Ekokumppanit Oy

Vuosikertomus

2022

Teksti Carl Willandt Kuvat Visit Tampere: Laura Vanzo, Ekokumppanit, Pexels.com

Työ kestävän tulevaisuuden puolesta jatkuu

Keväällä 2022, juuri kun koronapandemia näytti jo laantuvan, joutui maailma kohtaamaan täysin uuden kriisin Ukrainan jouduttua Venäjän perusteettoman ja mielivaltaisen hyökkäyssodan kohteeksi. Sotatoimien vaikutus näkyi ympäri Eurooppaa muun muassa energian hintojen nousuna vaikuttaen myös suomalaisten ja tamperelaisten arkeen sekä Ekokumppanien toimintaan. Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten väistyessä palasimme siltä osin normaaliin, että tapahtumat, kokoukset ja muut kohtaamiset alkoivat jälleen yleistyä, mikä auttoikin osaltaan tarjoamaan kuluttajille tukea ja neuvontaa myös kasvotusten juuri silloin, kun he sitä energiakriisin keskellä eniten kaipasivat.

Jatkoimme vuoden aikana myös Tampereen ja Pirkanmaan lähimatkailumahdollisuuksien kehittämistä vastaten jatkuvasti kasvavaan retkeilyn ja kestävän matkailun kysyntään. Luontotiimimme paiski töitä läpi vuoden kunnostaen olemassa olevia ja rakentaen uusia retkeilyrakenteita eri puolille Tamperetta. Sen lisäksi olimme vahvasti mukana edistämässä tamperelaisten kestävää liikkumista muun muassa pyöräilyviikon toteuttamisessa. Samalla kannoimme yhdessä kaupunkilaisten kanssa kortemme kekoon myös ukrainalaispakolaisten hyväksi keräten ja kunnostaen kymmeniä polkupyöriä erityisesti Tampereelle saapuneiden ukrainalaislasten käyttöön.

Omistajiemme kanssa jatkoimme hedelmällistä yhteistyötä usealla rintamalla muun muassa järjestäen pitkän tauon jälkeen suursuosiota nauttineen SWAP!-vaatteidenvaihtotapahtuman, toteuttaen Tampereen Veden henkilökunnalle pyöräilyteemapäiviä sekä kehittäen omistajillemme kestävän johtamisen toimintamallia sekä uusia sidosryhmäyhteistyön mahdollisuuksia. Omistajamme Tampereen kaupunki, Pirkanmaan Jätehuolto ja Tampereen Sähkölaitos ovat sitoutuneet vahvasti edistämään vihreää siirtymää, mikä heijastuu myös Ekokumppanien toimintaan muun muassa aktiivisen ja kehitysorientoituneen hallitustyön muodossa, mistä esitän lämpimät kiitokseni.

Vuonna 2022 olimme jälleen mukana useissa kestävää kehitystä edistävissä ja kestäviä toimintamalleja kehittäneissä hankkeissa. Esimerkiksi Puuosaamista Pirkanmaalle -hankkeessa loimme yhdessä Tampereen korkeakoulujen, Tredun ja Metsäkeskuksen kanssa kattavan koulutuskokonaisuuden puurakentamisen osaajapulan paikkaamiseksi, KIRI-hankkeessa autoimme paikallisia pk-yrityksiä kehittämään omaa kiertotalous- ja viestintäosaamistaan ja kansainvälisessä TREASoURcE-hankkeessa aloimme yhdessä pohjoismaalaisten kumppaniemme kanssa kehittämään uudenlaisia kiertotalousratkaisuja. Lisäksi jalkautimme kestäviä elämäntapoja kuluttajien keskuuteen sujuvassa yhteistyössä niin omistajiemme, hankekumppaneiden kuin muidenkin yhteistyötahojemme kanssa.

Vuoden 2023 osalta moni asia on vielä hämärän peitossa. Huolimatta siitä, että Venäjän aggressio Ukrainassa jatkuu eikä koronaakaan ole vielä täysin voitettu, me uskomme valoisampaan huomiseen. Ja vaikka kevään eduskuntavaalien pohjalta syntyvän hallituksen linjaukset ja niiden vaikutukset Ekokumppanien toimintaan ovat toistaiseksi tuntemattomat, meidän työmme kestävän tulevaisuuden puolesta jatkuu. Me jatkamme kehittymistä, vahvistamme osaamistamme ja luomme uusia keinoja ja mahdollisuuksia, joiden avulla Tampere ja Pirkanmaa pysyvät edelleen polulla matkalla kohti kestävää, hiilineutraalia tulevaisuutta.

Suvi Holm
suvi-allekirjoitus-sahkoinen

Suvi Holm, toimitusjohtaja

Talous ja henkilöstö

Ekokumppanit Oy:n liikevaihto vuonna 2022 oli 1,2 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan muut tuotot yhteensä noin 0,7 miljoonaa euroa. Tilikauden 2022 voitto oli 9100 euroa ja yhtiön omavaraisuusaste 52 prosenttia.

Tilikaudella yrityksessä oli viisi vakituista työntekijää ja keskimäärin 29 määräaikaista työntekijää, joista osa oli harjoittelijoita tai muussa kuin työsuhteessa olleita henkilöitä.

Palvelusopimukset

Vuonna 2022 toteutimme jälleen omistajatahoillemme monipuolisia, kestävän kehityksen mukaisia palveluita kehittäen omistajiemme toimintatapoja entistäkin kestävämpään suuntaan.

Tampereen kaupungin ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikön kanssa jatkoimme kaupungin sisäisen kestävän kehityksen työn edistämistä toteuttamalla kahdeksan ekotukitoiminnan uutiskirjettä sekä luomalla kaupungille kestävän kehityksen viestinnän vuosikellon. Kaupunkilaisten ilmastotekojen tueksi jatkoimme Ilmastosankari-sivuston sekä tamperelaisten ilmasto-oppaan päivittämistä ja markkinointia sekä ylläpidimme tampereen seudun yritysten Ilmastokumppanuus-sivustoa. Lisäksi toteutimme ja kehitimme kuntien energiatehokkuussopimuksen mukaisen toiminnan raportointia. Myös Reilun kaupan viikon viestintäkampanja ja Reilun kaupan verkko- ja Facebook-sivujen ylläpito ja kehittäminen kuuluivat vuonna 2022 toteuttamiimme toimenpiteisiin. Toukokuussa toteutimme yhdessä kaupungin vetämän Urban Nature Labs -hankkeen kanssa EkoLive-keskustelutilaisuuden, jonka aiheena olivat luontopohjaiset ratkaisut lähiluonnon hyväksi.

Pirkanmaan Jätehuollon kanssa jatkoimme työtä jätteen synnyn ehkäisyn parissa. Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten poistuttua pääsimme jälleen järjestämään lukuisia kuluttajille suunnattuja tapahtumia, kuten syyskuisen SWAP!-vaatteidenvaihtotapahtuman sekä Black Fridayn perinteisen Hurmaavan surmaava kulutus -tilaisuuden. Lisäksi järjestimme syksyllä menestyksekkään kiertotalousseminaarin Pirkanmaan Jätehuollon sidosryhmille sekä jo perinteikkäät ruokahävikkikampanjat ala- ja yläkoululaisille välittäen tietoa ruokahävikin pienentämisen merkityksestä tuhansille lapsille ja nuorille.

Tampereen Energian kanssa solmitun palvelusopimuksen mukaisesti toteutimme myös vuonna 2022 energianeuvontaa kuluttajille. Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama energianhintojen nousu synnytti neuvonnalle ennennäkemättömän tarpeen ja kysynnän ja neuvojamme tekivätkin pitkää päivää auttaessaan energialaskujensa kanssa kipuilleita tamperelaisia ja pirkanmaalaisia kuluttajia. Keväällä järjestimme yhdessä Sähkölaitoksen kanssa Kaupunkien lämmittämisen tulevaisuus –kaukolämpöseminaarin ja lokakuussa EkoLive-tilaisuuden, jossa pohdittiin, miten selviytyä edessä olleesta talvesta keskellä eurooppalaista energiakriisiä. Lisäksi osallistuimme Motivan vetämään Astetta alemmas –kampanjaan, jonka tarkoituksena oli auttaa kuluttajia pienentämään energiankulutustaan ja sähkölaskujaan.

Tampereen Vedelle toteutimme vuoden aikana muun muassa ASTA-messujen messuosaston sekä olimme mukana käynnistämässä Tampereen Veden yhteistyötä Tampereen Yrityskylän kanssa, jossa pirkanmaalaiset kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset käyvät tutustumassa yhteiskunnan eri toimintoihin käytännön kautta. Lisäksi edistimme Tampereen veden ja muiden omistajiemme välistä yhteistyötä vastuullisuusnäkökulmasta.

Kiertotalous ja vastuullisuus

Kiertotalous on ollut yksi Ekokumppanien vahvimmista osaamisalueista jo pitkään ja sitä se oli myös vuonna 2022, mistä saatiin makua jo maaliskuussa, kun Ekokumppanien ja Goforen yhteistyönä toteuttama Tekstiilivallankumous-data-alustaratkaisu voitti Data Enabled Solutions for Circular Economy –haastekilpailun.

Tavaroiden elinkaaren pidentämiseen tähtäävä, alueelliset korjauspalvelut helposti kuluttajien saataville kokoava korjaa.se-palvelu laajeni Joensuun kaupunkiseudulle ja palvelua kehitettiin muutenkin aktiivisesti KIRI-hankkeessa, jossa kiertotalouden digialustojen kehittämisen lisäksi edistettiin tamperelaisten kiertotaloustoimijoiden muutoskykyä ja tuettiin mikro- ja pk-yritysten henkilöstön kiertotalous- ja viestintätaitoja.

Syksyllä kiertotaloustiimimme ahkeroi erityisesti tapahtumien parissa. Syyskuun SWAP!-vaatteidenvaihtotapahtumassa uusiin koteihin löysi tiensä lähes 5 000 kiloa vaatteita, lokakuussa järjestimme yhdessä Pirkanmaan Jätehuollon kanssa kiertotalousseminaarin, jossa keskusteltiin julkisten toimijoiden tehtävästä ja roolista kiertotaloudessa ja marraskuussa käytiin jälleen keskustelua Hurmaavan surmaavasta kulutuksesta Sampolan perinteisessä Black Fridayn tapahtumassa.

Vuonna 2022 osallistuimme jälleen lukuisiin kiertotalouden teemoihin liittyviin hankkeisiin.

Kansainvälinen, Erasmus+ -rahoitteinen Synergy Audit – SYAT –hanke saatiin päätökseen. Hankkeessa edistimme kuntien ja pk-yritysten vastuullista toimintaa kouluttamalla organisaatioihin toiminnan sisäisiä auditoijia yhdessä ruotsalaisten ja italialaisten hankekumppanien kanssa.

EU: Horizon 2020 –rahoitettu, 12 eurooppalaisen kaupungin yhteinen FUSILLI-hanke jatkui osaltamme kestävän kaupunkiviljelyn ja ravitsemustietouden edistämisen sekä yhteiskeittiötoiminnan konseptoinnin muodossa. Toteutimme muun muassa yhteisöllistä kasvimaatoimintaa, kehitimme yhdessä TAMKin tietojenkäsittelyopiskelijoiden kanssa viisi peliä ruoan kestävyydestä sekä selvitimme kotitalouksien ruokakorin muodostumia ja testasimme tuuppaustyökaluja planetaarisen ruokakorin edistämiseksi.

KIERTO-hankkeessa järjestimme muun muassa haastepajan, jossa ratkaistiin Kuurnia Oy:n sahtihanoihin liittyvää kiertotaloushaastetta sekä EkoLive-tilaisuuden, jossa keskusteltiin kiertotalouden työelämätaidoista.

Uutena hankkeena käynnistyi kansainvälinen TREASoURcE-hanke, jossa pyrimme yhdessä pohjoismaisten hankekumppanien kanssa kehittämään uudenlaisia kiertotalousratkaisuja. Hankkeen puitteissa järjestimme joulukuussa 2022 ensimmäisen JouluSWAP-tapahtuman, jossa keräsimme ja kierrätimme joululahjaksi sopivia leluja ja harrastusvälineitä sekä jaoimme vinkkejä kestävämpään kuluttamiseen liittyen.

Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 käynnisti Euroopan laajuisen energiakriisin, jonka vaikutukset näkyivät myös Suomessa energian hinnan noustua räjähdysmäisesti. Ekokumppaneiden kuluttajille tarjoama maksuton ja puolueeton energianeuvonta tulikin monelle kuluttajalle tarpeeseen ja energianeuvojiemme puhelimet soivat ja sähköpostit lauloivat varsinkin syksyllä lähes tauotta. Lisäksi neuvojamme osallistuivat ahkerasti eri tapahtumiin tarjoten kaikille halukkaille vinkkejä ja asiantuntija-apua energian säästämiseksi.

Yksi energianeuvonnan vuoden 2022 saavutuksista oli myös kuntakohtaisesti räätälöityä energianeuvontaa tarjoavan SeutuRANE-palvelun ja siihen liittyvän one-stop-shop –mallisen neuvontapisteen konseptin luominen.

Kuluttajien lisäksi tarjosimme vuonna 2022 energianeuvontaa kunnille, taloyhtiöille ja yrityksille, minkä lisäksi jatkoimme Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen kunnille suunnatun KETS-foorumin eli energia-asioiden parissa painivien asiantuntijoiden verkoston koordinointia.

Liikkuminen ja hyvinvointi

Vuonna 2022 jatkoimme Tampereen kaupunkialueen liikkumisen palveluiden kehittämistä tuttujen ja uusien yhteistyökumppaniemme kanssa.

Järvien Reitit -pyöräilyreitistön kehitystyö jatkui erityisesti reittien varrelta löytyviä palveluita kartoittaen ja uusia yhteistyökumppanuuksia solmien. Erityisesti Pyhä- ja Näsi-reitistöt ovat kasvattaneet jatkuvasti suosiotaan ja pyöräilykauden aikana reiteillä vierailee yhteensä kymmeniä tuhansia pyöräilijöitä.

Arkipyöräilyn edistämiseksi järjestimme yhteistyökumppaniemme kanssa vuoden aikana tapahtumia niin Pyöräilyviikolla ja Liikkujan viikolla kuin muinakin aikoina. Kampanjaviikkoina tarjosimme muun muassa pyörähuoltoa, sähköpyörätestausta sekä työmatka-pyöräilijöille aamupalaa Tampereen pyöräilyreittien varsilla.

Pyöräilyviikon Pyörä kuntoon –aloitustapahtumassa keräsimme lisäksi pyörälahjoituksia ukrainalaispakolaisille, joiden käyttöön lahjoitettiin ja kunnostettiin 15 pyörää, jotka saivat heti uudet, kiitolliset omistajat. Lisäksi toteutimme Tampereen oppilaitoksilla useita tapahtumia, joissa opiskelijoille tarjottiin huollattaa pyöränsä maksutta.

Luonto ja ympäristö

Vuosi 2022 jatkui luontopalvelutiimimme osalta kiireisenä ja palkitsevana. Tampereen kaupungin kanssa solmitun retkeilyn kehitysohjelman palvelusopimuksen mukaisesti jatkoimme virkistysreittien ja retkikohteiden rakentamista eri puolille kaupunkia ja ylläpidimme jo olemassa olevia reittejä ja rakenteita.

Vuoden 2022 loppuun mennessä luontotiimimme oli toteuttanut Tampereelle jo lähes 60 erilaista luonto-/retkeilykohdetta fasiliteetteineen. Kohteet tarjoavat monipuolisen valikoiman niin patikointiin, maastopyöräilyyn ja melontaan kuin esteettömään retkeilyyn ja helposti saavutettavaan eväsretkeilyyn nuotiopaikoilla. Kohteet ovat myös saavuttaneet valtavan suosion; vuoden 2022 aikana toteuttamillamme kohteilla oli noin 200 000 käyttäjää.

Syksyllä järjestimme yhteistyökumppaniemme kanssa Kintulammin alueella Kortejärven Eloisa Syyskuu –tapahtumasarjan, joka tarjosi neljänä viikonloppuna monipuolista ohjelmaa, kuten retkeilyesittelyä ja –kirppiksen, luontokävelyä sekä saunomismahdollisuuden Kortejärven tilan rantasaunalla. Tapahtumiin järjestettiin myös LuontoNysse-kuljetus yhteistyössä Nyssen kanssa.

Vuoden 2022 lopussa lanseerasimme myös kaksi uutta retkeilyn verkkopalvelua. Outdoorstampere.fi-sivusto kokoaa kaikki Tampereen retkeilykohteet yhteen osoitteeseen ja ulkoilutampereenseutu.fi-karttapalvelusta löytyvät kätevästi kaikki Tampereen kaupunkiseudun retkeilyalueiden kartat ja palvelut.

Toukokuussa 2022 järjestimme jälleen yhdessä Pirkanmaan Jätehuollon, Tampereen Infran ja Tampereen kaupungin kanssa perinteiset Koko kaupungin siisteystalkoot, jossa noin 500 aktiivista kaupunkilaista jalkautui eri puolille kaupunkia siivoamaan roskia teiden varsilta ja muilta yleisiltä alueilta. Kaikkiaan kaupunkia siistittiin 41 eri alueella, joista roskia kerättiin yhteensä noin 4,2 tonnia.

Tampereen kaupungin tilauksesta jatkoimme Niemenrannan Sahanvainion puiston alueella luonnonmukaista kaupunkikehitysprojektia, jonka suunnittelussa käytettiin perinteisten suunnitteluprosessin rinnalla alueella toteutettuja kokemuskävelyitä eri asukas- ja käyttäjäryhmien kanssa. Puistoon syntyi vuoden aikana muun muassa sahahistoriaan pohjaavalla tavalla kokonaisista tukkipuista toteutettu suuri maisemalaiturikokonaisuus, pelkkahirresta ja rotwallikivestä koostuva amfiteatterikokonaisuus penkkeineen sekä niin ikään perinteisellä tukkipuutavalla toteutetut portaat alueen näköalapaikalle. Osana Tampereen Infran kokonaisprojektia toteutetuissa töissä kumppaneinamme mukana olivat Arkkitehtitoimisto Tilasto sekä Tampereen Viherrakennus.

aa