Ympäristövastuu auttaa erottumaan ja tuo kilpailuetua

aamukahvit-800x702

Marraskuisen aamukahvitilaisuuden ensimmäinen puhuja oli Tampere-talon liiketoimintapäällikkö Mika Nevalainen. Tampere-talolle vastuullisuus on tuonut selkeästi kilpailuetua: sillä erottuu muista vastaavaista kongressitaloista, jotka kilpailevat samoista kansainvälisistä tapahtumista. Henkilöstölle on ylpeydenaihe olla Tampere-talossa töissä. Myös yleisö kiittää: Tampere-talo on valittu seitsemän kertaa peräkkäin Suomen parhaaksi paikaksi järjestää kokouksia, kongresseja ja tapahtumia (Asiakastyytyväisyysjohtaja). Talo sai myös ensimmäisenä kongressikeskuksena Pohjoismaisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin. Ympäristövastuu samoin kuin sosiaalinen ja taloudellinen vastuu kannetaan ilolla ja intohimolla.

Kun vastuullisuus on aidosti sisäänrakennettua, sitä ei tarvitse erikseen alleviivata. Kiilto Oy:ssä tuotannossa investoidaan ympäristöä huomioivaan teknologiaan sekä puhtaisiin ja energiaa säästäviin tuotantoprosesseihin. Huolehtimalla energia- ja materiaalitehokkuudesta yritys tekee oman osansa ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä edistää kestävää kehitystä. Pienillä valinnoilla voi saada aikaan merkittäviä vaikutuksia ja Kiillon HSEQ Manager Jyrki Tiihonen kertoikin, että ympäristökysymykset ovat jatkuvasti arvioinnin kohteena Kiillon arjessa. Tuotteiden ja pakkausten ympäristöystävällisyyden lisäksi jatkuvan kehittämisen kohteena ovat esimerkiksi energiaratkaisut, toimistotarvikehankinnat, jätteen vähentäminen ja logistiikka.

Salin täysi yleisö kiitteli palautteessaan tilaisuutta, joka koettiin paitsi innostavana, myös hyödyllisenä. ”Hienoja ideoita, loistavaa ja inspiroivaa toimintaa Tampere-talolla”. ”Opin paljon uutta”. Tilaisuus auttoi myös verkottumisessa ja aika moni jäi vielä yhdessä pohtimaan työpajassa jatkotehtäviä. Päällimmäisenä jäivät mieleen hyvät alustukset, yhteistyö ja positiiviset esimerkit.

Vastuullisuus ja tulevaisuuteen sitoutuminen lisäävät siis luottamusta, auttavat erottumaan ja antavat kilpailuetua yrityksille.

Lisää

Ajankohtaista luettavaa