Verkostoa kehittämässä

alina-grubnyak-R84Oy89aNKs-unsplash

Ylennys-hankkeen yhtenä toimenpiteenä on vastuullisten yritysten foorumin käynnistäminen. Tämän toimenpiteen toteuttamiseksi hankkeeseen hankittiin asiantuntijaksi Timo Järvensivu, jonka kanssa kartoitettiin eri sidosryhmien näkemyksiä foorumin tarkoituksesta ja rakenteesta.

Timo Järvensivu valikoitui työn toteuttajaksi kilpailutuksen perusteella. Timo on tutkijataustalta ponnistava yrittäjä. Hän on väitellyt verkostotutkimuksesta Aalto-yliopistossa. Timon työ yrittäjänä keskittyy verkostojen johtamiseen ja siihen liittyvään koulutukseen, kehittämiseen, konsultointiin sekä valmennukseen. Myös kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta ovat olleet osa Timon tutkimustyötä. Ylennys-hanke itsessään ei ollut entuudestaan tuttu, mutta ESR-hankkeet ylipäätään ovat tulleet aiempien toimeksiantojen puitteissa tutuksi.

Timo Järvensivu

− Väitöskirjan jälkeen olin vähän aikaa Suomen akatemian rahoittamana tutkijana ja sen työn ohessa sitten osallistuin erään verkostotyön kehittämiseen liittyvän ESR-hankkeen hakemiseen ja toteutukseen 2008-2010. Myös Työterveyslaitoksen kanssa oli yksi iso ESR-hanke, jossa olin yrittäjänä mukana.

Työ Ylennys-hankkeessa toteutettiin läheisessä yhteistyössä Ekokumppaneitten hankehenkilökunnan kanssa. Timon kirja ”Verkostojen johtaminen – Opi ja etene yhdessä” on vastikään julkaistu, joten viitekehys verkostoselvityksen tekemiselle oli hyvin hallussa. Työssä käytettiin taustamateriaalina aiemmin tehtyjä hankkeessa mukana olevien yritysten haastatteluja, aiemmin käytyjä kahdenkeskisiä keskusteluja sidosryhmien kanssa sekä hankesuunnitelmaa. Työn toteuttamisen keskiössä olivat ryhmäkeskustelut eri sidosryhmien kesken.

− Ainut oikea tapa verkoston suunnittelussa on keskustella niiden tahojen kanssa, joita kyseinen verkosto tavalla tai toisella koskettaa. Tässä onnistuttiin vielä saamaan laajasti toimijoita keskusteluihin mukaan.

− Lopulta saatiin yllättävän samankaltaisia näkemyksiä, vaikka osa olikin enemmän teoreettisia keskusteluja ja osassa käsiteltiin käytännönläheisempiä asioita. Eri näkemysten yhteen sovittaminen olikin mielenkiintoinen osa työskentelyä!

Timon aikatauluihin toimeksianto osui harvinaisen mallikkaasti, sillä kalenterissa oli juuri tämän työn vaatimalla ajanjaksolla tyhjää. Työskentely eteni sujuvasti ja aikataulussakin pysyttiin. Tiedonhankintaa oli tehty valmiiksi ja sidosryhmäkeskustelujen järjestelyt olivat onnistuneet.

− Jos työtä aloitettaisiin nyt, niin mahdollisista osallistujista olisi toki ollut hyvä olla vielä selkeämpi prioriteettilista, että keitä erityisesti pitäisi haastatella. Tässä työssä tosin saatiin vielä keskustelujen alettua hyvin sidosryhmiä mukaan.

Työskentely Ekokumppanien kanssa oli Timon mielestä sujuvaa ja mutkatonta. Kokonaisuus oli selkeä ja keskustelujen välille jäi aikaa myös omaksua esiin noussutta tietoa.

− Ekokumppanien hankehenkilöstön kanssa keskusteluyhteys oli aktiivinen ja kaikki tärkeimmät seikat puhuttiin auki.

Varsinaisia rajauksia, kuten alueellisia tai vastuullisuuden määritelmään liittyviä, ei ollut asetettu etukäteen, joten ne nousivatkin yhdeksi suurimmaksi keskustelunaiheeksi sidosryhmien kesken. Vahvemmalla ohjauksella olisi ehkä voitu motivoida osallistujia muodostamaan vieläkin konkreettisemman kuvan aiheesta.

− Saatu lopputulos ei ole varsinaisesti ”oikea ratkaisu”, vaan käsitys siitä mikä on sidosryhmien näkemys foorumille asetetuista tarpeista. Tärkeäksi osaksi työtä nousikin erilaisten vaihtoehtojen kuvaaminen. Nyt saatiin oikeastaan muodostettua kuva siitä, minkälaisia vaihtoehtoja Pirkanmaalla on foorumin jatkokehittämiselle ja mitkä ovat näiden vaihtoehtojen hyödyt ja pulmat. Sidosryhmät voivat sitten jatkaa tältä pohjalta keskustelua ja tehdä tarvittavat päätökset.

Lisää

Ajankohtaista luettavaa