Me Ekokumppanit

Suvi Holm

Toimitusjohtaja

Arkipäivän töitten johtaminen Hallinto Talous Sidosryhmätyö Energia-, ilmasto- ja ympäristöasiantuntijatehtävät EU-hankkeet

Johdan Ekokumppaneita hallituksen laatiman strategian pohjalta. Se tarkoittaa henkilöstön ja talouden johtamista arjessa ja tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa tulevaisuusnäkökulmalla. Toimitusjohtajan tehtävien lisäksi työskentelen energia-, ilmasto- ja ympäristöasiantuntijana. EU-hankkeiden kokoaminen ja hakemusten kirjoittaminen ovat osa työnkuvaani.

Writer: Carl

Carl Willandt

Viestintäpäällikkö

Viestintä
Markkinointi

Vastaan Ekokumppanit Oy:n sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä markkinoinnista.

Lisäksi olen mukana useissa eri hankkeissamme viestintäasiantuntijana.

Anni Piippo

Tukipalvelut

Assistentin monipuoliset työtehtävät

Toimin erityisesti toimitusjohtajamme tukena Ekokumppanit Oy:n henkilöstöasioiden hoidossa.

Mikko Laineaho

Tukipalvelut, Siviilipalvelusmies

Asiakaspalvelu
Hankinnat
Kiertotalous

Toimistotyöt, tilavaraukset, tapahtumien tarjoilut

Annika Fabritius

Taloushallinnon asiantuntija

Taloushallinto

Ekokumppanien taloushallinnolliset tehtävät
Kirjanpito

Kirsi Viertola

Viestintäasiantuntija

Viestinnän suunnittelu ja toteutus
Markkinointi
Tapahtumajärjestelyt
Projektiosaaminen ja arkistointi

Teen Ekokumppanien seudullisten yhteistyökuvioiden suunnittelua ja toteuttamista sekä tapahtumatuotantoa. Olen myös ekotukitoiminnan koordinoinnin yhteyshenkilö Tampereen kaupungin kestävä yhdyskunta -yksikön kanssa.

Sanni Kouhi

Projektipäällikkö

Kestävä kulutus
Kiertotalous
Markkinointi
Viestintä
Tapahtumatuotanto

Toimin KIERTO-hankkeen osatoteutuksen projektipäällikkönä ja vastaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n palvelusopimuksesta. Työhöni kuuluu myös viestintä, markkinointi ja tapahtumatuotanto eri projekteissa sekä kehitystyö resurssitehokkuuden ja kiertotalouden projekteissa.

Tiina Kuusipalo

Ympäristöneuvoja

Kestävä kulutus
Jätteen synnyn ehkäisy
Ympäristökasvatus
Koulu- ja oppilaitosyhteistyö
Kuntien ympäristöneuvontapalvelut
Tapahtumatuotanto
Koulutus

Edistän kestävää elämäntapaa jokapäiväisessä arjessa ideoiden, suunnitellen ja toteuttaen tapahtumia, kampanjoita, retkiä, koulutuksia, kouluvierailuja jne.

 

Toimin ympäristöneuvojana sekä teen seudullista yhteistyötä kestävän kehityksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

 

Kaikessa toiminnassani punaisena lankana on kestävä elämäntapa – sukupolvelta toiselle.

Tanja Hynynen

Projektiasiantuntija

Kestävä kulutus
Kiertotalous
Koulutus

Toimin KIERTO-hankkeen projektiasiantuntija. Teen selvitystyötä poistotekstiileihin liittyen ja toimin yhteistyössä alan yritysten kanssa. Järjestän koulutuksia ja neuvontaa tekstiileihin liittyen.

sanna

Sanna Teinilä

Asiantuntija, viestintä

Markkinointi
Viestintä
Palvelumuotoiluprojektit
Ideointi ja konseptisuunnittelu
Kiertotalous

PIHI – Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut -hankkeen viestintä

Olli Vakkala

Projektipäällikkö

Projektihallinto
Tiiminvetäjä
Seikkailukoulutus

Johdan luontotiimiä ja toimin projektipäällikkönä useissa luonto- ja liikunta-alan hankkeissa.

Petri Mäkelä

Projektiasiantuntija

Luontopalvelut
Retkeilyreittien suunnittelu ja kehittäminen
Retkeilyrakenteiden suunnittelu ja rakentaminen
Yhteistyö yhdistysten ja yritysten parissa

Toimin retkeilyn ja liikkumisen moninaisen kentän parissa kehittäen, suunnitellen ja rakentaen kohteita nykyisten tarpeiden mukaiseen käyttöön.

Hanna Eronen

Ekologisen matkailun asiantuntija

Matkailu/liikunta
Markkinointi
Viestintä
Tapahtumatuotanto

Vastaan Pyhä-Näsi – Järvien Reitti -pyöräilyreitin kehittämisestä ja ylläpidosta.

Mika Telkkä

Graafinen suunnittelija,
luonto-ohjaaja, IT-asiantuntija

Graafinen suunnittelu
Luontopalvelut
Pelituotanto
3D-suunnittelu
Web sivustot ja IT-asiat

Työskentelen monissa hankkeissa nettiasioiden äärellä, suunnitellen, kehitellen ja toteuttaen. Painotuotteet ja pelien kehitys kuuluvat myös työnkuvaani. Luontopalveluissa retkeilyalueet, reitit ja niiden huolto & ylläpitäminen sekä graafinen tuotanto.

Mika Kuronen

Ympäristönhoitaja

Luontopalvelut
Ympäristönhoito
Huoltopalvelut

Toimin ympäristöhoitajana erityisesti Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueella, jossa teen erilaisia huolto- ja rakennustöitä. Toimenkuvaani kuuluu myös eri retkeilyreittien  kunnostaminen ja huoltaminen.

Pyry Rinkinen

Palvelumuotoilija,
energia-asiantuntija

Palvelumuotoilu
Energiatekniikka
Ympäristötekniikka

Järviluontokeskus
Kestävän matkailun HUB

Silva Vuopponen

Projektipäällikkö

Energiatehokkuus

KARE-Hanke

Jari Saukko

Projektipäällikkö

Ihmisille, energiafiksuja ratkaisuja
Projektit, synnytyksestä maaliin saakka
IoT ratkaisut, ihmisiä varten
Raha, ratkaisuista skaalattavaa liiketoimintaa
Energia, tehon järkevä käyttö
Verkostot

Toimin Ekokumppanien osatoteutuksen projektipäällikkönä Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa.

Vastuulleni hankkeessa kuuluvat älykkäät asuinkiinteistöt sekä Hiilineutraali Suomi -strategian jalkauttaminen yhdessä hankkeen muiden toteuttajien kanssa.

Ilari Rautanen

Projektipäällikkö

Energiatehokkuus
Energianeuvonta

Jesper Uunila

Energia-asiantuntija

Energiatehokkuus
Energianeuvonta

Kuntien energianeuvontapalvelut

Irma Rantonen

Projektipäällikkö

Sorvaamo-Hanke

Harjoittelijat

Satu Yli-Siuru

Harjoittelija

Kestävä kehitys

Kehitän Tampereen Vedelle YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia ympäristöraportoinnin mittareita.