EN Co-funded by the EU
2022-2024
Luonto
Ekokumppanit

Ekokumppanit toimii hankkeen osatoteuttajana

When a space becomes a place – Kun tila saa merkityksen

Art4Rights on verkosto, joka edistää kansalaisten EU:n perusoikeuksien arvostamista osallistavan julkisen taiteen avulla.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä kansalaisten ymmärräystä EU:n perusoikeuksista ja keskeisistä arvoista kulttuurin avulla sekä lisätä kansalaisten kiinnostusta omasta lähiympäristöstään ja sen historiasta. Hankkeessa toteutettiin kahdeksan erilaista tulkintaa aiheesta taide oikeuksien puolesta (Art4Rights).

Art4Rights-hankkeeseen osallistuivat Ekokumppaneiden lisäksi Imolan (Italia), Linköpingin (Ruotsi), Daugavpilsin (Latvia), Amadoran (Portugali), Buzetin (Kroatia) kaupungit, Landkreis Kassel (Saksa), Rural Hub (Irlanti) ja koordinaattorina toimi SERN-verkosto.

Hanke oli kaksivuotinen (5/2022-4/2024), ja se sai rahoituksen EU:n European Education and Culture Executive Agencyn CERV-ohjelmasta (Citizens, Equality, Rights and Values programme).

Lisätietoa hankkeesta löydät osoitteesta www.art4rights.eu

Hankkeen materiaalit

Ekokumppaneitten toteutus korosti jokaisenoikeuksia, joilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta nauttia luonnosta ja hyödyntää sitä riippumatta alueen omistuksesta. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan eikä maan haltijan lupaa, eikä jokamiehenoikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa. Siten esimerkiksi meillä on Suomessa vapaus kävellä, hiihtää, pyäräillä, telttailla ja poimia marjoja ja seiniä sekä oikeus uimiseen, veneilyyn ja kalastukseen riippumatta maan tai vesialueen omistuksesta.

Jokaisenoikeuksilla ja EU:n perusarvioilla on paljon yhtäläisyyksiä. EU:n perusarvot ovat: ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo ja oikeusvaltio.

Art4Rights - Kuva: Marjo-Riitta Alitalo
Kuva: Marjo-Riitta Alitalo

 

Hankkeessa Ekokumppanit ensimmäistä kertaa hyödynsi osallistavan julkisen taiteen keinoja osana retkeilyreitin kunnostamista jokaiselle sopivaksi Hervannassa Mielenreitillä. Uusi lähestymistapa lisää reitin vetovoimaa ja edistää yhteisöllistä omistajuutta ja sitoutumista. Toteutettu taideinstallaatio, kansalaispenkki eli Citizens’ bench, heijastelee alueen luonnetta ja kulttuuria.

TRE L110 - Mielenreitti kartta
Kartta: Mika Telkkä

 

Art4Rights - Kuva: Petri Mäkelä
Kuva: Petri Mäkelä

 

Retkeilijät hyödynsivät reitin kunnostukseen tarkoitettua materiaalia siirtämällä lankun penkiksi haluamalleen paikalle Suolijärven rantaan. Sen jälkeen samalla paikalle rakennettiin penkki, joka mahdollisimman paljon vastaa alkuperäistä retkeilijöiden tarvetta ja suunnittelua.

Art4rights - Kuva: Jussi Saivo
Kuva: Jussi Saivo

 

Art4Rights - Kuva: Jussi Saivo
Kuva: Jussi Saivo

 

Art4Rights - Kuva: Marjo-Riitta Alitalo
Kuva: Marjo-Riitta Alitalo

Hankkeen yhteystiedot

EN Co-funded by the EU

Tutustu muihin hankkeisiin

2023-2025
EAKR-rahoitteisessa PirkaCirc2-hankkeessa testataan käytännössä kiertotalouden maakunnallista kehittämismallia. Kiertotalouden maakunnallisen kehit...
2024-2026
Regeneratiivisen matkailun konseptista inspiraation saaneen REGENERA WATER SPORT -projektin tavoitteena on kehittää metodologia, joka ei ainoastaan...
2022-2026
TREASoURcE-hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta alueellisten pilottien avulla. Hankkeessa kehitetään ja testataan uusia ratkaisuja muovij...

Edistetään yhdessä kestävää tulevaisuutta!

Onko mielessäsi kestävään kehitykseen liittyvä visio, jonka suunnittelussa, toteuttamisessa tai rahoituksen hakemisessa kaipaisit tukea? Me voimme olla sinunkin kumppanisi!

Meillä on yli 20 vuoden kokemus menestyksekkäästi läpiviedyistä hankkeista niin Suomessa kuin kansainvälisestikin ja olemme kiinnostuneita toimimaan hankekumppanina niin pienissä kuin suurissakin projekteissa. Toimintamme tähtää aina aidosti vaikuttavaan työhön kestävän kehityksen puolesta.

aa