FI Euroopan unionin osarahoittama
Kiertotalous Pirkanmaa
2023-2025
Kiertotalous
Ekokumppanit

Ekokumppanit toimii hankkeen päätoteuttajana

Kiertotaloudesta kasvua Pirkanmaalle 

Hyppäys lineaarisesta ajattelusta kiertotalouteen vaatii yhteisymmärrystä, joka luodaan tehokkaimmin yhteisen tekemisen kautta julkisen ja yksityisen kanssa yhteistyössä. Kiertotalouden systeeminen muutos on asetettu niin valtakunnallisesti kuin maakuntatasolla tavoitteeksi, mutta ilman mittavia muutoksia nykyisiin toimintatapoihin tähän tavoiteltuun muutokseen ei päästä.  

EAKR-rahoitteisessa PirkaCirc2-hankkeessa testataan käytännössä kiertotalouden maakunnallista kehittämismallia. Kiertotalouden maakunnallisen kehittämiskeskuksen, Kiertotalous Pirkanmaan, palvelut ovat suunnattu erityisesti kunnille ja yrityksille. Keskeisenä ajatuksena on kehittää toimintamallit kiertotalouteen kolmessa eri merkittävimmässä maakunnallisessa teemassa (katu- ja maarakentaminen, talonrakentaminen ja paikallinen teollisuus), joiden avulla kiertotalouden mukainen liiketoiminta vahvistuu ja kasvaa. 

www.kiertotalouspirkanmaa.fi

Tavoite

Hankkeen aikana testataan tapoja, joilla julkinen toimija voi luoda ennustettavan ja kannustavan liiketoimintaympäristön kiertotalouteen ja haetaan sekä kuntasektorin että yritysten kyvykkyyksiä ja tarpeita kiertotalouden kehittämiseen, sekä valjastetaan mm. julkiset hankinnat ja muut ohjauskeinot edistämään kiertotalouden toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla Pirkanmaalla.  

Operaattori on yksi merkittävä osa toimivan kiertotalouskeskuksen toimintaa. Se on verrattavissa orkesterin kapellimestariin, joka saa yksittäiset soittimet soimaan yhdessä. Kiertotalous Pirkanmaan tavoitteena on ymmärtää yritysten ja kuntasektorin toimintalogiikkaa ja tulkita ja yhdistää eri toimijoiden tarpeita ja toiveita.  

Hankkeella haetaan myös suoraan toimenpiteitä, joiden avulla maakunta voi vastata tulevan vähähiilisen kiertotaloussopimuksen tavoitteisiin ja viedä vihreää siirtymää, resurssitehokkuutta ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä tavoitteita eteenpäin yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyössä.

Hankemateriaalit

PirkaCirc2-hankkeen materiaalit löydät Kiertotalous Pirkanmaan materiaalipankista.

Hankkeen yhteystiedot

Yhteistyössä

Rahoitus: EAKR

FI Euroopan unionin osarahoittama

Tutustu muihin hankkeisiin

2022-2024
Art4Rights on verkosto, joka edistää kansalaisten EU:n perusoikeuksien arvostamista osallistavan julkisen taiteen avulla. Hankkeen tavoitteena oli ...
2022-2024
CIRGREEN-hankkeessa pyritään kasvattamaan kiertotalouden mukaista hankintaosaamista eurooppalaisissa kunnissa. Hankkeen aikana kartoitetaan kunnall...
2023-2026
European City Facility (EUCF) pyrkii tukemaan kuntia ja paikallishallintoja kehittämään investointikonsepteja, jotka liittyvät niiden ilmasto- ja e...

Edistetään yhdessä kestävää tulevaisuutta!

Onko mielessäsi kestävään kehitykseen liittyvä visio, jonka suunnittelussa, toteuttamisessa tai rahoituksen hakemisessa kaipaisit tukea? Me voimme olla sinunkin kumppanisi!

Meillä on yli 20 vuoden kokemus menestyksekkäästi läpiviedyistä hankkeista niin Suomessa kuin kansainvälisestikin ja olemme kiinnostuneita toimimaan hankekumppanina niin pienissä kuin suurissakin projekteissa. Toimintamme tähtää aina aidosti vaikuttavaan työhön kestävän kehityksen puolesta.

aa