ek-logo_final

Sukupolvelta toiselle.

Ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin

Vaakuna_Tampere
logo-orivesi
ek-logo-color_final

Ulkoilureittisuunnitelma reitille Kintulammi - Pukala - Orivesi

Nähtävilläoloaika 26.8.-9.9.2021

Tampereen ja Oriveden kaupungit asettavat UL 4§ 22.12.2009/1572 mukaisesti ulkoilureittisuunnitelman ”Kintulammi – Pukala – Vähä Teerijärvi” julkisesti nähtäville 26.8.-9.9.2021 väliseksi ajaksi.

Aineistot ovat nähtävillä internetissä osoitteissa www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/ilmoitukset, www.orivesi.fi/category/kuulutukset ja www.ekokumppanit.fi/tampere-orivesi-reitti sekä Tampereen kaupungin palvelupisteessä, Frenckellinaukio 2 B ja Oriveden kaupungin elinvoimapalveluissa, Keskustie 23, 2.krs. Poikkeustilanteen takia suositellaan suunnitelmiin tutustumista ensisijaisesti internetissä.

Muistutukset suunnitelmasta on osoitettava Pirkanmaan ELY-keskukselle 11.10.2021 klo 15.00 mennessä.

Osoitteet Tampereen kaupungin kiinteistöt: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere, käyntiosoite Aleksis Kiven katu 14-16 C tai sähköpostitse if.erepmat@omaajrik. Palautteeseen pyydetään merkitsemään suunnitelman diaarinumero TRE:2176/10.03.04/2019.

Oriveden kaupungin kiinteistöt: Oriveden kaupunki/kirjaamo, PL 7, 35301 Orivesi, käyntiosoite: Keskustie 23 tai sähköpostitse if.iseviro@omaajrik. Palautteeseen pyydetään merkitsemään suunnitelman diaarinumero ORI:229/12.04.02/2021.

TAMPEREEN YHDYSKUNTALAUTAKUNTA
ORIVEDEN KAUPUNGINHALLITUS

Aineisto (ulkoilureittisuunnitelma, toimielinpäätökset ja reittilinjaus) on luettavissa seuraavien linkkien kautta

Ulkoilureittisuunnitelma: Tampere_Orivesi_ulkoilureittisuunnitelma_2021.pdf
Tampereen yhdyskuntalautakunnan päätös: Ote_Tampereen_yhdyskuntalautakunta_20210615_§197.pdf
Oriveden kaupunginhallituksen päätös: Ote_Oriveden_kaupunginhallitus_20210628_§175.pdf
Reittilinjaus on nähtävillä Tampereen kaupungin karttajärjestelmässä osoitteessa:
www.kartat.tampere.fi/kintulammi_pukala_vahateerijarvi_ulkoilureittisuunnitelma
Karttajärjestelmän reittilinjaus on reitin osoittava linjaus. Ulkoilureittisuunnitelman karttaotteet saattavat poiketa vähäisessä määrin karttajärjestelmän linjauksesta.

Lisätietoja asiasta antavat projektiasiantuntija Petri Mäkelä p.040 806 4082, Tampereen kaupungilta yleiskaavapäällikkö Pia Hastio p. 040 801 6917 ja Anna-Maria Niilo-Rämä p. 040 355 9907 sekä Oriveden kaupungilta kaavoituspäällikkö Seppo Tingvall p. 040 133 9133 ja liikuntapäällikkö Roope Marski p. 050 421 0992. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa if.erepmat@iminukus.iminute ja if.iseviro@iminukus.iminute. (ä=a)

Ajankohtaista

Tampere-Orivesi retkeilyreitin ulkoilureittisuunnitelma on valmis

30.6.2021

Tampereen yhdyskuntalautakunta (15.6.2021) ja Oriveden kaupunginhallitus (28.6.2021) ovat hyväksyneet Tampere-Orivesi reitin ulkoilureittisuunnitelman asetettavaksi nähtäville. Ulkoilureittisuunnitelma asetetaan nähtäville 14 vuorokauden ajaksi elo- syyskuun 2021 vaihteessa ja samanaikaisesti molemmissa kunnissa. Ulkoilureittisuunnitelma aineistoineen asetetaan kuntien nettisivuille ja vastineet toimitetaan kiinteistöjen sijaintikunnan mukaan oman kaupungin kirjaamoon. Vastineet ulkoilureittisuunnitelmaan tulee toimittaa 30 vuorokauden kuluttua nähtävillä olon päättymisestä. Nähtävillä olosta ilmoitetaan ja kuulutetaan yhteisesti kaupunkien sivuilla ja alueen lehdissä. Jokaiselle reittiä koskevalle maanomistajalle lähetetään kirje, missä on nähtävilläoloaika, aineistojen sijainti netissä sekä vastineaika.

Ulkoilureittisuunnitelma palautteineen ja niihin annettuine vastineineen lähetetään Pirkanmaan ELY-keskukseen arvioitavaksi syksyn 2021 aikana.

Ulkoilureittisuunnitelman vaiheista tiedotetaan lisää nähtävillä olon jälkeen syksyn 2021 aikana.

Tampere-Orivesi retkeilyreitin linjausluonnos lähetetty maanomistajien nähtäväksi

25.9.2020

Tampere-Orivesi retkeilyreitin ulkoilureittisuunnitelma etenee aikataulussaan. Retkeilyreitin linjauksesta on lähetetty kirje kaikille reitin varrelle osuville maanomistajille perjantaina 25.9.2020.

Maanomistajilta odotetaan palautetta reitistä lokakuun puoleenväliin mennessä, minkä jälkeen ulkoilureittisuunnitelman valmistelua jatketaan riippumatta siitä ovatko kaikki maanomistajat antaneet palautetta reittilinjauksesta.

Reittilinjaus kulkee pääpiirteittäin Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueelta, Pukalan virkistysmetsän kautta Vähä-Teerijärven ulkoilureitille. Retkeilyreittiluonnoksen kokonaispituus on noin 33 kilometriä ja reitin varrelle suunnitellaan kolme uutta liitännäisaluetta, eli taukopaikkaa.

Ulkoilureittisuunnitelman tarkennettu aikataulu 2020 ja reitin kuvaus

23.4.2020

Kintulammi – Pukala – Orivesi reitin ulkoilureittisuunnitelman laatiminen etenee vuonna 2020. Tampereen ja Oriveden kaupungeissa pidettyjen yleisötilaisuuksien jälkeen on kohdealueelle laadittu alustava reittisuunnitelma sekä neuvoteltu Ely-keskuksen ja muiden viranomaisten kanssa reitin vaikutuksista reitin kulkuun. Kevään 2020 aikana selvitetään reittisuunnitelma-alueen olemassa olevien kohdemerkintöjen, luontoarvojen ja liikenteen vaikutuksia reitin linjaamiseen. Alustava reittisuunnitelma täydennetään kesällä 2020 maastossa tehtävillä ympäristöarvioinneilla ja valmista reittilinjausta ja ulkoilureittisuunnitelmaa päästään laatimaan loppukesästä.

Alkuperäisestä aikataulusta poiketen, ulkoilureittisuunnitelman kohdealueen maaomistajille lähetettävät, tarkoista suunnitelmista ja reitin vaikutuksista kertovat kirjeet siirtyvät alkusyksyyn 2020.

Reitin kuvaus ja rasitemerkintä

Kintulammi – Pukala – Orivesi retkeilyreitin tarkoitus on olla polkumainen retkeilyreitti, joka muodostuu maastoon itsestään käyttäjien toimesta tai tukeutuu olemassa oleviin polkuihin. Kyseessä ei siis ole esimerkiksi soralla tai kivituhkalla päällystetty ulkoilureitti. Ulkoilureittisuunnitelma on ulkoilulaissa määritelty suunnitelman nimi, jota käytetään tässä yhteydessä. Reitin ja reitin varrelle suunniteltujen taukopaikkojen toteutuksesta, huollosta ja hoidosta vastaavat reitin hakijat, eli Tampereen ja Oriveden kaupungit yhdessä.

Reitille ja taukopaikoille on tarkoitus tehdä reittitoimitus joka vie reitin taukopaikkoineen kiinteistörekisteriin rasitemerkinnäksi. Rasitteen pinta-alasta maksetaan maanmittaustoimituksessa määritelty maapohjakorvaus. Rasite ei estä maanomistajan metsänhoitoa eikä määrittele metsänhoidon tapaa. Reitin pitäjä, eli Tampereen ja Oriveden kaupungit vastaavat reitin toteutuessa yhdessä reitti/polkupohjan kunnosta myös metsänkäsittelyjen jälkeen. Polun rasitteen leveydeksi maanmittaustoimituksessa on kaavailtu 3-4 metriä, jotta mahdolliset polun aiheuttamat juurivauriot on huomioitu riittävällä tasolla. Reittiä pyritään suunnittelemaan kuiville kankaille ja mahdollisuuksien mukaan poikittain metsänhoidollisiin ajolinjoihin nähden.

Ulkoilureittisuunnitelman aikataulu 2020

18.12.2019

Kintulammi – Pukala – Orivesi reitin ulkoilureittisuunnitelman laatiminen etenee keväällä 2020. Tampereen ja Oriveden kaupungeissa pidettyjen yleisötilaisuuksien jälkeen on kohdealueelle laadittu alustava reittisuunnitelma sekä neuvoteltu Ely-keskuksen ja muiden viranomaisten kanssa reitin vaikutuksista eri vastuualueiden kesken. Talven 2020 aikana selvitetään reittisuunnitelma alueelle olemassa olevien kohdemerkintöjen, luontoarvojen ja liikenteen vaikutuksia reitin linjaamiseen. Alustava reittisuunnitelma täydennetään kesällä 2020 maastossa tehtävillä ympäristöarvioinneilla ja valmista reittilinjausta ja ulkoilureittisuunnitelmaa päästään laatimaan loppukesästä.

Alkuperäisestä aikataulusta poiketen, ulkoilureittisuunnitelman kohdealueen maaomistajille lähetettävät, tarkoista suunnitelmista kertovat kirjeet siirtyvät alkusyksyyn 2020.

Yleisötilaisuudet 2019

15.9.2019

Tampereen ja Oriveden kaupungit järjestävät kaksi avointa yleisötilaisuutta ulkoilureittisuunnitelman laatimisen aloittamiseksi uudelle retkeilyreitille välille Kintulammi – Pukala – Orivesi. Paikalle toivotaan osallistuvan alueen asukkaita, maanomistajia ja kesäasukkaita sekä alueeseen tai aiheeseen liittyvien yhdistysten edustajia. Yleisötilaisuuksien ajankohdat ovat:

Tiistai 8.10. klo 18–20 Tampere, Viitapohjan Palttalan talo, Siltasavontie 26.
Torstai 10.10. klo 18–20 Orivesi, valtuustosali, Keskustie 23.

Tilaisuuksissa kerrotaan ulkoilureittisuunnitelman ja -toimituksen laatimisen ja toteuttamisen tavasta sekä keskustellaan hankkeen vaikutuksista alueen asukkaille ja maanomistajille. Lisäksi tilaisuuksissa kerrotaan Tampereen kaupunkiseudun virkistysreittien ja -alueiden toimenpidesuunnitelman etenemisestä.

Tilaisuuksissa on läsnä ulkoilureittisuunnitelman laatijan edustaja sekä kaupunkien edustajat. Asukkaat, maanomistajat ja muut osalliset voivat osallistua kumpaan tahansa tilaisuuteen asuinpaikasta riippumatta. Tervetuloa. Kahvitarjoilu.

Lisätiedot

Petri Mäkelä

Projektiasiantuntija