ek-logo-color_final

Ulkoilureittisuunnitelma reitille Kintulammi - Pukala - Orivesi

Tampereen ja Oriveden kaupunki selvittivät kevään 2019 aikana ulkoilureittisuunnitelman laatimisen edellytyksiä Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueen – Pukalan virkistysmetsän ja Vähä-Teerijärven retkeilyreitin välisille osuuksille. Edellytysten täyttyessä kaupungit ovat päättäneet aloittaa ulkoilureittisuunnitelman laatimisen reitille.

Ulkoilureittisuunnitelman tarkoituksena on yhdistää kahden kaupungin merkittävimmät virkistys- ja retkeilyalueet mielekkäällä tavalla toisiinsa ja tuottaa lisäarvoa alueen asukkaille ja maanomistajille sekä sitouttaa kaupunkeja virkistyspalveluiden tuottajana.

Ulkoilureittisuunnitelma on tarkoitus laatia 2020 loppuun mennessä.

Ajankohtaista

Tampere-Orivesi retkeilyreitin linjausluonnos lähetetty maanomistajien nähtäväksi

25.9.2020

Tampere-Orivesi retkeilyreitin ulkoilureittisuunnitelma etenee aikataulussaan. Retkeilyreitin linjauksesta on lähetetty kirje kaikille reitin varrelle osuville maanomistajille perjantaina 25.9.2020.

Retkeilyreittilinjausta voi käydä katsomassa netissä osoitteessa kartat.tampere.fi/kintulammi_pukala_teerijarvi_ulkoilureitti. Maanomistajilta odotetaan palautetta reitistä lokakuun puoleenväliin mennessä, minkä jälkeen ulkoilureittisuunnitelman valmistelua jatketaan riippumatta siitä ovatko kaikki maanomistajat antaneet palautetta reittilinjauksesta.

Reittilinjaus kulkee pääpiirteittäin Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueelta, Pukalan virkistysmetsän kautta Vähä-Teerijärven ulkoilureitille. Retkeilyreittiluonnoksen kokonaispituus on noin 33 kilometriä ja reitin varrelle suunnitellaan kolme uutta liitännäisaluetta, eli taukopaikkaa.

Ulkoilureittisuunnitelman tarkennettu aikataulu 2020 ja reitin kuvaus

23.4.2020

Kintulammi – Pukala – Orivesi reitin ulkoilureittisuunnitelman laatiminen etenee vuonna 2020. Tampereen ja Oriveden kaupungeissa pidettyjen yleisötilaisuuksien jälkeen on kohdealueelle laadittu alustava reittisuunnitelma sekä neuvoteltu Ely-keskuksen ja muiden viranomaisten kanssa reitin vaikutuksista reitin kulkuun. Kevään 2020 aikana selvitetään reittisuunnitelma-alueen olemassa olevien kohdemerkintöjen, luontoarvojen ja liikenteen vaikutuksia reitin linjaamiseen. Alustava reittisuunnitelma täydennetään kesällä 2020 maastossa tehtävillä ympäristöarvioinneilla ja valmista reittilinjausta ja ulkoilureittisuunnitelmaa päästään laatimaan loppukesästä.

Alkuperäisestä aikataulusta poiketen, ulkoilureittisuunnitelman kohdealueen maaomistajille lähetettävät, tarkoista suunnitelmista ja reitin vaikutuksista kertovat kirjeet siirtyvät alkusyksyyn 2020.

Reitin kuvaus ja rasitemerkintä

Kintulammi – Pukala – Orivesi retkeilyreitin tarkoitus on olla polkumainen retkeilyreitti, joka muodostuu maastoon itsestään käyttäjien toimesta tai tukeutuu olemassa oleviin polkuihin. Kyseessä ei siis ole esimerkiksi soralla tai kivituhkalla päällystetty ulkoilureitti. Ulkoilureittisuunnitelma on ulkoilulaissa määritelty suunnitelman nimi, jota käytetään tässä yhteydessä. Reitin ja reitin varrelle suunniteltujen taukopaikkojen toteutuksesta, huollosta ja hoidosta vastaavat reitin hakijat, eli Tampereen ja Oriveden kaupungit yhdessä.

Reitille ja taukopaikoille on tarkoitus tehdä reittitoimitus joka vie reitin taukopaikkoineen kiinteistörekisteriin rasitemerkinnäksi. Rasitteen pinta-alasta maksetaan maanmittaustoimituksessa määritelty maapohjakorvaus. Rasite ei estä maanomistajan metsänhoitoa eikä määrittele metsänhoidon tapaa. Reitin pitäjä, eli Tampereen ja Oriveden kaupungit vastaavat reitin toteutuessa yhdessä reitti/polkupohjan kunnosta myös metsänkäsittelyjen jälkeen. Polun rasitteen leveydeksi maanmittaustoimituksessa on kaavailtu 3-4 metriä, jotta mahdolliset polun aiheuttamat juurivauriot on huomioitu riittävällä tasolla. Reittiä pyritään suunnittelemaan kuiville kankaille ja mahdollisuuksien mukaan poikittain metsänhoidollisiin ajolinjoihin nähden.

Ulkoilureittisuunnitelman aikataulu 2020

18.12.2019

Kintulammi – Pukala – Orivesi reitin ulkoilureittisuunnitelman laatiminen etenee keväällä 2020. Tampereen ja Oriveden kaupungeissa pidettyjen yleisötilaisuuksien jälkeen on kohdealueelle laadittu alustava reittisuunnitelma sekä neuvoteltu Ely-keskuksen ja muiden viranomaisten kanssa reitin vaikutuksista eri vastuualueiden kesken. Talven 2020 aikana selvitetään reittisuunnitelma alueelle olemassa olevien kohdemerkintöjen, luontoarvojen ja liikenteen vaikutuksia reitin linjaamiseen. Alustava reittisuunnitelma täydennetään kesällä 2020 maastossa tehtävillä ympäristöarvioinneilla ja valmista reittilinjausta ja ulkoilureittisuunnitelmaa päästään laatimaan loppukesästä.

Alkuperäisestä aikataulusta poiketen, ulkoilureittisuunnitelman kohdealueen maaomistajille lähetettävät, tarkoista suunnitelmista kertovat kirjeet siirtyvät alkusyksyyn 2020.

Yleisötilaisuudet 2019

15.9.2019

Tampereen ja Oriveden kaupungit järjestävät kaksi avointa yleisötilaisuutta ulkoilureittisuunnitelman laatimisen aloittamiseksi uudelle retkeilyreitille välille Kintulammi – Pukala – Orivesi. Paikalle toivotaan osallistuvan alueen asukkaita, maanomistajia ja kesäasukkaita sekä alueeseen tai aiheeseen liittyvien yhdistysten edustajia. Yleisötilaisuuksien ajankohdat ovat:

Tiistai 8.10. klo 18–20 Tampere, Viitapohjan Palttalan talo, Siltasavontie 26.
Torstai 10.10. klo 18–20 Orivesi, valtuustosali, Keskustie 23.

Tilaisuuksissa kerrotaan ulkoilureittisuunnitelman ja -toimituksen laatimisen ja toteuttamisen tavasta sekä keskustellaan hankkeen vaikutuksista alueen asukkaille ja maanomistajille. Lisäksi tilaisuuksissa kerrotaan Tampereen kaupunkiseudun virkistysreittien ja -alueiden toimenpidesuunnitelman etenemisestä.

Tilaisuuksissa on läsnä ulkoilureittisuunnitelman laatijan edustaja sekä kaupunkien edustajat. Asukkaat, maanomistajat ja muut osalliset voivat osallistua kumpaan tahansa tilaisuuteen asuinpaikasta riippumatta. Tervetuloa. Kahvitarjoilu.