Ympäristöjärjestelmä yrityksen arjessa, osa 2/2

Voimia_ymparisto_infografiikka_2018

Vastuullinen Voimia

Pirkanmaan Voimia Oy tuottaa, järjestää ja kehittää ateria- ja puhtauspalveluita ja muita niihin liittyviä tuki- ja asiantuntijapalveluita Tampereen kaupungille ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirille, niiden tytäryhtiöille ja muille mahdollisille julkisille toimijoille in house-periaatteella.

Ekompassi-ympäristöjärjestelmä ohjaa Pirkanmaan Voimia Oyn arkea, kertoi yhtiön laatuvastaava Janna Oksanen. Yhtiön johto on sitoutunut toimimaan Tampereen kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteiden mukaisesti ja ottamaan huomioon kestävän kehityksen kaikessa toiminnassa.

Palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa kestävä kehitys huomioidaan palvelutuotantoketjun alusta loppuun. Käytännössä se tarkoittaa vastuullisia hankintoja ja sitoutumista Reilun kaupan, luomun ja muiden vastuullisten tuotteiden käyttöön. Uuden isomman tuotantokeittiön suunnittelussa huomioidaan ympäristönäkökulma suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yrityksen arjessa Ekokompassin käyttö näkyy mm. uutena puhdistusohjelmien ohjeistuksena: veden ja pesuohjelmien käyttö, pesu kohdistettu tarkemmin oikeisiin kohteisiin. Lisäksi on vähennetty roska-astioiden määrää ja siirrytty käyttämään oikean kokoisia roskapusseja, jolloin vajaiden muovisten roskapussien määrä saadaan vähenemään.

Tuotekehitys on tärkeässä roolissa, kun pyritään kohti kestävämpää toimintaa. Jatkuvasti kehitetään uusia kasvisruokia ja otetaan käyttöön uusia proteiinin lähteitä, kuten nyhtökauraa ja härkistä, mutta myös muita viljojen proteiineja ja perunaproteiinia. Voimian tavoitteena on, että vuonna 2030 90 %:lla aterioista olisi mahdollisuus valita kasvisvaihtoehto. Työtä on vielä jäljellä, sillä tällä hetkellä lukema on 9 %.

Ruokapalvelualalla ympäristövaikutusten vähentämisessä tärkeä rooli on myös hävikin vähentämisellä. Ensisijaisesti Voimia pyrkii optimoimaan valmistettavan ruuan määrän siten, että hävikkiä ei synny. Tähderuokaa luovutetaan hyväntekeväisyyteen ja uusia ratkaisuja hävikkiruoan hyödyntämiseksi haetaan aktiivisesti.

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen aloitti Voimiassa ympäristötyön ja toi resursseja ympäristötoimintaan. Samalla se toi säästöjä (vedenkulutus, materiaalit, hävikki). Merkittävä tekijä on myös työntekijöiden ja sidosryhmien ympäristötietoisuuden lisääntyminen.

Lisää

Ajankohtaista luettavaa