Edistämme kestävää elämäntapaa Pirkanmaalla

Yksin emme tähän pysty. Toimintamme turvaa omistajiemme Tampereen kaupungin, Pirkanmaan Jätehuollon ja Tampereen Sähkölaitoksen sekä kumppanimme Tampereen Veden rahoitus palvelusopimuksien kautta. Hankkeitamme rahoittavat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan maaseuturahasto, seudun kunnat ja yritykset. Teemme yhteistyötä varsin laajassa verkostossa: eurooppalaisten kumppanuuskaupunkien, korkeakoulujen, perusopetuksen yksiköiden, yritysten, taloyhtiöiden, yhdistysten ja liittojen.

Tärkein yhteistyökumppanimme ovat kuitenkin Pirkanmaan asukkaat.

Jos emme saa innostettua heitä mukaan, ovat ponnistelumme vastuullisen elämäntavan puolesta turhia. Onneksi toimintavuodestamme on paljon hyvää kerrottavaa. Kaikkea tekemisiämme emme halunneet ahtaa mukaan, mutta toivottavasti riittävästi. Kiitos kaikille toimintaamme osallistuville – muut toivotamme tervetulleiksi mukaan!


Suvi Holm
Toimitusjohtaja, Ekokumppanit Oy

VUODEN 2016 TEEMOJA

#liikkuminen #lähitalous #biotalous #kiertotalous #materiaalitehokkuus #jäte #kulutus #talousvesi #jätevesi #lähimatkailu #energiatehokkuus #luonto #vähähiilisyys #joukkoliikenne

Energiatehokkuus

Suurin osa energiatehokkuustyöstämme liittyy asumiseen. Tavoitteena eivät ole ainoastaan pienemmät  asumiskulut ja vähemmät päästöt, vaan parempaan asumiseen liittyvät oivallukset. Onnistumiset vaikkapa taloyhtiön energiataloudessa lisäävät myös usein yhteisöllisyyttä ja asumismukavuutta.

kiinteistönpidosta ja hyvästä asumisesta

Koulutettu Pirkanmaan taloyhtiöihin

Puhdas vesi

Tampereen Vesi ei pelkästään tarjoa toiminta-alueensa asukkaille hyvälaatuista talousvettä ja jätevesihuoltoa, vaan on tärkeä vesistöjemme hyvän kunnon takaaja. Tehtävämme on muistuttaa kuntalaisia veden arvostuksesta, sen taloudellisesta käytöstä ja vesistöistä huolehtimisesta omilla arjen teoilla.

Hanatuote-kampanja valtasi keväällä kadut Tampereella

Kesäfestareilla muistutimme, ketkä janon sammuttajan tarjoavat

Liikkuminen

Lihasvoimaisen liikkumisen, joukkoliikenteen ja lähimatkailun edistäminen on työtä niin lähitalouden, ilmaston kuin terveydenkin puolesta. Nämä teemat ovat vieneet Ekokumppaneita ainakin kouluille, messuille ja pyörän selkään.

Järvireittien varrelle

Järvireittien lähimatkailuun liittyen, tv-uutisista radioon

Järvireittien kanavilla

vuokrattavana koko kesäksi

kaupunkipyöriin, 10 opastettua kierrosta Tampereella

kertoi näkemyksiään liikenteestä Liikkuvan Tampereen tilaamalla 4. luokkalaisten vaikuttamispäivien pisteellä

Ruokajäte

Materiaalitehokkuus, jätteen synnyn ehkäisy ja vastuullinen kuluttaminen kuuluu Pirkanmaan Jätehuollon antamiin perustehtäviimme. Konkreettisin ja helpoimmin mitattava esimerkki lienee ruokajätteen parissa tehty työ, johon liittyviä kampanjakonseptejamme on ottanut käyttöön  jätelaitokissa ympäri maata.

Nuukuusviikon ruokajätekampanjassa

mukana Tähteitä nolla! -kampanjassa

jaettiin ja myytiin vapaaehtoista korvausta vasten – tuloilla korjattiin luontokoulu Korennon katos

Neuvonta

Työntekijämme ovat oman alansa asiantuntijoita, joten toteutamme neuvontaa melkein kaikessa mihin tahansa osallistumme. Perinteisempää neuvontatyötä toteutamme koulutusten, tapahtumien, kouluyhteistyön sekä Asumisen ja rakentamisen energianeuvonta Ranen kautta.

kasvokkain tapahtuneessa energianeuvonnassa

neuvottu sähköisten välineiden kautta

koulutettu, joista 2016 peruskoulutus 55:lle ja teemakoulutus 60:lle

vuodessa lähetetään ekotukihenkilöille

kerättiin vanhentuneina ja niiden käyttöä opetettiin 88 koululaisille

kerääntyi Sampolaan keskustelemaan kulutuksesta ja jätteestä

Tampereen ja seudun kuntien 3. ja 7. luokkien kestävän elämäntavan kouluvierailujen aiheina

Energianeuvontatilanteissa kiinnostivat erityisesti

Ekokumppanit <3 yritykset

Lähitalous on Ekokumppaneille sydämen asia ja yritykset ovat luonteva osa verkostoamme. Välillä paras tapa edistää kestävää elämäntapaa on saattaa yhteen yritykset ja kuntalaiset tai organisaatiot.

mukana Järvireittien palveluverkostossa

TARMO+ -hankkeen paremman asumisen toiminnassa

Lähiruokasafarilla ympäri Pirkanmaata, 5000 vierailijaa

Pirkanmaalta löydät helposti www.korjaa.se -palvelussa

TARMO+ -hankkeen paremman kiinteistönpidon verkostossa

Energiansäästöviikon Auta ilmastoteoilla

-kampanjassa mukana Särkänniemi, Tampereen Vesi, Tampereen Sähkölaitos, Tampereen seudun joukkoliikenne ja Hope ry ja sen seurauksena:


Kaupungin palveluksessa

Pyrimme toteuttamaan Tampereen strategiaa ja ympäristöpolitiikkaa kaikessa toiminnassa. Lisäksi autamme kaupunkia kampanjoissa, tapahtumissa ja muissa toimeksiannoissa. Ekokumppanit on vastannut Väliaikaisen Hiedanrannan viestinnästä kesästä 2016 lähtien ja toimii yhteistyökumppanina alueen kehittämisessä.

Vihreän viikon Ympäristötorilla

-julkaisusarja laadittiin Asuntotoimen ja esteettömyysasiamiehen kanssa

kiteytettiin videon muotoon ja esiteltiin myös ympäristömessuilla Kiinassa

järjestettiin Tampereella jakaen hävikkiruokaa ja silmäniloa

Tampereen Väliaikaisella Hiedanrannalla

Seutukunnan ympäristötyö

Toiminta-alueemme ei rajoitu Tampereelle. Jalkaudumme muihin seudun kuntiin tapahtumien, retkien ja kampanjoiden muodossa ja koordinoimme mm. kuntien energiatehokkuussopimuksiin liittyvää työtä.

luonto- ja ympäristöaiheisilla retkillä ja tapahtumissa

Retkien aiheina villivihannekset, linnut, sienet, kalat ja näkötornit

sopimusten mukaisen toiminnan kehitys, suunnitelmat ja raportointi

Henkilöstö

Tiina Hakala, ympäristöneuvoja (Tarmo+, Rane, koulut, seutukunnan ympäristötyö)

Harri Helin, projektipäällikkö (jätteen synnyn ehkäisy ja materiaalitehokkuus)

Suvi Holm, toimitusjohtaja

Matti Huhta, viestinnän suunnittelija

 

Rakentamisen ja asumisen energianeuvonta Rane:

Antero Mäkinen, energianeuvoja

Arthur Lindholm, harjoittelija 04-06/2016

Johannes Pakonen, harjoittelija 09-12/2016

Ilari Rautanen, energia-asiantuntija (myös TARMO+)

Mari Rinnekangas, harjoittelija 09-11/2016(myös TARMO+)

Juho Rinta-Rahko, harjoittelija 11-12/2016 (myös Retu)

Katja Räsänen, harjoittelija 01-03/2016 (myös TARMO+)


TARMO+

Elli Potila, harjoittelija 2/2016 saakka

Ilari Rautanen, energia-asiantuntija

Mari Rinnekangas, harjoittelija 08-11/2016

Veera Rusi, harjoittelija 02-08/2016

Tiina Sahakari, projektipäällikkö

Hiedanranta

Leena Karppi, viestintäasiantuntija

 

Retu-hanke:

Markus Merta, projektiasiantuntija 1-9/2016 (myös Järvireitit)

Juho Rinta-Rahko, projektipäällikkö 10-12/2016 (myös Rane)

 

Pirkanmaan Järvireitit -hanke

Matti Pollari, projektipäällikkö

Olli Vakkala, projektipäällikkö

Alen Plehandzic, kesätyöntekijä 6-8/2016

Emilia Ala-Mononen, kesätyöntekijä 6-8/2016

 

Ossi Kallunki, siviilipalvelusmies 5/2016 saakka

Joni Kellberg, siviilipalvelusmies 8/2016

Tiina Nisumaa, työssäoppija 4-6/2016

Noora Mantere, viestintäasiantuntija 9-10/2016

Mirva Tiihonen, johdon assistentti 10/2016

 

Hallitus:

Tampereen kaupungin edustajat:

Jaakko Stenhäll (puheenjohtaja)

Marjukka Dyer

Inna Rokosa

Kehitysjohtaja Pasi Muurinen, Tampereen Sähkölaitos -konserni

Toimitusjohtaja Harri Kallio, Pirjanmaan jätehuolto Oy

 

Talous

Ekokumppanit Oy on voittoa tavoittelematon. Tulos on ollut positiivinen kaikkina toimintavuosina 2003-2016. Tuloksen ja taseen voit katsoa pdf-muodossa.

kuvitus: Minna Äikäs   //   www-toteutus: Syrjä Interactive