Edistämme kestävää elämäntapaa Pirkanmaalla

Koitamme tehdä sen ketterästi, näkyvästi ja kädet mullassa. Toimintamme turvaa omistajiemme Tampereen kaupungin, Pirkanmaan Jätehuollon ja Tampereen Sähkölaitoksen sekä kumppanimme Tampereen Veden rahoitus palvelusopimuksien kautta. Hankkeitamme rahoittavat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan maaseuturahasto, seudun kunnat ja yritykset. Verkostossamme on niin eurooppalaisia kumppanuuskaupunkeja, korkeakouluja, yrityksiä, liittoja, taloyhtiöitä, yhdistyksiä ja ekotukihenkilöitä.

Kaikkea tekemisiämme emme ahtaneet mukaan vuosikatsaukseen. Monet jäivät  mainitsematta, mutta heitäkin haluamme kiittää viime vuodesta!


Suvi Holm
Toimitusjohtaja, Ekokumppanit Oy

VUODEN 2017 TEEMOJA

#liikkuminen #lähitalous #biotalous #kiertotalous #materiaalitehokkuus #jäte #kulutus #talousvesi #jätevesi #lähimatkailu #energiatehokkuus #luonto #vähähiilisyys #joukkoliikenne

Energiatehokkuus

Suurin osa energiatehokkuustyöstämme liittyy asumiseen. Tavoitteena eivät ole ainoastaan pienemmät  asumiskulut ja vähemmät päästöt, vaan parempaan asumiseen liittyvät oivallukset. Ekokumppanit sai 2017 myös kansainvälistä tunnustusta TARMO+ -hankkeen energiatehokkuustyöstä.

150 taloyhtiövaikuttajaa osallistui Kiinteistöliiton kanssa toteutettuun Mistä lämpöä rivi- ja kerrostaloon -tilaisuuteen.

Kansainvälistä kiitosta TARMO+ projektille URBACT Good Practice tunnustuksen muodossa, mm. energiaeksperttitoiminnasta.

30 000 minuuttia katselua Ranen Facebook-videoille 2017.

10 kirjastoa kiertänyt Hyvän asumisen näyttely tavoitti tuhansia ja kyselyn täytti yli 1500 tamperelaista.

10 kohdetta osallistui ”muuttumisleikkiin ”Kerrostalot kuosiin” -kampanjassa, jonka video tavoitti 34 000 silmäparia.

19 kohteen energiatehokkuus käytiin lämmityskaudella läpi Pientalon Kuntotuokiossa.

Puhdas vesi ja järviluonto

Tehtävämme on yhteistyössä Tampereen Veden kanssa muistuttaa kuntalaisia veden arvostuksesta, sen taloudellisesta käytöstä ja vesistöistä huolehtimisesta omilla arjen teoilla. Järviluontokeskuksesta kaavaillaann tamperelaisille yhteistä porttia järvelle ja luontoon kaupungin paraatipaikalle Näsijärven äärelle.

Havainnollistimme Tampereen Veden kanssa veden kiertoa ja vesihuoltoa uudella tavalla.

450 kertoi mielipiteensä arkkitehti-ideakilpailun tulosten esittelyssä ja osallistavassa yleisöäänestyksessä.

12 + kumppania verkostossa keskuksen valmistelussa, mm. Tampereen kaupunki, Tampereen Vesi, Tampereen Sähkölaitos, Särkänniemi Oy, ELY, KVVY, TAMK jaTTY.

Lähimatkailu

Ekokumppanit teki uuden aluevaltauksen Kintulammin retkeilykokonaisuuden suunnittelun ja kunnostuksen myötä. Noin puolessa vuodessa päästiin suunnittelusta, rakentamiseen ja kunnostukseen, lanseerauksesta ylläpitosopimuksen. PyhäNäsi -pyöräilyreittien kehitys jatkui hyvin konkreettisesti: Pirkanmaalla on nyt 700 km opastein merkittyä pyöräilyverkostoa.

15 kilometriä opastettua retkeilyreitistöä Kintulammille.

96 jakoa, 20 000 näyttöä rauhoituspäätöstä juhlistaneella somevideolla.

150 opasteviittaa, 4 laavua
tulipaikkoineen, liitereineen ja käymälöineen.

6 000 kävijää pyhanasi.fi -sivustolla heinäkuussa.


3 päivää 
Yle Tampere raportoi radiossa ja somessa Pyhäjärvireitiltä elokuussa.

29 000 tavoitettu Facebookissa äkkilähtöarvonta Virroille -kisalla, 650 tykkäystä

Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuus, jätteen synnyn ehkäisy ja vastuullinen kuluttaminen kuuluu Pirkanmaan Jätehuollon antamiin perustehtäviimme. Konkreettisin ja helpoimmin mitattava esimerkki lienee ruokajätteen parissa tehty työ. Viime vuonna nosteettiin esiin erityisesti tekstiilejä ja Pirkanmaan korjaajia. Toteutimme myös pirkanmaalaisen kiertotalousmallin esittelyn, joka palkittiin kakkossijalla EUROCITIES Awardseissa.

56 alakoulua ja 13 620 oppilasta osallistui Tähteitä nolla –kampanjaan16 yläastetta ja 6 827 oppilasta Jäikö ruokaa -kampanjaan.

93 läppäriä ja 6 pöytäkonetta kerättiin uutta käyttöä varten Koneet Kiertoon -yrityksen kanssa Moron Peräkonttikirppiksellä.

Yli 150 taitajaa Pirkanmaalta www.korjaa.se -palvelussa, jonka tarjoaa Pirkanmaan Jätehuolto.

Lähienergia

Energia on parasta uusiutuvilla energianlähteillä tai ainakin lähellä tuotettuna. Selvitimme biokaasun mahdollisuuksia Terälahdessa, järjestimme tilaisuuksia aurinkoenegiasta ja loimme toimintamallin alueellisen lämmöntuotantoratkaisun perustamiseksi.

 Selvitimme biokaasulaitoksen kannattavuutta Terälahdessa ja järjestimme biokaasuteemaisia tilaisuuksia.

Loimme toimintamallin pientalojen lähilämpöjärjestelmän rakentamiseksi.

Järjestimme aurinkoenergiatapahtuman ja workshopin Tampereen Sähkölaitoksen kanssa alan yrityksille.


Kaupungin palveluksessa

Pyrimme toteuttamaan Tampereen strategiaa ja ympäristöpolitiikkaa kaikessa toiminnassa. Lisäksi autamme kaupunkia mm. kampanjoissa, tapahtumissa ja ekotukitoiminnassa. Ekokumppanit on mukana kehittämässä Hiedanrannasta kestävää tulevaisuuden kaupunginosaa. Viestimme kaupunginosan visioista, kokeiluista ja ratkaisuista. Lisäksi koordinoimme Väliaikaisen Hiedanrannan tapahtumia ja toimintaa.

40 000 tapahtumakävijää Hiedanrannassa, 3000 seuraajaa Facebookissa, 450 kertaa esillä mediassa vuonna 2017.

30 naapurustoa siivottiin koko kaupungin siisteystalkoissa, Pirkanmaan Jätehuolto hoiti roskat pois.

868 näljäsluokkalaista työskenteli Vaikuttamispäivien joukkoliikennepisteellä

Seutukunnan ympäristötyö

Toiminta-alueemme ei rajoitu Tampereelle. Jalkaudumme muihin seudun kuntiin tapahtumien, retkien ja kampanjoiden muodossa ja koordinoimme mm. kuntien energiatehokkuussopimuksiin liittyvää työtä. Luontoretkille ja tapahtumiin Kangasalalla, Ylöjärvellä ja Pirkkalassa liikutimme 720 aktiivista.

Pirkkalan kouluvierailuilla käsiteltiin liikkumista ympäristön, terveyden ja taloudellisuuden näkökulmasta.

Kalatietoutta jaettiin mm. kaloja tunnistamalla, käsittelyä opettamalla ja tietysti kalastamalla.

sopimusten mukaisen toiminnan kehitys, suunnitelmat ja raportointi

Henkilöstö

Hakala, Tiina – ympäristöneuvoja

Helin, Harri  projektipäällikkö (materiaalitehokkuus)

Holm – Suvi  – toimitusjohtaja

Matti Huhta, viestinnän suunnittelija

Jussila, Sini – projektikoordinaattori, Hiedanranta

Karppi, Leena – viestintäasiantuntija, Hiedanranta

Kellberg, Joni – siviilipalvelusmies, – 05/2017

Kemppainen, Valtteri – siviilipalvelusmies 09/2017 –

Mäkelä, Petri – projektiasiantuntija, Kintulammi, Järviluontokeskus

Mäkinen, Antero – energianeuvoja, Rane

Pietilä, Erja – harjoittelija, Rane (01-04/2017)

Piippo, Anni – assistentti (11/2018-)

Pollari, Matti – projektipäällikkö, Järvireitit, Järviluontokeskus

Rautanen, Ilari – projektipäällikkö, TARMO+

Rinta-Rahko, Juho – projektiasiantuntija, Retu, Rane, TARMO+

Sahakari, Tiina – projektipäällikkö, TARMO+ (-03/2017)

Sandman, Joonas – harjoittelija, Rane (06-08/2017)

Suikki, Jemina – projektityöntekijä, Rane (01-08/2017)

Suoniemi, Juhana – projektipäällikkö, Väliaikainen Hiedanranta (-02/2018)

Särkänlahti, Kiira – projektisuunnittelija, TARMO+ (07-12/2017)

Telkkä, Mika – erikoissuunnittelija, Kintulammi

Töppärä, Markus – harjoittelija, Rane (05-06/2017)

Vakkala, Olli – projektipäällikkö, Järvireitit, Järviluontokeskus, Kintulammi

 

 
 

Hallitus:

Tampereen kaupungin edustajat:

Miisa Karjalainen(puheenjohtaja)

Seppo Silvennoinen

Inna Rokosa

Johtaja Pasi Muurinen, Tampereen Sähkölaitos -konserni

Viestintäjohtaja Suvi Suomalainen, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Talous

Ekokumppanit Oy on voittoa tavoittelematon. Tulos on ollut positiivinen kaikkina toimintavuosina 2003-2017. Tilinpäätöksen voit katsoa pdf-muodossa.

Tekninen toteutus: Syrjä Interactive

Fontin koko
Kontrasti