteistä

• Ilmanvaihtoa voidaan myös ohjata läsnäolon, hiilidioksidi- ja kosteuspitoisuuksin avulla.

3/6 Eristys ja tiivistys

Rakennukset eristäminen ja tiivistäminen vaikuttavat moneen asiaan, kuten ilmanvaihtoon sekä lämmitystarpeeseen. Alta löydät tietoa ja huomioita eristykseen ja tiivistykseen liittyen.

Julkisivujen lisälämmöneristys

VAIHTOEHDOT:

Lämpörappaus

Eristeen lisääminen vanhan eristeen päälle ja uuden julkisivupinnan tekeminen

Julkisivun uusimien kokonaisuudessaan eristeineen

Julkisivujen lisälämmöneristys - Huomioitavaa

Nykyisen seinärakenteen mahdollistamat korjaustoimenpiteet

Riittävätkö räystäät rakenteen paksuuden lisääntyessä

Lisäeristys on kannattava julkisivun saneerauksen yhteydessä

Seinärakenteen tuuletus/kosteuden hallinta pitää varmistaa

Räystäslinjan / yläpohjan tuuletus pitää varmistaa

Lämmitysverkon tasapainotus

Lämmitysverkosto kannattaa tasapainottaa 10-15 vuoden välein

Tasoittaa huoneistojen välisiä lämpötilaeroja ja poistaa mahdollista ylilämpöä

Parantaa asumismukavuutta

Voi säästää lämmityskuluissa 5-10 %, mikäli lähtötilanteessa on ylilämpimiä tiloja

Mahdollistaa lämmönsäätökäyrän optimoinnin

Lämmitysverkon tasapainotus - Suositeltavaa tehdä seuraavien toimenpiteiden yhteydessä

Ikkunoiden uusiminen

Ilmanvaihtoremontti

Rakenteiden tiivistys

Julkisivujen lisälämmöneristys

Lämpöpumppujärjestelmän asennus

Yläpohjan lisälämmoneristys

VAIHTOEHDOT:

Eristeen lisääminen

Yläpohjan ja eristeen uusiminen kokonaan

Yläpohjan lisälämmoneristys - Huomioitavaa

Varmistettava yläpohjan tuulettuvuus uudella eristepaksuudella, tarvittaessa räystäslinjan nosto (luvanvarainen toimenpide)

Yläpohjan/vesikaton saneerauksen yhteydessä kannattaa selvittää lisäeritysmahdollisuudet

Rakennuksen tiivistäminen

Edellyttää tiiveyskokeen lämpökuvauksella, jotta kylmäsillat löydetään

Rakennuksen tiivistäminen - Huomioitavaa

Pienempänä työnä ikkunoiden ja ovien karmien tiivistäminen

Huomioitava raitisilman virtaus, mikäli raitisilmaventtiilejä ei ole erikseen

Rakenteiden tiivistäminen keskittää korvausilmavirtaukset ikkunoiden ja ovien karmeihin

Kannattavaa on asentaa raitisilmaventtiilit ikkunoihin

Korvausilmanventtiilissä ilman virtausnopeus ei saa ylittää 2,5 m/s

Ikkunoiden ja ovien uusiminen

Suurin energiatehokkuuden parantuminen ikkunoiden osalta saavutetaan tapauksissa, joissa vanhat ikkunat eivät sisällä lämpöelementtiä.

Ikkunoiden ja ovien uusiminen - Huomioitavaa

Oven U-arvo

Ikkunan U-arvo ja g-arvo

Aran energia-avustuksen raja-arvot:
U-arvo < 0,7 W/m2K (tuki 50 %)
U-arvo 0,7 - 1,0 W/m2K (tuki 20 %)

Hyväkuntoisia ovia ja ikkunoita ei kannata uusia pelkän energiansäästön vuoksi

Ikkunoiden uusimisen yhteydessä korvausilmaventtiilien mitoitukset tarkistettava sekä ilmanvaihtojärjestelmä on suositeltavaa tasapainottaa

Uusien ikkunoiden sijoittamisessa seinärakenteeseen tulee huomioida mahdolliset tulevat julkisivukorjaukset/lisälämmöneristykset

4/6 Lämmitysjärjestelmät

Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttavat oleellisesti sijainti, kiinteistön koko sekä huoneistojen lämmitysjärjestelmä. Jos suunnitteilla on lähitulevaisuudessa myös kiinteistön eristys tai tiivistys toimenpiteitä, ne kannattaa huomioida lämmitysjärjestelmän mitoituksessa. Alla löytyy tietoa eri lämmitysjärjestelmävaihtoehdoista ja millaisiin kohteisiin ne sopivat. 

Maalämpö

Vaihtoehdot: Huipputehon tuotto sähkökattilalla tai nykyisellä lämmönlähteellä (esim. kaukolämpö tai öljy)

Syytä kiinnittää huomioita sähkötehojen hallintaan ja ohjauksiin

Varaajia voi käyttää puskurina ja lämmittää silloin kun sähkö on edullista (ns. kysyntäjousto)

Maalämpö - Huomioitavaa

Lopullisessa mitoituksessa huomioitava tulevat energiatehokkuustoimet. Esimerkiksi jos maalämmön asentamisen jälkeen ulkovaippa lisäeristetään ja ikkunat vaihdetaan, lämmönkulutus laskee

Poraus on luvanvaraista

Pohjavesialueet ja -pumppaamot asettavat rajoitteita

Maanalaiset rakennelmat ja varaukset estävät porauksen

Lämmitysverkon tasapainotus

Lämmitysverkosto kannattaa tasapainottaa 10-15 vuoden välein

Tasoittaa huoneistojen välisiä lämpötilaeroja ja poistaa mahdollista ylilämpöä

Parantaa asumismukavuutta

Voi säästää lämmityskuluissa 5-10 %, mikäli lähtötilanteessa on ylilämpimiä tiloja

Mahdollistaa lämmönsäätökäyrän optimoinnin

Lämmitysverkon tasapainotus - Suositeltavaa tehdä seuraavien toimenpiteiden yhteydessä

Ikkunoiden uusiminen

Ilmanvaihtoremontti

Rakenteiden tiivistys

Julkisivujen lisälämmöneristys

Lämpöpumppujärjestelmän asennus

Ilmavesilämpöpumppu

Sopii esim. pohjavesialueille, joille ei voi asentaa maalämpöä ja tonteille, joilla on maanalaisia rakenteita kuten parkkihalli

Pienkerrostalot ja pienet rivitaloyhtiöt ovat soveltuvia kohteita

Ilmavesilämpöpumppu - Huomioitavaa

Hyötysuhde heikkenee ulkolämpötilan laskiessa

Ulkoyksikkö aiheuttaa melua, joten sen sijainti ja laitevalinta on mietittävä tarkasti ja mahdollisesti äänieristettävä

Varaajaa voi käyttää puskurina ja lämmittää silloin kun sähkö on edullista (ns. kysyntäjousto)

Lisälämmönlähteenä nykyinen lämmitysmuoto (useimmiten sähkö, kaukolämpö tai öljy)

Kaukolämmön vaihto sähkökattilaan ei yleensä kannata, koska ilma-vesi-lämpöpumpun energiapeitto on alhaisempi kuin maalämpöpumpun

Poistoilmalämpöpumppu

Ilmanvaihdon mukana poistuvan lämpöenergian talteenotto

Lämpöenergia voidaan käyttää tuloilman lämmittämiseen, lämpimään käyttöveteen tai vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän lämmittämiseen

Vakiotehoinen ympäri vuoden, koska sisäilman lämpötila vuodenajasta riippuen lähelle sama

Poistoilmalämpöpumpulla saadaan hyödynnettyä vuositasolla 60-70% poistuvan ilman lämpöenergiasta

Poistoilmalämpöpumppu - Huomioitavaa

Sopii hyvin kohteisiin, joissa korvataan koneellinen poistoilmanvaihtokone

Ei voi toimia yksinään kiinteistön päälämmitysjärjestelmänä, vaan vaatii aina toisen lämmöntuotantotavan rinnalleen esimerkiksi kaukolämmön

Jäteveden lämmön talteenotto

Voidaan toteuttaa käytännössä kahdella eri tavalla

Voidaan ottaa talteen käyttäen lämmönvaihdinta siirtäen lämpöenergia esimerkiksi tuloilman lämmitykseen tai käyttöveden esilämmitykseen

Vaihtoehtoisesti lämmönvaihtimesta voidaan lämpöenergia siirtää lämmönkeruunesteen avulla kiinteistön lämpöpumpulle ja näin hyötysuhdetta saadaan nostettua

Poistoilmalämpöpumppu - Huomioitavaa

Säästöpotentiaali suurempi isoissa kiinteistöissä, joissa jäteveden virtaus ja määrä on suurempi

Kaukolämpö

Huoleton ja toimintavarma tapa lämmittää suurempaa kiinteistöä

Palvelu, jossa lämpöyhtiö vastaa laitteista ja niiden toimivuudesta

Kustannustehokas tapa lämmittää kiinteistöä tiheästi rakennetulla alueella, jonka ympärillä kaukolämpöverkko kulkee

Kaukolämpö voidaan tuottaa uusiutuvilla energianlähteillä, tuotantotapa vaihtelee paikkakunnittain

Kaukolämpö - Huomioitavaa

Lämmönsiirtimet kestävät käyttöä yleensä yli 20 vuotta ja huoltotarve vähäinen

Pieni tilantarve lämmönjakohuoneessa ja lämmitysteho varmasti riittävä

Investoinnin suuruus pienempi kuin lämpöpumppuratkaisuissa

Hukkalämpöjen hyödyntäminen teollisuudesta ja sähköntuotannosta

Aurinkokeräimet

Kannattavin vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä, joissa ei toteuteta lämpöpumppujärjestelmää jostakin syystä.

Soveltuu hyvin kesäaikaisen lämpimän käyttöveden lämmityksessä. Vaatii kuitenkin aina riittävän varaajakoon.

Aurinkokeräimet - Huomioitavaa

Mitoitettava tarkasti kulutuksen mukaan, jottei järjestelmä kiehu

Edellyttää isoa vesimassaa, johon lämpöenergia pystytään varastoimaan

Tulevaisuuden lämpöenergian varastointiratkaisuna on maaperään rakennettava lämpövarasto

5/6 Sähköjärjestelmät

Aurinkoenergiajärjestelmien hinta on laskenut viime vuosina, mikä tekee niistä jo kannattavia investointeja. Myös aurinkosähkön hyvityslaskentamalli tekee aurinkopaneelien hankinnan taloyhtiölle jatkossa kannattavammaksi. Myös valaistuksen optimoinnin ja automaation avulla voidaan säästää energiaa. Alla löytyy tietoa ja vinkkejä kiinteistöjen sähköjärjestelmien suhteen. 

Aurinkosähkö

Edellyttää vapaata kattopinta-alaa, jonka ilmansuunta on kaakon ja lounaan välillä.

Suurempi voimala on pientä halvempi €/kWp tai €/kWh

Mitoitukseen vaikuttaa vapaan kattopinta-alan ja rakenteellisen kantavuuden lisäksi kiinteistösähkön kulutus ja tulevaisuuden varautuminen (esimerkiksi sähköautojen latauspisteet), kiinteistössä mahdollisesti aurinkoenergian tuotannon mukaan ohjattavat sähkökuormat, mahdollisen energiayhteisön (mukaan lähtevät huoneistot) sähkönkulutus. Näiden perusteella voidaan määrittää hyvällä omakäyttöosuudella oleva järjestelmä.

Osa energiayhtiöistä tarjoaa virtuaaliakkupalvelua, jolloin ylituotanto voidaan varastoida sähköverkkoon ja tällöin voimalan voi hieman ylimitoittaa omaan tehontarpeeseen nähden. Sähköverkkoon varastoidusta sähköstä joutuu maksamaan siirtomaksun ja sähköveron.

Sähkön varastoiminen akkuun kiinteistöllä ei ole tällä hetkellä kannattavaa, mutta voi tulla kannattavaksi akkutekniikan kehittyessä.

Aurinkosähkö - Huomioitavaa

Kannattavinta asentaa uudelle katolle, lähiaikoina saneeratulle katolle tai katon saneerauksen yhteydessä

Voimalaan kannattaa tehdä laajennusvaraus, jos esimerkiksi myöhemmin siirrytään maalämpöön ja sähkönkulutus kasvaa tai sähköä voi jatkossa myydä asunto-osakeyhtiön osakkaille.

Luvan tarve tarkistettava. Joillain paikkakunnilla tarvitaan toimenpidelupa kaikkiin kohteisiin ja julkisivultaan suojelluille kohteille tarvitaan lupa aina.

Aurinkopaneeleille tulee löytyä katolta riittävästi varjostamatonta aluetta. Paneeleja on mahdollista asentaa myös esimerkiksi talon seinustalle pystyasentoon.

Valaistus

Yleisten tilojen valaistuksessa on kannattavaa käyttää tunnistinvalaisimia, jolloin valaistus kytkeytyy päälle vain tarvittaessa

Valaistuksen ohjaukseen kannattaa kiinnittää huomiota muun sähkösaneerauksen yhteydessä

Ulkovalaistuksen yhteydessä on järkevää käyttää hämäräkytkimiä, jotta valaistuksessa ei tuhlata energiaa päiväsaikaan

Loisteputkien tai halogeenipolttimoiden tilalle kannattaa vaihtaa LED-polttimot, mikäli se on valaisimen toimintaympäristön kannalta mahdollista. Saunassa LED ei ympäristön lämpötilan kannalta ole monesti toimiva vaihtoehto

Valaistus - Huomioitavaa

Yksittäisen valaisimen uusimisen yhteydessä kannattaa valita valaisin, joka soveltuu myös käytettäväksi koko valaistusjärjestelmän päivittyessä

Valaistusta kannattaa päivittää erityisesti muiden sähkösaneerausten yhteydessä

Valaistuksella suuri merkitys myös asumisviihtyvyyteen sekä turvallisuuteen

6/6 Hankesuunnittelu

Suunnitelmallisuus ja remonttien aikataulutus on tärkeää taloyhtiössä. Monilla remonteilla on vaikutusta toisiinsa, joten toteutusjärjestys kannattaa suunnitella kokonaisuutena. Kun tiedetään tulevat remontit ajoissa, myös rahoituksen hankkiminen on helpompaa. Alla olevasta kuvasta löytyy hankesuunnittelun vaiheet, joiden mukaan remontti etenee.

Energiatehokkuustoimenpiteiden
etenemisjärjestys