Ekokumppanit hakee projektipäällikköä 6Aika Energia- viisaat kaupungit (EKAT) -hankkeeseen

 

Kiinnostaako Sinua älykäs asuintalo?

Ekokumppanit Oy hakee projektipäällikköä 6Aika Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hankkeeseen. Kyse on kuuden suurimman kaupungin yhteisestä hankkeesta, jossa kehitetään uusia, esineiden internetiä hyödyntäviä tapoja ohjata älykkäästi energian käyttöä ja lisätä kiinteistö- ja aluekohtaista uusiutuvaa energian tuotantoa. Ekokumppanit Oy on hankkeen osatoteuttaja ja projektipäällikkö vastaa Ekokumppaneiden osatoteutuksesta, jossa kehitetään älytalon konseptia yhteistyössä Tampereen Vuokratalosäätiön kanssa. Projektipäällikkö vastaa yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa myös koko hankkeen koordinoinnista ja yhteisten tapahtumien ja sisäisen ja ulkoisen viestinnän järjestämisestä.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Hakijalta odotetaan kokemusta energia- ja/tai rakennusalan kehittämistehtävissä ja ymmärrystä palvelumuotoilusta sekä eri tietojärjestelmistä, niiden rajapinnoista ja datan yhdistämisestä ja analysoinnista. Lisäksi tehtävässä vaaditaan projektiosaamista, strategista ja ratkaisulähtöistä toimintatapaa, yhteistyötaitoja, joustavuutta sekä hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista. Tehtävä on määräaikainen alkaen 1.8.2018 ja päättyen hankkeen päättyessä 31.12.2020.

Hakulomake

Ekokumppanit Oy on Tampereen kaupungin voittoa tavoittelematon tytäryhtiö, joka kehittää ja toteuttaa kestävän kehityksen vastuullisia toimintamalleja.

Lisätietoja:

Suvi Holm
Toimitusjohtaja
040 704 4099
etunimi.sukunimi@tampere.fi

 

Oletko Sinä energiaviisaan kaupungin tekijä?

Tampereen kaupunki hakee projektipäällikköä 6Aika Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hankkeeseen. Kyse on kuuden suurimman kaupungin yhteisestä hankkeesta, jossa kehitetään uusia, esineiden internetiä hyödyntäviä tapoja ohjata älykkäästi energian käyttöä ja lisätä kiinteistö- ja aluekohtaista uusiutuvaa energian tuotantoa. Tampere on hankkeen päähakija ja projektipäällikkö vastaa hankkeen johtamisesta, hankesuunnitelman toteuttamisesta, raportoinnista ja yhteyksistä rahoittajaan sekä yhteistyöstä hankkeen osatoteuttajien ja sidosryhmien kanssa. Lisäksi projektipäällikkö vastaa Tampereen osahankkeesta, jossa pilotoidaan uusia ratkaisuja kaupungin palvelukiinteistöissä ja kehitetään Hiedanrannan ja Vuoreksen alueiden energiajärjestelmiä.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Hakijalta odotetaan vahvaa kokemusta energia-alan kehittämistehtävistä, osaamista älykkäiden energiajärjestelmien toiminnasta ja ymmärrystä eri tietojärjestelmistä, niiden rajapinnoista ja datan yhdistämisestä ja analysoinnista. Lisäksi tehtävässä vaaditaan projektiosaamista, strategista ja ratkaisulähtöistä toimintatapaa, yhteistyötaitoja, joustavuutta sekä hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista. Tehtävä on määräaikainen alkaen 1.8.2018 ja päättyen hankkeen päättyessä 31.12.2020.

EKAT-hanke on osa Smart Tampere -elinvoimaohjelmaa. Sen tavoitteena on nostaa Tampere kansainvälisesti tunnetuksi kestävän ja älykkään kaupunkikehityksen ympäristöksi, joka lisää asukkaidensa elämänlaatua. Ohjelmalla tuetaan alueen yritysten toimintaedellytyksiä, uudistumista ja kasvua ja siten edistetään uusien työpaikkojen syntymistä sekä vahvistetaan Tamperetta houkuttelevana osaamiskeskittymänä erityisesti ulkomaisten yritysten ja osaajien parissa. Ohjelmalla edistetään myös kaupungin omaa digitalisaatiota ja kestäviä ratkaisuja esimerkiksi palvelutuotannossa, rakennusten käytössä, liikenteessä sekä uudenlaisen yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittymisessä.

Hakuaika päättyy 25.5. Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Hakijoiden toivotaan jättävän hakemuksensa sähköiseen IMURI -rekrytointijärjestelmään, mutta hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere.

IMURIn käyttöohjeet löytyvät sivulta www.tampere.fi/tyo/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat ja lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä, puh. 040 806 3184.

Lisätietoja:

Pauli Välimäki
Kehityspäällikkö
040 801 6035
etunimi.sukunimi@tampere.fi