Me Ekokumppanit

Suvi Holm

Toimitusjohtaja

 • +358 40 704 4099
 • Johto
Arkipäivän töitten johtaminen Hallinto Talous Sidosryhmätyö Energia-, ilmasto- ja ympäristöasiantuntijatehtävät EU-hankkeet

Johdan Ekokumppaneita hallituksen laatiman strategian pohjalta. Se tarkoittaa henkilöstön ja talouden johtamista arjessa ja tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa tulevaisuusnäkökulmalla. Toimitusjohtajan tehtävien lisäksi työskentelen energia-, ilmasto- ja ympäristöasiantuntijana. EU-hankkeiden kokoaminen ja hakemusten kirjoittaminen ovat osa työnkuvaani.

Writer: Carl

Carl Willandt

Viestintäpäällikkö

 • +358 40 806 3414
 • Viestintä

Viestintä
Markkinointi

Vastaan Ekokumppanit Oy:n sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä markkinoinnista.

Lisäksi olen mukana useissa eri hankkeissamme viestintäasiantuntijana.

Anni Piippo

Tukipalvelut

 • +358 40 168 1634
 • Tukipalvelut

Assistentin monipuoliset työtehtävät

Toimin erityisesti toimitusjohtajamme tukena Ekokumppanit Oy:n henkilöstöasioiden hoidossa.

Annika Fabritius

Taloushallinnon asiantuntija

 • +358 41 730 2182
 • Talous

Taloushallinto

Ekokumppanien taloushallinnolliset tehtävät
Kirjanpito

Harri Helin

Projektipäällikkö

 • +358 40 801 6786
 • Resurssitehokkuus ja kiertotalous

Kampanjat
Tilaisuudet
Viestintä
Jätteen synnyn ehkäisy
Materiaalitehokkuus

Yritän vähentää ruokajätteen määrää koulujen Jäikö ruokaa?- ja Tähteitä nolla!- sekä päiväkotien Tähteettömän pöydän ritarit -kampanjoilla.

Toteutan erilaisia tilaisuuksia, kuten Earth Hour Tampere, Tammelantorin Ympäristötori, Sampolan Hurmaavan Surmaava Kulutus jne.

Päivitän ja ylläpidän useita Facebook-ryhmiä (mm. Earth Hour Tampere, Vihreä Viikko Tampere, Syön mitä otan).

Suunnittelen ja vedän eri kampanjoita yhteistyössä esim. Moro-lehden ja Nextiili-pajan kanssa.

Sanni Kouhi

Projektipäällikkö

 • +358 44 430 9193
 • Resurssitehokkuus ja kiertotalous
  KIERTO-hanke

Kestävä kulutus
Kiertotalous
Markkinointi
Viestintä
Tapahtumatuotanto

Toimin projektipäällikkönä KIERTO-hankkeen osatoteutuksessa, jossa Ekokumppanit toimii kiertotalouden asiantuntija- ja kouluttajatahona. Tehtäviini kuuluu myös markkinointi, viestintä ja tapahtumatuotanto useissa eri projekteissa ja kampanjakokonaisuuksissa.

Tanja Hynynen

Projektiasiantuntija

 • +358 44 486 3801
 • Resurssitehokkuus ja kiertotalous
  KIERTO-hanke

Kestävä kulutus
Kiertotalous
Koulutus

Toimin KIERTO-hankkeen projektiasiantuntija. Teen selvitystyötä poistotekstiileihin liittyen ja toimin yhteistyössä alan yritysten kanssa. Järjestän koulutuksia ja neuvontaa tekstiileihin liittyen.

Tiina Kuusipalo

Ympäristöneuvoja

 • +358 40 806 2619
 • Resurssitehokkuus ja kiertotalous

Kestävä kulutus

Jätteen synnyn ehkäisy

Ympäristökasvatus

Koulu- ja oppilaitosyhteistyö

Kuntien

ympäristöneuvontapalvelut

Tapahtumatuotanto

Koulutus

Edistän kestävää elämäntapaa jokapäiväisessä arjessa ideoiden, suunnitellen ja toteuttaen tapahtumia, kampanjoita, retkiä, koulutuksia, kouluvierailuja jne.

 

Toimin ympäristöneuvojana sekä teen seudullista yhteistyötä kestävän kehityksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

 

Kaikessa toiminnassani punaisena lankana on kestävä elämäntapa – sukupolvelta toiselle.

Irma Rantonen

Projektipäällikkö

 • +358 40 1304854
 • Resurssitehokkuus ja kiertotalous
  Sorvaamo-hanke

Projektihallinto
Viestintä
Koulutus
Verkostot

Olen Sorvaamo-hankkeen projektipäällikkö Hiedanrannassa. Vastaan projektin etenemisestä, budjetista ja raportoinnista. Etsin hankkeeseen työkokeilijoita ja etsin heille töitä ja koulutuspaikkoja kokeilun jälkeen. Järjestän säilyttävään korjaamiseen liittyviä koulutuksia ja muita tapahtumia.

Aleksanteri Jääskeläinen

Työmaapäällikkö

 • +358 40 778 4201
 • Resurssitehokkuus ja kiertotalous
  Sorvaamo-hanke

Rakentaminen

Toimin työmaapäällikkonä Sorvaamohankkeessa, toimipisteeni sijaitsee Hiedanrannassa.

sanna

Sanna Teinilä

Asiantuntija, viestintä

 • +358 44 430 9969
 • Resurssitehokkuus ja kiertotalous, PIHI-hanke

Markkinointi
Viestintä
Palvelumuotoiluprojektit
Ideointi ja konseptisuunnittelu
Kiertotalous

PIHI – Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut -hankkeen viestintä

Olli Vakkala

Projektipäällikkö

 • +358 40 728 5677
 • Hyvinvointi, luonto ja liikkuminen
  Järviluontokeskus, Lakesperience

Projektihallinto
Tiiminvetäjä
Seikkailukoulutus

Johdan luontotiimiä ja toimin projektipäällikkönä useissa luonto- ja liikunta-alan hankkeissa.

Petri Mäkelä

Projektiasiantuntija

 • +358 40 806 4082
 • Hyvinvointi, luonto ja liikkuminen

Luontopalvelut
Retkeilyreittien suunnittelu ja kehittäminen
Retkeilyrakenteiden suunnittelu ja rakentaminen
Yhteistyö yhdistysten ja yritysten parissa

Toimin retkeilyn ja liikkumisen moninaisen kentän parissa kehittäen, suunnitellen ja rakentaen kohteita nykyisten tarpeiden mukaiseen käyttöön.

Hanna Eronen

Ekologisen matkailun asiantuntija

 • +358 44 423 5789
 • Hyvinvointi, luonto ja liikkuminen

Matkailu/liikunta
Markkinointi
Viestintä
Tapahtumatuotanto

Vastaan Pyhä-Näsi – Järvien Reitti -pyöräilyreitin kehittämisestä ja ylläpidosta.

Mika Telkkä

Graafinen suunnittelija,
luonto-ohjaaja, IT-asiantuntija

 • +358 40 140 8165
 • Hyvinvointi, luonto ja liikkuminen

Graafinen suunnittelu
Luontopalvelut
Pelituotanto
3D-suunnittelu
Web sivustot ja IT-asiat

Työskentelen monissa hankkeissa nettiasioiden äärellä, suunnitellen, kehitellen ja toteuttaen. Painotuotteet ja pelien kehitys kuuluvat myös työnkuvaani. Luontopalveluissa retkeilyalueet, reitit ja niiden huolto & ylläpitäminen sekä graafinen tuotanto.

Mika Kuronen

Ympäristönhoitaja

 • +358 44 431 4204
 • Hyvinvointi, luonto ja liikkuminen

Luontopalvelut
Ympäristönhoito
Huoltopalvelut

Toimin ympäristöhoitajana erityisesti Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueella, jossa teen erilaisia huolto- ja rakennustöitä. Toimenkuvaani kuuluu myös eri retkeilyreittien  kunnostaminen ja huoltaminen.

Pyry Rinkinen

Palvelumuotoilija,
energia-asiantuntija

 • +358 40 176 2485
 • Hyvinvointi, luonto ja liikkuminen

Palvelumuotoilu
Energiatekniikka
Ympäristötekniikka

Järviluontokeskus
Kestävän matkailun HUB

Antero Mäkinen

Projektipäällikkö, energianeuvoja

 • +358 40 806 3137
 • Energiatehokkuus ja uusiutuva
  energia - Rane

Rakentaminen / Suunnittelu
3d Suunnittelu / Autocad piirtäminen
Sähkösuunnittelu / lvi suunnittelu
Energianeuvonta
Äänentoisto
Korjausrakentaminen
Koulutus

Toimin Ekokumppanien energianeuvojana tarjoten ilmaista energianeuvontaa ja lämpökuvatarkastelua.

Lisäksti toteutan tilauksesta lämpömittauksia ja erilaisia koulutuksia sekä tarjoan rakennus- ja energia-alan konsultointia, ympäristöneuvontaa ja tapahtumajärjestelyjä.

Ilari Rautanen

Projektipäällikkö

 • +358 40 806 3252
 • Energiatehokkuus ja uusiutuva
  energia

Rakentaminen
Energiatehokkuus

Vastaan rakentamisen ja asumisen energianeuvonta -palvelustamme (RANE) sekä Ekokumppanien ja Tampereen Sähkölaitoksen välisen palvelusopimuksen toteutuksesta.

Lisäksi toimin Tampereen kaupungin osatoteutuksen projektipäällikkönä Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa.

Mari Tolppa

Energianeuvoja

 • +358 44 423 5790
 • Energiatehokkuus ja uusiutuva
  energia

Ympäristöjohtaminen Ympäristöjärjestelmät
Ekokompassi

Vastaan Pientalot öljystä uusiutuviin -kampanjasta ja yritysten energianeuvonnasta.

Toimin myös Ekokompassi-neuvojana.

Kirsi Viertola

Viestintäasiantuntija

 • +358 40 800 7235
 • Energiatehokkuus ja uusiutuva
  energia

Viestinnän suunnittelu ja toteutus
Markkinointi
Tapahtumajärjestelyt
Projektiosaaminen ja arkistointi

Teen Ekokumppanien seudullisten yhteistyökuvioiden suunnittelua ja toteuttamista sekä tapahtumatuotantoa. Olen myös ekotukitoiminnan koordinoinnin yhteyshenkilö Tampereen kaupungin kestävä yhdyskunta -yksikön kanssa.

Juho Rinta-Rahko

Projektipäällikkö

 • +358 40 176 2621
 • Energiatehokkuus ja uusiutuva
  energia

Energiatehokkuus
Uusiutuva energia
Digitaalinen markkinointi
Sosiaalinen media

Koordinoin alueellista energia- ja ilmastotyötä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueella.

Työssäni yhdistän energiatekniikan ja digimarkkinoinnin osaamistani vaikuttavien palveluiden luomiseksi.

Silva Vuopponen

Projektipäällikkö

 • +358 44 431 4202
 • Energiatehokkuus ja uusiutuva
  energia - KARE-hanke

Energiatehokkuus

KARE-Hanke

Jari Saukko

Projektipäällikkö

 • +358 44 486 3800
 • Energiatehokkuus ja uusiutuva
  energia - Ekat-hanke

Ihmisille, energiafiksuja ratkaisuja
Projektit, synnytyksestä maaliin saakka
IoT ratkaisut, ihmisiä varten
Raha, ratkaisuista skaalattavaa liiketoimintaa
Energia, tehon järkevä käyttö
Verkostot

Toimin Ekokumppanien osatoteutuksen projektipäällikkönä Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa.

Vastuulleni hankkeessa kuuluvat älykkäät asuinkiinteistöt sekä Hiilineutraali Suomi -strategian jalkauttaminen yhdessä hankkeen muiden toteuttajien kanssa.

Eija Jokinen

Hiedanrannan viestintä

 • +358 40 198 9754
 • Resurssitehokkuus ja kiertotalous Hiedanranta

Markkinointi
Viestintä

Vastaan Hiedanrannan kehitysohjelman viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta.

Lisäksi toimin viestintäasiantuntijana 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa.

Senni Vesikallio

Hiedanrannan viestintä

 • +358 40 140 8169
 • Resurssitehokkuus ja kiertotalous Hiedanranta

Viestintä
Markkinointi

Hiedanrannan kehitysohjelman viestinnän suunnittelu, sisällöntuotanto tekstistä valokuviin ja videoihin, sekä markkinointimateriaalien suunnittelu.

Harjoittelijat