Ympäristöjärjestelmä yrityksen arjessa, osa 1/2

aamukahvit-21.5.-kuva-2_blogi

Ympäristöjärjestelmän hyödyt ja kokemukset sen merkityksestä yrityksen arjessa oli aiheena kevään viimeisillä aamukahveilla 21.5. Tästä teemasta olivat alustamassa Oy Johnson Metall Ab:n myynti- ja laatupäällikkö Ilari Kinnunen ja Pirkanmaan Voimia Oy:n laatuvastaava Janna Oksanen.

Oy Johnson Metall Ab valaa ja koneistaa eri pronssiseoksista valmistettuja liukulaakereita sekä koneenosia pääasiassa suomalaiselle koneenrakennusteollisuudelle. Heillä on käytössä ISO 14001 ympäristöjärjestelmä.

ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit ovat osoitus siitä, että yrityksen johtamisjärjestelmä täyttää kansainvälisen standardin vaatimukset. Standardien vaatimukset ovat kuitenkin vain lähtökohta tavoitteessa parantaa jatkuvasti asiakastyytyväisyyttä sekä toiminnan laatua. Kun ISO 14001 projekti aloitettiin, yrityksellä oli jo olemassa olevan sertifioidun laatujärjestelmän ja ympäristöluvan ansiosta suuri osa taustaselvityksistä tehtynä.

Heti alussa varmistettiin, että johtoryhmä tiesi, minkälaisesta järjestelmästä oli kyse. Johtoryhmä kantaa vastuun ja heidän on otettava se huomioon kaikessa toiminnassa. Alussa oli myös selvitettävä, mitkä ovat merkittävimmät ympäristövaikutukset ja miten niitä voisi vähentää. Ympäristövaikutukset tuli huomioda poikkeustilanteissa ja niiden tuli olla osa pelastussuunnitelmaa.

Miten sertifioitu ympäristöjärjestelmä sitten näkyy yrityksen arjessa? Lähtökohtaisesti pidetään asiat yksinkertaisina. Kuunnellaan työyhteisöä ja erityisesti työsuojeluorganisaatiota. Joukossa on aina myös kehityshaluisia työntekijöitä, jotka kannattaa ottaa mukaan järjestelmän rakentamiseen. Näin varmistetaan ympäristöjärjestelmän rakentamisessa sovittujen toimintatapojen noudattaminen kaikessa tekemisessä.

Ympäristöjärjestelmää rakennettaessa ympäristölainsäädäntö on tullut tutuksi ja ylipäätään tietämys ympäristöasioista lisääntynyt huomattavasti. On käynyt ilmi, ettei mikään järjestelmä ole valmis sinällään, vaan jatkuva parantaminen on kaiken a ja o. Ei riitä, että ISO 14001 on saatu valmiiksi ja serfikaatti on myönnetty. Sananmukaisesti aina sattuu ja tapahtuu. Ja siitä syntyy havaintoja, jotka nostavat esiin sen, mikä ei toimi. Sen, mikä vaatii parannusta. Yksittäiset poikkeamat eivät vielä havainnollista ongelmaa vaan isommat kokonaisuudet helpottavat analyysin tekemistä. Riskien kartoitus parantaa myös työturvallisuutta.

Seuraavaksi kerromme Pirkanmaan Voimian kokemuksista ja saavutuksista Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän kanssa.

Lisää

Ajankohtaista luettavaa