Kestävää kumppanuutta

Lähes 20 vuoden ajan – aina yrityksemme perustamisesta lähtien – tärkeä osa toimintaamme ovat olleet monipuolisten, kestävää kehitystä tukevien hankkeiden vetäminen ja niihin osallistuminen. Vankan kokemuksemme ja hankeosaamisemme vuoksi olemmekin haluttu ja luotettava hankekumppani paitsi Suomessa, myös kansainvälisellä tasolla.

Lajittele tilan mukaan
Lajittele tilan mukaan
Järjestä listaus
Lajittele aiheen mukaan
Lajittele aiheen mukaan
2024-2026
Regeneratiivisen matkailun konseptista inspiraation saaneen REGENERA WATER SPORT -projektin tavoitteena on kehittää metodologia, joka ei ainoastaan ​​tee urheiluharjoituksista ilmastoneutraalia ja ...
2024-2027
CARE-hanke on Horizon Europe -rahoitteinen projekti, jonka tavoite on voimaannuttaa kuluttaja-kansalaisia Euroopan kotitalouksissa siirtymään kiertotalouteen. CARE tavoittelee yhteensä sadan kotita...
2023-2025
EAKR-rahoitteisessa PirkaCirc2-hankkeessa testataan käytännössä kiertotalouden maakunnallista kehittämismallia. Kiertotalouden maakunnallisen kehittämiskeskuksen, Kiertotalous Pirkanmaan, palvelut ...
2023-2026
European City Facility (EUCF) pyrkii tukemaan kuntia ja paikallishallintoja kehittämään investointikonsepteja, jotka liittyvät niiden ilmasto- ja energiatoimenpiteiden toteuttamiseen. EUCF:n tavoit...
2023-2025
LUMOA kiinteistönhoitoon -hankkeen tavoitteena on kouluttaa kiinteistöhoitoalalla toimivia henkilöitä luonnon monimuotoisuuden huomioimisessa ja turvaamisessa henkilöstön, ml. kausihenkilöstön ja t...
2022-2026
TREASoURcE-hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta alueellisten pilottien avulla. Hankkeessa kehitetään ja testataan uusia ratkaisuja muovijätteen hyödyntämiselle, sähköautojen akkujen uusio...
2022-2024
Art4Rights on verkosto, joka edistää kansalaisten EU:n perusoikeuksien arvostamista osallistavan julkisen taiteen avulla. Hankkeen tavoitteena oli lisätä kansalaisten ymmärräystä EU:n perusoikeuksi...
2022-2024
CIRGREEN-hankkeessa pyritään kasvattamaan kiertotalouden mukaista hankintaosaamista eurooppalaisissa kunnissa. Hankkeen aikana kartoitetaan kunnallisten toimijoiden ymmärrystä ja tarpeita kiertotal...
2022-2023

Hanke päättynyt

KOVA -hankkeen tavoitteena oli pirkanmaalaisten elämystaloudessa toimivien yritysten henkilöstön, johdon, yrittäjien ja itsensä työllistäjien muutoskyvykkyyden ja vastuullisuuden edistäminen tarjoa...

Edistetään yhdessä kestävää tulevaisuutta!

Onko mielessäsi kestävään kehitykseen liittyvä visio, jonka suunnittelussa, toteuttamisessa tai rahoituksen hakemisessa kaipaisit tukea? Me voimme olla sinunkin kumppanisi!

Meillä on yli 20 vuoden kokemus menestyksekkäästi läpiviedyistä hankkeista niin Suomessa kuin kansainvälisestikin ja olemme kiinnostuneita toimimaan hankekumppanina niin pienissä kuin suurissakin projekteissa. Toimintamme tähtää aina aidosti vaikuttavaan työhön kestävän kehityksen puolesta.

aa