EKOKUMPPANIT

Yritysten liiketoiminnan ja osaamisen edistäminen ympäristöjärjestelmällä

Ympäristöjärjestelmä on muutakin kuin jätteiden lajittelua tai sertifikaatti seinällä. Se on osa riskienhallintaa, sillä saadaan aikaan konkreettisia säästöjä, kilpailuetua – ja säästetään luonnonvaroja myös tuleville yrittäjille. Osaamisen lisääntyessä henkilökunnan tyytyväisyys kasvaa ja vastuullisella työnantajalla on mukavampi työskennellä.

Autamme pk-yrityksiä ja tapahtumia tunnistamaan oman toimintansa ympäristövaikutukset. Koulutamme henkilökuntaa, opastamme ympäristöjärjestelmän rakentamisessa ja neuvomme oikeiden toimenpiteiden valinnassa. Kauttamme saa myös apua liiketoiminnan kestävään kehittämiseen.

Hankkeessa järjestetään
– Viisi puolen/koko päivän koulutusta
– 1-3 neuvontakäyntiä
– Suomen ympäristöopisto Syklin kouluttajan vierailu yrityksessä/tapahtumanjärjestäjän luona
– Tarvittaessa asiantuntija-apua erityisiin ongelma- tai kehityskohteisiin
– Muita tapahtumia ja tilaisuuksia verkostoitua

Hinta 1500 €. Koulutuksiin voi ja kannattaakin osallistua useampia henkilöitä samasta organisaatiosta. Hankkeessa järjestettävät muut tapahtumat ovat kaikille avoimia.

Rahoitus

YLENNYS on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jonka tavoitteena on helpottaa ympäristöjärjestelmän rakentamista pk-yrityksissä ja tapahtumissa. Hankkeen toteuttavat Ekokumppanit Oy ja Suomen ympäristöopisto SYKLI. Muita rahoittajia ovat Tampereen kaupunki ja Visit Tampere Oy.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Mari Tolppa
Projektipäällikkö

Ekokumppanit Oy
mari.tolppa@tampere.fi
+358 44 423 5790

Ajankohtaista

Käytännön kokemuksia ympäristöjärjestelmästä 21.09.2018

Ylennys-hankkeen ensimmäisessä aamukahvitilaisuudessa 19.9. kuultiin kahden eri yhtiön käytännön kokemuksista ympäristöjärjestelmän käyttöönotosta. Aiheesta olivat kertomassa tiedottaja Paula Pokkinen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:stä ja suunnittelija Anna Koivumäki Tampereen Tilapalvelut Oy:stä.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on 17 kunnan ja 440 000 asukkaan oma yhtiö. Peräti 97 % kerätyistä jätteistä hyödynnetään materiaalina tai energiana. Yhtiön ympäristöjärjestelmällä on ollut vuodesta 1999 lähtien ISO 14001 -standardin mukainen ympäristösertifikaatti.

Tiedottaja Paula Pokkinen totesi, että toimivan ja tehokkaan ympäristöjärjestelmän kehittäminen ja ylläpito vaatii aina vastuuhenkilön lisäksi uusien toimintatapojen omaksumista ja myönteistä asennetta koko henkilökunnalta tunnuslauseella ”Yhdessä onnistumme”. Järjestelmää rakennettaessa noin 80–90 % dokumentaatiosta saadaan kuntoon. Loppu on johdosta ja johdon katselmuksista kiinni. Sertifioitu järjestelmä tuo toimintaan viimeisen 10 % puristuksen.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää käyttävä Tampereen Tilapalvelut Oy on Tampereen kaupungin omistama in house -osakeyhtiö, jolla on 230 työntekijää. Yhtiö tuottaa ylläpitopalveluja 1000 rakennukseen, ja sen hoitamien kiinteistöjen pinta-ala on 1 300 000 m². Päätös osallistua Ekokompassi-pilottiin tehtiin keväällä 2015.

Tilapalveluilla oli monenlaista mutkaa Ekokompassin rakentamisvaiheessa. Yksi niistä oli alkukartoitus ja selvitystyö, jonka järjestelmän rakentaminen vaatii. Tilapalveluiden kokoisessa yrityksessä tehtävä vaati kokopäiväisen työntekijän panoksen. Toinen oli toimintaa koskevan lainsäädännön tunnistaminen. Kemikaaliluettelon ja käyttöturvallisuustiedotteiden ajan tasalle saattaminen oli myös tärkeä puristus.  Kahdessa edellä mainitussa auttoi lakiseurantapalvelun käyttöönotto. Järjestelmän ja toimintamallien todellinen integroiminen yhtiön toimintaan ratkaistiin sitomalla ympäristöjärjestelmä johtamisjärjestelmään ja prosessien kehittämiseen.

Aamukahvitilaisuus veti paikalle runsaslukuisen yleisön ja vilkas keskustelu jatkui tilaisuuden loppuun asti. Seuraavassa (6.11.) aamukahvitilaisuudessa kuullaan, miten ympäristöasioiden vastuullisella hoidolla edistetään liiketoimintaa. Aiheeseen johdattavat HSEQ Manager Jyrki Tiihonen Kiilto Oy:stä ja liiketoimintapäällikkö Mika Nevalainen Tampere-talo Oy:stä.

Lisätietoja ja ohjeet ilmoittautumiseen kohdassa tapahtumat.

Tapahtumat

Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Muistathan ilmoittautua. Tervetuloa!

Tapahtumat järjestetään yhteistyössä Pirkanmaan Yrittäjien kanssa.

Aamukahvit

Ti 6.11.2018 – klo 8.30-10.00

Ympäristötietokeskus Moreenia, Valssipadonraitti 3 (Patosilta)

YMPÄRISTÖASIAT OSANA LIIKETOIMINNAN EDISTÄMISTÄ

HSEQ Manager Jyrki Tiihonen, Kiilto Oy

Liiketoimintapäällikkö Mika Nevalainen, Tampere-talo Oy

Ilmoittautumiset sähköpostilla viimeistään 31.10.2018: mari.tolppa@tampere.fi

Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset erityisruokavaliot.

Aamukahvit

Ti 4.12.2018 – klo 8.30-10.00

Ympäristötietokeskus Moreenia, Valssipadonraitti 3 (Patosilta)

MITÄ/MITEN KIERTOTALOUS KÄYTÄNNÖSSÄ TUO SÄÄSTÖJÄ?

Ohjelma tarkentuu myöhemmin

Koulutusmateriaalit

Hankkeessa toteutettujen koulutusten materiaalit. Materiaaleja täydennetään hankkeen edetessä.

Aloituskoulutus

Motivointi ja sitouttaminen

Jätehuolto ja jätemäärien vähentäminen

Materiaali-tehokkuus, hankinnat ja logistiikka

Moninaiset ympäristö-vaikutukset ja niiden minimointi

Energiatehokkuus

Loppuseminaari

Muu materiaali

Testejä, tarkistuslistoja ja muita hyödyllisiä materiaaleja ympäristötyön tueksi.

Valonian työkaluja ja materiaaleja yritysten ympä-ristötyön tueksi

Valonian tarkas-tuslistat ympäris-tönäkökohtien tunnistamiseen

Ympäristöosaava

Ekokompassin materiaalipankki

WWF:n ilmastolaskuri

WWF:n kulutus-tapamittari

Siisti tapahtuma! Ympäristöopas tapahtumanjärjes-täjille (Helsingin kaupungin ympä-ristökeskus)