BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20231110T061827Z DESCRIPTION:Miten varmistamme\, että rakennus toimii energiatehokkaasti? T ilaisuudessa keskitytään toimenpiteisiin\, jotka ovat tehtävissä sää töteknisin toimenpitein – ilman investointeja.\nWebinaarissa esittelemm e erilaiset tekniset järjestelmät sekä konkreettiset toimenpiteet\, joi lla taloyhtiö voi tarkastaa\, että rakennus toimii oikein ja kaikki help ot energiatehokkuustoimenpiteet on tehty.\n \n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20231213T190000 DTSTAMP:20231110T061827Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20231213T180000 LAST-MODIFIED:20231110T061827Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=fi:Taloyhtiön energiatehokkuuden varmistaminen 13.12. TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000002467E6AD13DA01000000000000000 0100000006824712E8DD8D540B29DD4DB0BF1F277 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Miten varmistamme\, että rakennus toi mii energiatehokkaasti? Tilaisuudessa keskitytään toimenpiteisiin\, jotk a ovat tehtävissä säätöteknisin toimenpitein –\; ilman investoin teja.

Webinaarissa esittelemme eri laiset tekniset järjestelmät sekä konkreettiset toimenpiteet\, joilla t aloyhtiö voi tarkastaa\, että rakennus toimii oikein ja kaikki helpot en ergiatehokkuustoimenpiteet on tehty.

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR