TARMO+

Kolmevuotinen TARMO+ paransi taloyhtiöiden energiatehokkuutta Tampereen seudulla.

Lue lisää

Biokaasuhanke

Selvitettiin, löytyykö biokaasulaitokselle edellytyksiä Teiskossa.

Lue lisää

Retu-hanke

Resurssitehokasta uusiutuvaa energiaa Tampereen seudulla

Lue lisää

TARMO

Tampereen seudun asuinalueet energiatehokkaiksi oli TARMO+:n edeltäjähanke, jossa taloyhtiöt työskentelivät energiatehokkuuden parantamiseksi lähiöissä.

Lue lisää

TRKK

Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti eli TRKK vaali rakennuskulttuuria Pirkanmaalla 2012-2014. Työtä jatkaa Rakennuskultturikeskus Piiru.

Lue lisää

Ekokoti

Hankkeessa tuotettiin ja kehitettiin palveluja, jotka tukevat ja motivoivat kotitalouksia ja asunto-osakeyhtiöitä ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Lue lisää

LION

Liikkumisen ohjauksen neuvonta edisti monipuolisesti lihasvoimaista liikkumista, joukkoliikennettä ja kimppakyytejä 2012-2015.

Lue lisää

Lähilämpö

Edistimme uusiutuvan lähienergian käyttöönottoa Tampereen seudun maaseutualueella 2011-2012.

Lue lisää

Ystäväkylä

Ystäväkylä lähensi kyliä ja kaupunkia mm. edistämällä lähialueiden ruoka-, matkailu ja -kulttuuripalveluja 2013-2014.

Lue lisää

Puhtaat vedet

Puhtaat vedet Pirkanmaan voimavarana -esiselvitys (2012-2013) nosti esiin vesistöjä myös taloudellisena ja sosiaalisena voimavarana. Työ jatkuu Järviluontokeskuksen muodossa.

Lue lisää

Kylätalot kuntoon

Kokosimme 2009-2013 aikana toimintamallin energia- ja ympäristöasioiden kohentamiseen. Hankkeeseen osallistui 11 kylätaloa.

Lue lisää

Kylätalkkari

Saimme 49 todistuksen saanutta talkkaria, täydennyskoulutuksia sekä useita uusia talkkariyrittäjiä Pirkanmaalle.

Lue lisää

Ilmankos

ILMANKOS – Yhdessä toimien ilmaston puolesta -projektia toteutettiin Tampereen seudulla seitsemällä asuinalueella 2009-2012.

Lue lisää

Fontin koko
Kontrasti