Toteutetut hankkeet

Ekokumppanit.fi

Toteutettuja hankkeita vuosien varrelta

pihi_logo_transp

PIHI – Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut

2018-2021

PIHI – Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut -hankkeessa kehitettiin ekologisempia materiaaliratkaisuja kalvomaisiin muovituotteisiin mm. elintarvike-, pakkaus- ja hygieniapaperialan sektoreille. Hankkeessa luotiin myös  nopea ja monipuolinen tutkimus- ja tuotekehitysympäristö yrityksille, jotta vähähiilisempien tuotteiden kehittäminen ja tuonti markkinoille on jatkossa helpompaa.

Kestävän matkailun hub

2018-2020

Kestävän matkailun Hub -hankkeen päämääränä oli nostaa Särkänniemen alue yhdeksi kaupungin vähähiilisyystyön näkyvistä vetureista matkailun saralla. Kaksivuotisessa hankkeessa rakennettiin Särkänniemen alueelle vähähiilisten matkailupalveluiden keskittymää ja avointa kehitysalustaa. 

logo-lakesperience_3logoa

Lakesperience

2018-2020

Lakesperience-projektin tavoitteena oli yhdistää Tampereen (Suomi), Linköpingin (Ruotsi), Tarton (Viro) ja Burtniekun (Latvia) järvet yhteisenä matkailukohteena. Projekti tarjosi järvimatkailuyrityksille mahdollisuuden kehittää palveluitaan kaikkina vuodenaikoina.

logo-ekat

Energiaviisaat kaupungit

2018-2020

EU:n Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liiton rahoittaman 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeen tavoitteena oli nostaa 6Aika-kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa.

logo-sorvaamo

Sorvaamo hanke - Säilyttävän korjaamisen ammatillinen tukipalvelu

2018-2020

Sorvaamo-hanke edisti säilyttävää korjausrakentamisen tapaa, koulutti työntekijöitä ja auttoi kohderyhmänä olevia työttömiä työllistymään alalle.

logo-jarviluontokeskus

Suomen järviluontokeskus

2017-2019

“Järviluontokeskus – Lake Nature Center Finland” on hallituksen vesistömatkailun kärkihanke, jossa valmistellaan uudenlaista palvelu- ja liiketoimintamallia keskeisellä sijainnilla olevalle järvi- ja luontokeskukselle. Hanke kohdistuu ja sitä koordinoidaan Tampereelta, mutta tulokset ovat tavoitteellisesti monistettavia.

ylennys-logo-green

YlENNYS-Hanke

2018-2019

Koulutusta ja asiantuntijoiden palveluja ympäristöjärjestelmän käyttöönottoon pk-yrityksissä ja tapahtumissa.

CircHubs, Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset

2018-2019

CircHubs, Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa kehitetään 6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskuksia. Ekokumppanit kehittää ohjauskeinoja ja kriteerejä talonrakentamisen kiertotaloudenmukaisuuden ohjaamiseksi Hiedanrannassa. Lisäksi tarkastellaan Tampereen rakennuskantaa materiaalien pankkina ja kartoitetaan purkumateriaalien hyödyntämisen vaihtoehtoja.

Hierakka

2017-2019

Ruoka on välttämätön osa yhteiskunnan toimintaa ja ruoantuotanto vaatii tasaisen virran ravinteita. Haluamme tuoda maanviljelijän kokemuksia ja arkea lähemmäs kuluttajaa ja viestiä ravinnekierron tärkeydestä jokaisen arjessa.

pyhanasi-logo-blue

Järvireitit

2015-2018

Pyöräretki maaseudun rauhaan, tuuli purjehtii t-paidan sisään ja auringonpaiste kipristää silmiä. Siirryt laivaan ja kannelta seuraat telkkäparin puuhia laineilla. Kohta oletkin laiturissa…

Pyhä-Näsi pyörämatkailureittien kehittäminen ja toteuttaminen Pirkanmaalla.

terälahden biokaasulaitoksen perustamisen esiselvitys

2016-2017

Hankkeessa selvitettiin, olisiko aluella edellytyksiä biokaasulaitokselle. Hankkeen aikana tarkasteltiin lisäksi, millaisia mädätettäviä biomassoja alueelta löytyy – saatujen tietojen perusteella laskettiin realistinen tekninen potentiaali. 

Retu-Hanke

2015-2017

RETU-hanke etsi vastauksia alueellisiin pienen mittakaavan energialaitosratkaisuihin sekä vähähiilisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja markkinointiin. 

Tarmo+

2014-2016

Kolmevuotinen TARMO+ paransi taloyhtiöiden energiatehokkuutta Tampereen seudulla.

Tarmo

2014

Tampereen seudun asuinalueet energiatehokkaiksi oli TARMO+:n edeltäjähanke, jossa taloyhtiöt työskentelivät energiatehokkuuden parantamiseksi lähiöissä.

TRKK

2012-2014

Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti eli TRKK vaali rakennuskulttuuria Pirkanmaalla 2012-2014. Työtä jatkaa Rakennuskultturikeskus Piiru.

Ekokoti

2013-2014

Hankkeessa tuotettiin ja kehitettiin palveluja, jotka tukevat ja motivoivat kotitalouksia ja asunto-osakeyhtiöitä ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Ystäväkylä

2013-2014

Ystäväkylä lähensi kyliä ja kaupunkia mm. edistämällä lähialueiden ruoka-, matkailu ja -kulttuuripalveluja 2013-2014.

Lion

2012-2015

Liikkumisen ohjauksen neuvonta edisti monipuolisesti lihasvoimaista liikkumista, joukkoliikennettä ja kimppakyytejä 2012-2015.

Lähilämpö

2011-2012

Edistimme uusiutuvan lähienergian käyttöönottoa Tampereen seudun maaseutualueella 2011-2012.

Puhtaat vedet

2012-2013

Puhtaat vedet Pirkanmaan voimavarana -esiselvitys (2012-2013) nosti esiin vesistöjä myös taloudellisena ja sosiaalisena voimavarana. Työ jatkuu Järviluontokeskuksen muodossa.

Kylätalot kuntoon

2009-2013

Kokosimme 2009-2013 aikana toimintamallin energia- ja ympäristöasioiden kohentamiseen. Hankkeeseen osallistui 11 kylätaloa.

Kylätalkkari

2010-2012

Saimme 49 todistuksen saanutta talkkaria, täydennyskoulutuksia sekä useita uusia talkkariyrittäjiä Pirkanmaalle.

Ilmankos

2009-2012

ILMANKOS – Yhdessä toimien ilmaston puolesta -projektia toteutettiin Tampereen seudulla seitsemällä asuinalueella 2009-2012.