2024-2027
Kiertotalous
Ekokumppanit

Ekokumppanit toimii hankkeen osatoteuttajana

Kotitalouksia kiertotalouden mukaisiksi

CARE on Horizon Europe -rahoitteinen projekti, jonka tavoite on voimaannuttaa kuluttaja-kansalaisia Euroopan kotitalouksissa siirtymään kiertotalouteen. CARE tavoittelee yhteensä sadan kotitalouden muuttamista kiertotalouden mallikotitalouksiksi viidessä eri maassa (Suomi, Norja, Ruotsi, Saksa ja Viro).

Saavuttaakseen tavoitteensa, CARE hankkeessa kehitetään, testataan ja validoidaan kaksi pilottia liittyen kahteen kriittiseen materiaalivirtaan: ruokaan ja vaatteisiin. Materiaalivirroilla on suuri potentiaali kiertotalouden kannalta kotitalouksien tasolla. CARE -pilotit toteutetaan viidellä alueella, joista osa on kaupunkimaisia ja osa maaseutumaisia. Alueet kuuluvat EU:n CCRI -aloitteeseen (Circular Cities and Regions) ja ne ovat Tampere, Asker, Göteborg, Berliini ja Lääne-Harju.

Pilotit perustuvat käytäntöteoreettiseen lähestymistapaan, joka keskittyy arjen holistisiin, sosiaalisiin ja materiaalisiin puoliin sen sijaan, että katsottaisiin pelkästään yksilöiden käyttäytymistä tai tietoisuutta kiertotalouden mukaisesta kuluttamisesta. Pilotit koostuvat yksilöidystä neuvontapalvelusta, joka on ilmaista kotitalouksille – sekä ruokaan ja vaatteisiin liittyvistä interventioista, joiden tavoite on muuttaa kulutuskäytäntöjä. Hankkeessa tutkitaan myös pilottien vaikuttavuutta kotitalouksien materiaalitehokkuuteen, elinolosuhteisiin ja kestävään hyvinvointiin. Pilottien tehokkuutta ympäristövaikutusten kannalta mitataan elinkaarianalyysillä (LCA).

Lue lisää täältä

Hankkeen yhteystiedot

Ekokumppanit logo
Sanna Teinilä
Sanna Teinilä
Projektipäällikkö

Yhteistyössä

Rahoitus: Horizon Europe

The Circular consumption Activities to tRansform households toward material Efficiency (CARE) -hanketta toteuttaa yksitoista konsortiokumppania
FI-Funded-by-the-EU

Tutustu muihin hankkeisiin

2022-2024
CIRGREEN-hankkeessa pyritään kasvattamaan kiertotalouden mukaista hankintaosaamista eurooppalaisissa kunnissa. Hankkeen aikana kartoitetaan kunnall...
2023-2025
EAKR-rahoitteisessa PirkaCirc2-hankkeessa testataan käytännössä kiertotalouden maakunnallista kehittämismallia. Kiertotalouden maakunnallisen kehit...
2022-2024
Art4Rights on verkosto, joka edistää kansalaisten EU:n perusoikeuksien arvostamista osallistavan julkisen taiteen avulla. Hankkeen tavoitteena oli ...

Edistetään yhdessä kestävää tulevaisuutta!

Onko mielessäsi kestävään kehitykseen liittyvä visio, jonka suunnittelussa, toteuttamisessa tai rahoituksen hakemisessa kaipaisit tukea? Me voimme olla sinunkin kumppanisi!

Meillä on yli 20 vuoden kokemus menestyksekkäästi läpiviedyistä hankkeista niin Suomessa kuin kansainvälisestikin ja olemme kiinnostuneita toimimaan hankekumppanina niin pienissä kuin suurissakin projekteissa. Toimintamme tähtää aina aidosti vaikuttavaan työhön kestävän kehityksen puolesta.

aa