Kestävää kumppanuutta

Lähes 20 vuoden ajan – aina yrityksemme perustamisesta lähtien – tärkeä osa toimintaamme ovat olleet monipuolisten, kestävää kehitystä tukevien hankkeiden vetäminen ja niihin osallistuminen. Vankan kokemuksemme ja hankeosaamisemme vuoksi olemmekin haluttu ja luotettava hankekumppani paitsi Suomessa, myös kansainvälisellä tasolla.

Toteutetut hankkeet ovat siirrossa tälle sivulle. Tarvittaessa löydät ne vanhalta sivustolta: hankkeet.ekokumppanit.fi

Lajittele tilan mukaan
Lajittele tilan mukaan
Järjestä listaus
Lajittele aiheen mukaan
Lajittele aiheen mukaan
2024-2027

CARE-hanke on Horizon Europe -rahoitteinen projekti, jonka tavoite on voimaannuttaa kuluttaja-kansalaisia Euroopan kotitalouksissa siirtymään kiertotalouteen. CARE tavoittelee yhteensä sadan kotitalouden muuttamista kiertotalouden mallikotitalouksiksi viidessä eri maassa (Suomi, Norja, Ruotsi, Saksa ja Viro).

2023-2025

EAKR-rahoitteisessa PirkaCirc2-hankkeessa testataan käytännössä kiertotalouden maakunnallista kehittämismallia. Kiertotalouden maakunnallisen kehittämiskeskuksen, Kiertotalous Pirkanmaan, palvelut ovat suunnattu erityisesti kunnille ja yrityksille. Keskeisenä ajatuksena on kehittää toimintamallit kiertotalouteen kolmessa eri merkittävimmässä maakunnallisessa teemassa (katu- ja maarakentaminen, talonrakentaminen ja paikallinen teollisuus), joiden avulla kiertotalouden mukainen liiketoiminta vahvistuu ja kasvaa. 

2023-2026

European City Facility (EUCF) pyrkii tukemaan kuntia ja paikallishallintoja kehittämään investointikonsepteja, jotka liittyvät niiden ilmasto- ja energiatoimenpiteiden toteuttamiseen. EUCF:n tavoitteena on luoda merkittävä määrä kestävän energian investointihankkeita eri kuntiin Euroopassa.

2023-2025

LUMOA kiinteistönhoitoon -hankkeen tavoitteena on kouluttaa kiinteistöhoitoalalla toimivia henkilöitä luonnon monimuotoisuuden huomioimisessa ja turvaamisessa henkilöstön, ml. kausihenkilöstön ja työnjohdollisessa asemassa työskentelevien henkilöiden osaamista kasvattamalla.

2022-2026

TREASoURcE-hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta alueellisten pilottien avulla. Hankkeessa kehitetään ja testataan uusia ratkaisuja muovijätteen hyödyntämiselle, sähköautojen akkujen uusiokäytölle sekä biojätteelle ja -sivuvirroille yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja asiantuntijoiden kanssa. Hanketta koordinoi Teknologian tutkimuskeskus VTT ja siinä on mukana 17 partneria Pohjoismaista, Baltiasta ja Puolasta.

2022-2024

CIRGREEN-hankkeessa pyritään kasvattamaan kiertotalouden mukaista hankintaosaamista eurooppalaisissa kunnissa. Hankkeen aikana kartoitetaan kunnallisten toimijoiden ymmärrystä ja tarpeita kiertotalouteen liittyen sekä työstetään opas siihen, miten kunnissa voidaan lisätä kiertotalouden mukaisia julkisia hankintoja. Hanke torjuu ilmastonmuutosta lisäämällä kunnallisten toimijoiden kiertotalousosaamista koulutuksen kautta. 

2022-2024

100Bike-hanke on yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on koordinoida ja yhtenäistää pyörämatkailuun liittyvien kehittämistoimien toteutusta Satakunnassa. Hanke tukee maakunnan matkailuyrityksiä ja muita pyörämatkailun toimijoita pyörämatkailijoille suunnattujen palveluiden kehittämisessä muun muassa parantamalla toimijoiden osaamista pyörämatkailusta ja kestävästä matkailusta.

2021-2024

Yhteiseurooppalainen FUSILLI-hanke tukee osallistuvia kaupunkeja ja kaupunkialueita ruokajärjestelmien globaaleissa haasteissa, kohti terveitä, kestäviä, turvallisia, osallistavia, tasapuolisia ja kustannustehokkaita ruokajärjestelmiä. Hankeaikana (1/2021-12/2024) Tampereelle rakennetaan kestävän ruokajärjestelmän elävä kokeilualusta, living lab, jossa innovaatiot ja kokeilut ovat keskiössä.

2020 ->

Kehitämme uusia mobiilipelikonsepteja ja pelien prototyyppejä sekä toteutamme pelejä kestävän tulevaisuuden puolesta. Toimimme yhteistyössä muun muassa TAMKin pelistudion kanssa. Peliemme lähtökohtana on, että kaikki pelit ovat ilmaisia ja peleistä saatuja tuloja käytetään vain kestävän kehityksen edistämiseen. Pelien teemoina toimivat mm. luonnon monimuotoisuus, energiatehokkuus, kiertotalous ja hyvinvointi.

Edistetään yhdessä kestävää tulevaisuutta!

Onko mielessäsi kestävään kehitykseen liittyvä visio, jonka suunnittelussa, toteuttamisessa tai rahoituksen hakemisessa kaipaisit tukea? Me voimme olla sinunkin kumppanisi!

Meillä on yli 20 vuoden kokemus menestyksekkäästi läpiviedyistä hankkeista niin Suomessa kuin kansainvälisestikin ja olemme kiinnostuneita toimimaan hankekumppanina niin pienissä kuin suurissakin projekteissa. Toimintamme tähtää aina aidosti vaikuttavaan työhön kestävän kehityksen puolesta.

aa