Toteutetut hankkeet

Ekokumppanit.fi

Toteutettuja hankkeita vuosien varrelta

Suomen järviluontokeskus

2017-2019

“Järviluontokeskus – Lake Nature Center Finland” on hallituksen vesistömatkailun kärkihanke, jossa valmistellaan uudenlaista palvelu- ja liiketoimintamallia keskeisellä sijainnilla olevalle järvi- ja luontokeskukselle. Hanke kohdistuu ja sitä koordinoidaan Tampereelta, mutta tulokset ovat tavoitteellisesti monistettavia.

YlENNYS-Hanke

2018-2019

Koulutusta ja asiantuntijoiden palveluja ympäristöjärjestelmän käyttöönottoon pk-yrityksissä ja tapahtumissa.

CircHubs, Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset

2018-2019

CircHubs, Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa kehitetään 6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskuksia. Ekokumppanit kehittää ohjauskeinoja ja kriteerejä talonrakentamisen kiertotaloudenmukaisuuden ohjaamiseksi Hiedanrannassa. Lisäksi tarkastellaan Tampereen rakennuskantaa materiaalien pankkina ja kartoitetaan purkumateriaalien hyödyntämisen vaihtoehtoja.

Hierakka

2017-2019

Ruoka on välttämätön osa yhteiskunnan toimintaa ja ruoantuotanto vaatii tasaisen virran ravinteita. Haluamme tuoda maanviljelijän kokemuksia ja arkea lähemmäs kuluttajaa ja viestiä ravinnekierron tärkeydestä jokaisen arjessa.

Järvireitit

2015-2018

Pyöräretki maaseudun rauhaan, tuuli purjehtii t-paidan sisään ja auringonpaiste kipristää silmiä. Siirryt laivaan ja kannelta seuraat telkkäparin puuhia laineilla. Kohta oletkin laiturissa…

Pyhä-Näsi pyörämatkailureittien kehittäminen ja toteuttaminen Pirkanmaalla.

Tarmo+

2016

Kolmevuotinen TARMO+ paransi taloyhtiöiden energiatehokkuutta Tampereen seudulla.

terälahden biokaasulaitoksen perustamisen esiselvitys

2016–2017

Hankkeessa selvitettiin, olisiko aluella edellytyksiä biokaasulaitokselle. Hankkeen aikana tarkasteltiin lisäksi, millaisia mädätettäviä biomassoja alueelta löytyy – saatujen tietojen perusteella laskettiin realistinen tekninen potentiaali. 

Retu-Hanke

2015–2017

RETU-hanke etsi vastauksia alueellisiin pienen mittakaavan energialaitosratkaisuihin sekä vähähiilisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja markkinointiin. 

Tarmo

2014

Tampereen seudun asuinalueet energiatehokkaiksi oli TARMO+:n edeltäjähanke, jossa taloyhtiöt työskentelivät energiatehokkuuden parantamiseksi lähiöissä.

TRKK

2012-2014

Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti eli TRKK vaali rakennuskulttuuria Pirkanmaalla 2012-2014. Työtä jatkaa Rakennuskultturikeskus Piiru.

Ekokoti

2013-2014

Hankkeessa tuotettiin ja kehitettiin palveluja, jotka tukevat ja motivoivat kotitalouksia ja asunto-osakeyhtiöitä ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Ystäväkylä

2013-2014

Ystäväkylä lähensi kyliä ja kaupunkia mm. edistämällä lähialueiden ruoka-, matkailu ja -kulttuuripalveluja 2013-2014.

Lion

2012-2015

Liikkumisen ohjauksen neuvonta edisti monipuolisesti lihasvoimaista liikkumista, joukkoliikennettä ja kimppakyytejä 2012-2015.

Lähilämpö

2011-2012

Edistimme uusiutuvan lähienergian käyttöönottoa Tampereen seudun maaseutualueella 2011-2012.

Puhtaat vedet

2012-2013

Puhtaat vedet Pirkanmaan voimavarana -esiselvitys (2012-2013) nosti esiin vesistöjä myös taloudellisena ja sosiaalisena voimavarana. Työ jatkuu Järviluontokeskuksen muodossa.

Kylätalot kuntoon

2009-2013

Kokosimme 2009-2013 aikana toimintamallin energia- ja ympäristöasioiden kohentamiseen. Hankkeeseen osallistui 11 kylätaloa.

Kylätalkkari

2010-2012

Saimme 49 todistuksen saanutta talkkaria, täydennyskoulutuksia sekä useita uusia talkkariyrittäjiä Pirkanmaalle.

Ilmankos

2009-2012

ILMANKOS – Yhdessä toimien ilmaston puolesta -projektia toteutettiin Tampereen seudulla seitsemällä asuinalueella 2009-2012.