Julkaistu

Tohloppijärven ympäristö kehittyy, avainteemana esteettömyys

Luistelijoiden suosikkikohde tarjoaa nähtävää ja koettavaa myös kesäisin.

Teksti Carl Willandt

Kuvat Petri Mäkelä ja Pexels.com

Tohloppijärven ympäristö on Länsi-Tampereen monipuolisin ja arvokkain viheraluekokonaisuus, jonka maankäyttöä, käyttötarkoituksia sekä viheralueiden luokituksia ja hoitotapoja ohjaavat useat erilaiset suunnitelmat, ohjelmat ja strategiat.

Tohloppijärven kehitystä ohjaavat luonto-, maisema- ja virkistys-arvot.

Yhteistä järven viheralueita koskeville määritelmille on se, että niiden tavoitteena on turvata, säilyttää ja kehittää alueen luonto-, maisema ja virkistysarvoja. Alue on paitsi lähiseudun asukkaiden, myös kaikkien tamperelaisten suosiossa, etenkin talven luistelukaudella.

Tohloppijärven alueella on suuri merkitys seudullisena virkistysalueena, mutta silllä on myös koko Tampereen mittakaavassa merkittäviä luontoarvoja, mikä osaltaan lisää alueen merkittävyyttä, monipuolisuutta ja kiinnostavuutta.

Erinomaisesti joukkoliikenteen busseilla saavutettavan kohteen kunnostustoimenpiteet kohdistuvat Tohloppijärven luoteisosiin, järven ranta-alueelle ja Tohlopinsuolle, jonne toteutetaan esteetön polkukokonaisuus ja kalastuslaituri. Lisäksi alueen polkuverkostoa kunnostetaan.

Esteetön reittikokonaisuus yhdistää järven uuden ja vanhan uimarannan parkkialueet toisiinsa sekä tekee lenkin Tohlopinsuolle, osittain vanhaa polkupohjaa hyödyntäen. Reitin varrelle Tohloppijärven rantaan toteutetaan esteetön

 

kalastuslaituri, jonka paikka tarkentuu kunnostuksen suunnitteluvaiheessa.

Osana alueen palveluiden kehittämistä alueelle toteutetaan selkeä opastuskokonaisuus sisältäen karttoja, reittiopasteita sekä infopisteitä.

Lisää

Ajankohtaisia uutisia

Yhteystiedot

ekokumppanit_logo_2019_vaaka_color_txtwhite_shadow

Ekokumppanit Oy

Valssipadonraitti 3
33100 Tampere

PL 487
33101 Tampere

info@ekokumppanit.fi
+358 40 806 2617

Sivuston kuvat: Visit Tampere: Laura Vanzo, pexels.com