ek-logo_final

Sukupolvelta toiselle.

Ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin

Vuosikertomus

2021

Teksti Heidi Riikonen | Carl Willandt Kuvat Visit Tampere: Laura Vanzo | Pexels.com

Jatkunut poikkeustilanne haastoi Ekokumppaneita kehittämään edelleen uusia tapoja työskennellä, toimia vuorovaikutuksessa ja järjestää erilaisia tapahtumia. Tuloksena syntyi uudenlaisia verkkopalveluja, webinaareja ja etäkoulutuksia, joiden myötä toimintamallit kehittyivät entistä joustavammiksi ja monipuolisemmiksi. Kehitimme myös omaa toimintaamme toteuttamalla työyhteisön kehityssuunnitelman sekä sisäisen viestintäkyselyn, jonka pohjalta tulemme kehittämään sisäistä viestintäämme henkilöstön toiveiden mukaisesti.

Vuonna 2021 vastasimme erinomaisesti lähimatkailun ja retkeilyn kasvaneeseen kysyntään tarjoten kaupunkilaisille tärkeitä ja hyvinvointia tukevia lähiluontokokemuksia. Tohloppiin avattiin uusi esteetön retkeilyreitti, Hervantajärven uuden retkeilyreitin suosio kasvoi ratikkayhteyden myötä ja Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueen kävijämäärä ylitti jälleen 50 000 ihmisen rajapyykin.

Lisäksi olimme jälleen mukana lukuisissa kestävää kehitystä edistävissä hankkeissa. Ajankohtaiset haasteet näkyivät myös hankkeiden sisällöllisissä painotuksissa pyrkimyksenä auttaa erityisesti poikkeustilanteesta kärsiviä yrityksiä ja yksilöitä. Hankepuolellakin tulevaisuus näyttää edelleen valoisalta, sillä vuonna 2021 alkaneen EU-rahoituskauden hankkeita ohjaavat Ekokumppaneiden oman toiminnan mukaiset tavoitteet, mikä tarjoaa meille entistäkin paremmat mahdollisuudet jatkaa vaikuttavaa työtä kestävän tulevaisuuden puolesta.

Suvi Holm allekirjoitus

Suvi Holm, toimitusjohtaja

Palvelusopimukset

Omistajamme Tampereen kaupunki, Tampereen Sähkölaitos ja Pirkanmaan Jätehuolto ovat sitoutuneet vastuulliseen ja ympäristöystävälliseen toimintaan. Me Ekokumppanit Oy:ssa tuotamme omistajillemme toiminta-ajatuksemme mukaisia palveluita vuosittain solmittavia palvelusopimuksia noudattaen. Jaamme omistajiemme kanssa yhteiset, kestävän kehityksen mukaiset arvot ja teemme yhdessä ahkerasti töitä kohti Kestävä Tampere 2030 -tavoitteita.

Vaikuttavuutta viestinnällä

Vuonna 2021 toteutimme jälleen omistajatahoillemme monipuolisia, kestävän kehityksen mukaisia palveluita. Koronarajoitusten jatkuessa viestinnällisten toimenpiteiden merkitys kasvoi entisestään.

Tampereen kaupungin palvelusopimuksen mukaisesti toteutettu Ilmastosankari-kampanja jatkui myös menneenä vuonna. Toteutimme Ilmastosankari-verkkosivulle tapahtumakalenterin, joka kokoaa yhteen kestävää kehitystä edistävät tapahtumat Tampereella. Lisäksi keräsimme kaupunkilaisilta vinkkejä jouluisista ilmastoteoista ja julkaisimme niitä Ilmastosankarin some-joulukalenterissa. Jatkoimme myös Reilun kaupan kaupungin viestintää niin somessa kuin yhteistyössä Moron kanssa, joka konkretisoitui ”Tampereen viihtyisin kahvihuone” -kilpailussa.

Pirkanmaan Jätehuollon kanssa jatkoimme työtä jätteen synnyn ehkäisyn parissa. Perinteiset ala- ja yläkouluille sekä päiväkodeille suunnatut ruokajätekampanjat tavoittivat tuhansia lapsia ja nuoria, Kotoa kiertoon -jätelajittelun muotoilukilpailu synnytti uusia ideoita kotien lajittelun helpottamiseksi ja Hurmaavan surmaava kulutus -tapahtuma lisäsi jälleen kaupunkilaisten tietoa kestävästä kulutuksesta.

Tampereen Sähkölaitoksen kanssa solmitun palvelusopimuksen mukaisesti Ekokumppanit järjesti myös vuonna 2021 energianeuvontaa kuluttajille. Poikkeusoloissa neuvonta keskittyi erityisesti verkkoon (some, email, www), joiden tavoittavuus ylitti 250 000 ihmisen komean rajan. Jatkoimme myös taloyhtiöiden luottamushenkilöiden kouluttamista energiaeksperteiksi ja aloitimme aiemmin koulutettujen eksperttien alumnitoiminnan kahden webinaarin muodossa.

Tampereen Vedelle tuotimme edelleen monipuolisia viestinnällisiä palveluita, kuten markkinointimateriaaleja ja  kampanjoita erilaisiin vesiteemoihin liittyen. Lisäksi tuimme Tampereen Vettä tapahtuma- ja somenäkyvyyden kehittämisessä.

Ilmastosankari.fi

Jokainen voi olla ilmastosankari! Katso paikallisen ilmasto-oppaan esittelyvideo.

Päästötöntä kaukolämpöä!

Osana Tampereen Sähkölaitoksen palvelusopimusta järjestetty Kaukolämmön tulevaisuus – päästötöntä energiaa kaupunkilaisille -webinaari.

Pohdintaa kuluttamisesta

Euroopan jätteen vähentämisen viikon perinteisessä keskustelutilaisuudessa etsittiin ratkaisuja luonnonvarojen ylikulutuksen lopettamiseksi.

Resurssitehokkuus ja kiertotalous

Kiertotalouden uusia tuulia

Resurssitehokkuuden ja kiertotalouden saralla teimme uusia aluevaltauksia esimerkiksi opetuspelien ja uusien valtakunnallisten kumppanuuksien myötä. KIERTO – Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt -hanke saatiin päätökseen vuoden 2021 lopussa ja hankkeessa kehitetty työttömille työnhakijoille suunnattu valmennus jatkuu Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden käytössä. Ympäristöministeriön rahoittamassa ja marraskuussa 2021 päättyneessä Ilmastokylä-hankkeessa toteutettiin yhteistyökumppaneiden kanssa Taloussankari Junior -opetuspeli ala-asteikäisille lapsille. Peliä voidaan hyödyntää monipuolisesti opetuksessa ja siinä käsitellään ilmasto-, ympäristö-, talous- ja hyvinvointiasioita. 

JAKAJAT-hankkeessa pilotoitiin uusia jakamistalouden ratkaisuja ja uusia toimintamalleja yhteiskäyttöautoihin, -pyöriin ja -tiloihin sekä kaupunki-/yhteisöviljelyyn ja tavaroiden jakamiseen liittyen. Hankkeen toteutuksessa mukana olivat Kotipirtti Ry, TOAS, Tampereen kaupunki ja VTS. Hankkeen kohderyhmänä olivat pienet ja keskisuuret yritykset, jotka valittiin mukaan pilotointiin käyttäen innovatiivisen hankinnan prosessia. Mukana oli myös kaksi start-up-yritystä.

Vuoden aikana käynnistyi myös useita uusia hankkeita, kuten EU: Horizon 2020 -rahoitettu FUSILLI-hanke, johon osallistuu 12 eurooppalaista kaupunkia. Hankkeen osalta Ekokumppanien päätehtävänä on edistää kestävää kaupunkiviljelyä ja ravitsemustietoutta sekä konseptoida yhteisökeittiötoimintaa.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Treenaamo – Nuoret kestävälle urapolulle -hankkeen puitteissa puolestaan järjestettiin esimerkiksi kiertotalous -workshoppeja, yritysvierailuja ja kestävän kehityksen teemapäiviä nuorille työttömille työnhakijoille tavoitteena tarjota erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville nuorille tukea ja uskoa omaan tulevaisuuteen ja osaamiseen. 

Hankkeiden lisäksi kiertotalouden teemat näkyivät vahvasti myös EkoLive-tapahtumien aiheissa ja kaupunkilaisille järjestetyissä yhteisöllisissä tapahtumissa ja kampanjoissa. Tampereen Infran ja Pirkanmaan Jätehuollon kanssa yhteistyössä järjestettyihin Koko kaupungin siisteystalkoisiin osallistui ennätykselliset 54 talkooporukkaa. Ruokahävikin vähentämiseen puolestaan keskityttiin kampanjoimalla kouluissa ja päiväkodeissa, minkä lisäksi syksyllä järjestettiin Kotoa kiertoon –kilpailu, johon osallistui pääasiassa muotoiluopiskelijoita ympäri Suomea uudelleenmuotoilemaan kotien jätelajitteluratkaisuja. 

Tavaroiden elinkaaren pidentämiseen tähtäävä ja alueelliset korjauspalvelut helposti kuluttajien saataville kokoava Korjaa.se –verkkopalvelu laajeni edelleen vuonna 2021, kun mukaan liittyivät Oulun ja Porin kaupunkiseudut. Samalla palvelun tavoittavuus eli palvelussa mukana olevien kuntien asukasmäärä ylitti miljoonan suomalaisen rajan. 

Kalvoratkaisujen tulevaisuus

PIHI – Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut -hankkeen loppuwebinaarissa pohdittiin vähähiilisyyttä kilpailuetuna ja kiertotalouden ratkaisuja vähähiilisyyden edistämisessä.

Yhteisöllinen jakamistalous

JAKAJAT-hankkeen puitteissa järjestetyssä EkoLive-keskustelutilaisuudessa pohdittiin, mitkä tekijät ovat avainasemassa, kun siirrymme kohti kestävää ja entistä parempaa hyvinvointia kokevaa yhteiskuntaa.

Tekstiilien kierrätys ja lajittelu

KIERTO-hankkeen tukemassa EkoLive-illassa keskusteltiin vastuullisesta kuluttamisesta ja tekstiilien kierrätyksestä.

Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

Energinen vuosi 2021

Ekokumppaneiden energiatehokkuusosaaminen ja -toiminta jatkoivat myönteistä kehitystään edelleen vuonna 2021.  Koronarajoitukset rajoittivat kuitenkin jonkin verran erityisesti rakentamisen ja asumisen energianeuvontaa tarjoavan RANE:n toimintaa varsinkin tapahtumien ja messujen osalta. 

Toukokuussa 2021 käynnistyi Ympäristöministeriön rahoittama ja Ekokumppaneiden vetämä, Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteinen SeutuRANE-hanke. Hankkeessa pyritään kehittämään energianeuvonnan uutta seudullista toimintamallia, jossa kuluttajat tulevat jatkossa saamaan kaikki tarvitsemansa energianeuvonnan palvelut yhdeltä ja samalta verkkosivulta. SeutuRANE-palvelu valmistuu vuoden 2022 aikana.

Vuoden aikana jatkoimme menestyksekkäästi useita merkittäviä hankkeita. Lokakuussa päättyneessä KARE -hankkeessa koulutettiin yhteensä peräti 70 isännöitsijää energiatehokkaisiin korjauksiin liittyvissä asioissa yhteistyössä TAMKin kanssa. Puuosaamista Pirkanmaalle -hankkeessa otettiin puolestaan suuria kehitysaskelia puurakentamisen koulutuksen saralla. Hankkeen tavoitteena on mm. parantaa puurakentamisalan osaajien riittävyyttä suhteessa alan kasvavaan työvoimatarpeeseen.

Kuluttajille tarjottiin vuoden aikana lukuisia energiaan liittyviä keskustelu- ja neuvontatilaisuuksia sekä erilaisia kampanjoita. Keväällä järjestettiin Energiaviraston rahoittama, taloyhtiöille kohdistettu kampanja, jossa järjestettiin useita webinaareja ja innostettiin taloyhtiöitä miettimään energiaremontteja.

Lisäksi energiatiimi osallistui mm. Tampere-talossa järjestettyyn Taloyhtiö Tampere 2021 –tapahtumaan, jossa pääsimme kohtaamaan kaupunkilaisia erilaisten energiateemojen tiimoilta.

Ekokumppaneiden delegaatio vaikutti myös kansainvälisellä saralla Urb-En Pact -hankkeen osallistuessa marraskuun alussa Glasgow’ssa järjestettyyn COP26-ilmastokonferenssiin. Konferenssin aikana korostui hyväksi havaittujen käytäntöjen jakamisen merkitys, mikä onkin yksi hankkeen kärkiteemoista.

Energiamurros ja hiilineutraaliustavoitteet ovat keskeisiä asioita myös kansainvälisellä tasolla, mikä näkyy Ekokumppaneiden toiminnassa tiivistyneenä yhteistyönä erityisesti ilmastokysymyksissä. Ekokumppanit onkin jo pitkään toiminut mm. Energy Cities- ja Climate Alliance-verkostoissa.

RANE neuvoo

Energianeuvonnan uudistetut verkkosivut tarjoavat kuluttajille matalan kynnyksen neuvontaa kaikissa arjen energiakysymyksissä.

Kansainvälistä yhteistyötä

Ekokumppaneiden ja Tampereen kaupungin delegaatio COP26-ilmastokonferenssissa.

Liikkuminen ja hyvinvointi

Hyvät reitistöt aktivoivat liikkumaan

Ekokumppanit jatkoivat Tampereen kaupunkialueen liikkumisen palveluiden kehittämistä menestyksekkäästi niin aiempien projektien tiimoilta kuin rakentamalla uusia kumppanuuksia alueen toimijoiden ja liikkumista edistävien hankkeiden parissa.

Yksi keskeinen kokonaisuus vuonna 2021 oli Sitran rahoittama Niemenrannan kokonaiskehitysprojekti, jossa Ekokumppanit toimi yhtenä yhteistyötahona suunnittelemassa ja toteuttamassa uutta viheraluetta. Kokonaisuuteen kuului muun muassa kokemuskävelyitä, tutustumista alueen historiaan sekä kestävän rakentamisen suunnittelua tuoden alueen asukkaat mukaan suunnitteluvaiheeseen.

Keskeisesti luontomatkailuun liittyvä Järvien reitit –pyöräilykokonaisuus puolestaan laajeni Rauta -, Kyrö – ja Aure -reittien muodossa yhä laajemmin Pirkanmaalle muodostaen jo aiemmin lanseerattujen Pyhä – ja Näsi -reittien kanssa viiden pyöräilyreitin kokonaisuuden. Ekokumppanit tuottivat reitistön kehittämiseen liittyen laajan, yrityksille suunnatun markkinatutkimuksen sekä asiakastarvekartoituksen, joiden pohjalta luotiin palvelumuotoilun keinoin kehitysaskelkokonaisuus pyörämatkailun laajempaa kehittämistä varten.

Projektin myötä kävi ilmeiseksi Ekokumppaneiden vahvuus kuntarajat ylittävänä ja joustavana toimijana reitistöjen kehittämisen ja ylläpidon saralla. 

Vuosi toi mukanaan myös uudenlaisen mahdollisuuden toimia urheiluseurojen kumppanina kestävän urheilun konseptoinnissa. Ekokumppanit tuottivat esimerkiksi lentopallon EM-kilpailujen ja Tampereen Pyrinnön järjestämän Suunnistuksen SM-kilpailuiden vastuullisuuskokonaisuudet, joissa hyödynnettiin yrityksen omistajatahojen, Pirkanmaan Jätehuollon ja Tampereen Veden, osaamista ja palveluita ekologisten urheilutapahtumien mahdollistajina. 

Järvien reitit kehittyvät

Projektipäällikkömme Olli Vakkala osallistui Tämänkin kaiken EU mahdollistaa -roadshown päätöstilaisuuden keskusteluun kertoen Järvien reitit -hankkeesta. EU-rahoituksen mahdollisuuksia ja vaikutuksia tunnetuksi tehneen kiertueen järjestivät ja videon mahdollistivat Suomen seitsemän Leader-ryhmää.

Vastuulliset urheilutapahtumat

Syyskuun 2021 EkoLivessä käytiin keskustelua vastuullisuuden merkityksestä urheilutapahtumien järjestämisessä.

Luonto ja ympäristö

Kehittyvät luontopalvelut

Vuosi 2021 oli luontopalveluiden kannalta tuottoisa ja kiireellinen. Vuoden aikana opittuja toimintamalleja yhteistyökumppaneiden kesken kehitetään edelleen ja tavoitteena on saada organisoitua luontopalveluiden työskentelytapa vakioiduksi malliksi työtehtävien ja rakennettavien kokonaisuuksien osalta. 

Vuosi 2021 oli ensimmäinen Tampereen kaupungin ja Ekokumppanien toteuttaman Retkeilyn kehitysohjelman palvelusopimuksen mukainen toimintavuosi. Palvelusopimuksen mukaan Tampereen kaupunki tilaa Ekokumppaneilta kehitysohjelman mukaisia retkeilypalveluita avaimet käteen -periaatteella vuoteen 2025 asti. Alkuvuodesta konkretisoitunut virkistysreittien hanke aiheutti työssä selvää nopeutumista ja näin ollen toteutimme vuoden 2021 aikana pääsääntöisesti selkeitä, hankkeeseen kirjattuja kohteita. Uuden organisaation ja kehittämisen osalta työt siirrettiin vuodelle 2022.

Virkistysreittien hankkeen pääkohteita olivat Hervantajärven retkeilyalueen ja Tohlopinjärven suoluontopolun rakentaminen, Kiimajoen melontareitin kunnostus ja Pyhä- ja Näsijärven melontareittien toteutus. Kaikki hankkeen tavoitteet saavutettiin ja olemassa olevien kohteiden huolto ja hoitotoimenpiteet saatiin toteutettua suunnitelmien mukaan. 

Vuoden aikana yhteistyö kaupungin ja myös Tampereen kaupunkiseudun kuntien kesken on tiivistynyt. Vuoden 2021 loppupuolella käynnistettiin koko kaupunkiseudun retkeilyn karttapalvelun kehitysprojekti, joka jatkuu vuonna 2022.

Luonnon rauhaan lähelle kaupunkia

Vuonna 2021 Ekokumppanit Oy alkoi operoida Kintulammin tilojen vuokrauspalveluita tarjoten kaupunkilaisille mahdollisuuden nauttia omasta rauhasta ainutlaatuisessa ympäristössä.

Pirkanmaa - Luontoliikkujan paratiisi

Tampereen seutu ja Pirkanmaa tarjoavat lukuisia mahtavia helmiä retkeilijöille ja pyöräilijöille, kuten saimme kuulla toukokuun EkoLivessä.

Henkilöstö

Suvi Holm

Suvi Holm

toimitusjohtaja

hanna

Hanna Eronen

Ekologisen matkailun asiantuntija

Annika Fabritius

Annika Fabritius

Taloushallinnon asiantuntija

Tanja Hynynen

Tanja Hynynen

Projektiasiantuntija

joska

Joska Juvonen

Energianeuvoja
(02/2021 alkaen)

Placeholder

Valtteri Kemppainen

Graafinen suunnittelija
(03-06/2021)

Placeholder

Kari Keskinen

Projektityöntekijä
(02-06/2021)

Janne Kokkonen

Janne Kokkonen

Ympäristönhoitaja
(08/2021 alkaen)

Rami Kotilainen

Rami Kotilainen

Energianeuvoja
(02/2021 alkaen)

Sanni Kouhi

Sanni Kouhi

Projektipäällikkö

Mika Kuronen

Mika Kuronen

Ympäristönhoitaja

Tiina Kuusipalo

Tiina Kuusipalo

Ympäristöneuvoja

Placeholder

Mikko Laineaho

Siviilipalvelusmies
(06/2021 asti)

Placeholder

Hannu Lamminen

Ympäristönhoitaja
(10-12/2021)

Satu Larres

Satu Larres

Ympäristönhoitaja,
oppisopimus (08/2021 alkaen)

Petri Mäkelä

Petri Mäkelä

Projektiasiantuntija

Anni Piippo

Anni Piippo

Assistentti

Placeholder

Markus Raiskio

Siviilipalvelusmies
(08/2021 alkaen)

ilari

Ilari Rautanen

Projektipäällikkö
(01/2021 asti)

Pyry Rinkinen

Pyry Rinkinen

Palvelumuotoilija,
Energia-asiantuntija

Jussi Saivo

Jussi Saivo

Ympäristönhoitaja
(03/2021 alkaen)

Jari Saukko

Jari Saukko

Projektipäällikkö

Sami Seuna

Sami Seuna

Energia-asiantuntija
(02/2021 alkaen)

Katja Tanski

Katja Tanski

Projektiasiantuntija
(09/2021 alkaen)

Sanna Teinilä

Sanna Teinilä

Projektipäällikkö

Mika Telkkä

Mika Telkkä

Graafinen suunnittelija,
IT-asiantuntija, ympäristönhoitaja

Placeholder

Juha Terho

Ympäristönhoitaja
(09-12/2021)

Placeholder

Jesper Uunila

Energia-asiantuntija

Olli Vakkala

Olli Vakkala

Projektipäällikkö

Kirsi Viertola

Kirsi Viertola

Viestintäasiantuntija

Silva Vuopponen

Silva Vuopponen

Projektipäällikkö

Carl Willandt

Carl Willandt

Viestintäpäällikkö

Lisäksi tarjosimme vuoden aikana harjoittelu- tai työkokeilupaikan useille opiskelijoille ja työttömille työnhakijoille.

Talous

Ekokumppanit Oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli 1,3 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan muut tuotot yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa.

Tilikauden voitto oli 27 000 euroa ja yhtiön omavaraisuusaste 48,9 prosenttia. Tilikaudella yrityksessä oli kolme vakituista työntekijää ja keskimäärin 24 määräaikaista työntekijää, joista osa oli harjoittelijoita tai muussa kuin työsuhteessa olleita henkilöitä.