FI Euroopan unionin osarahoittama
Cirgreen logo
2022-2024
Kiertotalous
Ekokumppanit

Ekokumppanit toimii hankkeen päätoteuttajana

Kiertotalousosaamista julkisiin hankintoihin 

CIRGREEN-hankkeessa pyritään kasvattamaan kiertotalouden mukaista hankintaosaamista eurooppalaisissa kunnissa. Hankkeen tavoitteena on lisätä innovatiivisuutta ja inspiroida uudenlaista ajattelutapaa julkisten hankintojen suhteen, sekä saada useammat eurooppalaiset kunnat hyödyntämään kiertotalouden periaatteita hankinnoissaan. Hanke torjuu ilmastonmuutosta lisäämällä kunnallisten toimijoiden kiertotalousosaamista koulutuksen kautta.

Hankkeen aikana kartoitetaan kunnallisten toimijoiden ymmärrystä ja tarpeita kiertotalouteen liittyen sekä työstetään opas kiertotalouden mukaisiin julkisiin hankintoihin. Oppaan tarkoitus on toimia käytännön työkalupakkina siihen, millä tavoin kunnissa voidaan suunnitella ja toteuttaa kiertotalouden mukaisia julkisia hankintoja. Oppaan pilottiversio julkistetaan Italiassa keväällä 2024 järjestettävässä koulutusseminaarissa, johon kutsutaan osallistujia Suomesta, Italiasta ja Espanjasta. Koulutus toteutetaan englanniksi.

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Provincia di Parma italiassa sekä Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro Espanjassa. Hanke on kaksivuotinen ajalla 2022-2024.

Ajankohtaista

30.6.2023 – Kyselyn tulokset kerätään

Hankkeen yhteistyökumppanit keräsivät toiminta-alueidensa kunnissa kyselylomakkeen avulla tietoa kiertotalouden nykytilasta ja siihen liittyvästä tietämyksestä kunnallisten toimijoiden työssä. Kyselyn tarkoitus oli kartoittaa sitä, millä osa-alueilla on eniten tarvetta kiertotalousosaamisen lisäämiselle. Vastauksia saatiin yhteensä 142; 12 Suomesta, 65 Italiasta ja 65 Espanjasta.

1.1.2023 – Hanke käynnistyy

Hanke käynnistettiin suunnitellusti ja ensimmäinen projektitapaaminen pidettiin 26.1.2023 Espanjan Valencia de Alcántarassa.

Hankkeen yhteystiedot

Yhteistyössä

FI Euroopan unionin osarahoittama

Tutustu muihin hankkeisiin

2022-2024
Art4Rights on verkosto, joka edistää kansalaisten EU:n perusoikeuksien arvostamista osallistavan julkisen taiteen avulla. Hankkeen tavoitteena oli ...
2020 ->
Kehitämme uusia mobiilipelikonsepteja ja pelien prototyyppejä sekä toteutamme pelejä kestävän tulevaisuuden puolesta. Toimimme yhteistyössä muun mu...
2021-2024
Yhteiseurooppalainen FUSILLI-hanke tukee osallistuvia kaupunkeja ja kaupunkialueita ruokajärjestelmien globaaleissa haasteissa, kohti terveitä, kes...

Edistetään yhdessä kestävää tulevaisuutta!

Onko mielessäsi kestävään kehitykseen liittyvä visio, jonka suunnittelussa, toteuttamisessa tai rahoituksen hakemisessa kaipaisit tukea? Me voimme olla sinunkin kumppanisi!

Meillä on yli 20 vuoden kokemus menestyksekkäästi läpiviedyistä hankkeista niin Suomessa kuin kansainvälisestikin ja olemme kiinnostuneita toimimaan hankekumppanina niin pienissä kuin suurissakin projekteissa. Toimintamme tähtää aina aidosti vaikuttavaan työhön kestävän kehityksen puolesta.

aa