Vuosikertomus

Ekokumppanit.fi

Vuosikertomus

2019

Teksti Carl Willandt Kuvat Visit Tampere: Laura Vanzo ja Pexels.com

Vuonna 2019 toteutimme onnistuneesti useita projekteja, kampanjoita ja tapahtumia sekä kehitimme uusia toimintamalleja ja palveluja. Asemamme vahvistui ja tunnettuutemme kasvoi myös Pirkanmaan ulkopuolella. Yhteistyö omistajatahojen kanssa jatkui tiiviinä ja laaja kumppaniverkostomme kasvoi entisestään.

Vuonna 2020 maailman ykkösaiheena on koronapandemia. Sen aiheuttamien rajoitusten vaikutuksia ei vielä osata ennakoida, mutta todennäköisesti uusi normaali on erilainen kuin koronaa edeltänyt, on kyse sitten työstä, vapaa-ajasta, asumisesta tai harrastuksista. Ekokumppaneiden asiantuntijat hyödyntävät lähiympäristön ja -talouden vetovoimaa sekä vauhdilla edennyttä digiloikkaa positiivisesti ja tuottavat yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa uusia, entistä enemmän kestävää kehitystä edistäviä palveluja – sukupolvelta toiselle.

suvi-allekirjoitus-sahkoinen

Suvi Holm, toimitusjohtaja

Viestintä vie eteenpäin

Vuonna 2018 toteutettu strategiauudistuksemme oli pitkä ja antoisa prosessi, jonka tuloksena Ekokumppanit Oy:n missio, visio ja asiakaslupaus muotoiltiin uuteen muotoonsa. Vuonna 2019 uuden strategian pohjalta uudistettiin myös Ekokumppanit Oy:n viestinnän työkalupakki.

Uusi viestintästrategiamme pohjaa samoille arvoille kuin yrityksen varsinainen strategiakin ja määrittelee muun muassa yrityksemme viestinnän tehtävät, tavoitteet, mittarit ja pääviestit.

Uuden viestintästrategian lisäksi vuonna 2019 Ekokumppaneille luotiin kaksivuotinen viestintäsuunnitelma, uusi graafinen ohjeistus, somestrategia sekä erilliset ohjeistukset niin henkilöstö- kuin kriisiviestintään.

Vuoden 2020 alkupuoliskon poikkeustila on osoittanut, että toimiva viestintä on yritykselle kuin yritykselle elintärkeää. Vuonna 2019 tehdyillä toimenpiteillä on pyritty varmistamaan paitsi Ekokumppanit Oy:n viestinnän onnistuminen, myös sillä eduksemme erottautuminen.

Kestävää kumppanuutta

Olemme luotettava kumppani kenelle tahansa kestävän kehityksen mukaisista toiminta- ja elämäntavoista kiinnostuneelle taholle. Tarjoamamme kumppanuus on kestävää arvoiltaan, sisällöiltään ja kestoltaan.

Aitoa asiantuntijuutta

Tarjoamme laadukkaita asiantuntijapalveluita, oli kyse sitten hankesuunnittelusta, energiatehokkuudesta, luontopalveluiden kehittämisestä tai viestinnästä. Henkilöstöllämme on vuosien kokemus omalta alaltaan ja pystymme kokoamaan työntekijöistämme tiimin, joka osaa parhaiten auttamaan asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kehittämään omaa toimintaansa kestävämmäksi.

Vastuullista vaikuttamista

Vastuullisuus ohjaa jokaista nimissämme toteutettavaa toimintaa, valintaa ja viestintää. Samalla pyrimme jokaisella teollamme aidosti vaikuttamaan sen puolesta, että ihmiskunta olisi seuraavana päivänä askeleen lähempänä kestävää elämäntapaa.

Seuraavaksi on aika perehtyä tarkemmin vuoden 2019 toimintaamme. Tervetuloa mukaan matkalle kestävän tulevaisuuden toteuttajien seurassa!

Palvelusopimukset

Omistajamme ovat sitoutuneet vastuulliseen ja ympäristöystävälliseen toimintaan. Me Ekokumppanit Oy:ssa tuotamme omistajillemme toiminta-ajatuksemme mukaisia palveluita, vuosittain solmittavia palvelusopimuksia noudattaen. Jaamme omistajiemme kanssa yhteiset, kestävän kehityksen mukaiset arvot ja teimme yhdessä ahkerasti töitä kohti Kestävä Tampere 2030 -tavoitteita. Vuoden 2019 palvelusopimuksien mukaisiin toimenpiteisiin pääset tutustumaan alla.

Paikallista vaikuttavuutta

Vuonna 2019 toteutimme jälleen omistajatahoillemme monipuolisia, kestävän kehityksen mukaisia palveluita.

Tampereen kaupungin palvelusopimuksen mukaisesti toteutettu Ilmastosankari-kampanja huipentui viiden ilmastosankarin valintaan ja kampanjan luomalle pohjalle syntyi myös tamperelaisten oma ilmasto-opas (ks. linkki). Lisäksi kaupunki rahoitti asumisen ja rakentamisen energianeuvontapalveluita sekä osallistui useisiin valtakunnallisiin kampanjoihin, joihin suunnittelimme paikallisen toteutuksen.

Pirkanmaan Jätehuolto jatkoi ansiokasta työtään jätteen synnyn ehkäisyn parissa, mihin liittyen Ekokumppanit toteutti useita tapahtumia, joista mainittakoon syksyllä 2019 järjestetty SWAP!-vaatteidenvaihtotapahtuma, johon osallistui yli 3 500 kävijää ja jossa noin 3 000 kiloa vaatteita vaihtoi omistajaa. Jätehuollon palvelu-sopimukseen liittyen julkaisimme syyskuussa myös Rakkaudesta vaatteisiin -verkko-oppaan, johon pääsee tutustumaan sivun oikean laidan linkistä.

Tampereen Sähkölaitoksen kanssa solmitun palvelusopimuksen mukaisesti Ekokumppanit järjesti vuoden aikana energianeuvontaa kuluttajille koko vuoden ajan sekä kasvokkain tapahtumissa että aktiivisesti verkossa (some, email, www). Vuoden aikana järjestettiin kaikkiaan 53 neuvontatilaisuutta, minkä lisäksi toteutimme neljä pientalojen kuntotuokiota. Jo perinteeksi muodostunut, taloyhtiöiden luottamushenkilöille suunnattu energiaeksperttikurssi järjestettiin syksyllä, minkä lisäksi kurssista luotiin verkkoversio, jota pilotoidaan vuonna 2020.

Tampereen Vedelle tuotimme vuonna 2019 erityisesti viestinnällisiä palveluita, kuten markkinointimateriaaleja, tapahtumasuunnittelua sekä Save the Waters -mobiilipelidemon, johon pääsee tutustumaan sivun oikean laidan linkistä. Lisäksi olimme mukana Tampereen Veden uuden graafisen ilmeen kehitystyössä.

Resurssitehokkuus ja kiertotalous

Kiertotalouden läpilyönti

Resurssitehokkuus ja kiertotalous olivat vuonna 2019 jopa aiempaa suuremmassa roolissa Ekokumppanien toiminnassa.

Vastasimme edelleen Hiedanrannan tulevaisuuden kaupunginosan viestinnästä muun muassa järjestäen useita tapahtumia sekä toteuttamalla alueelle kattavan, yli 30 ulko-opastetaulua käsittävän opastekokonaisuuden. Vuoden aikana Hiedanrannalle perustettiin myös omat YouTube- ja Instagram-tilit sekä toteutettiin videoita, artikkeleita, kesä- ja joulukalenterit sekä omat verkkosivut niin Innovaatioiden Hiedanrannalle kuin Hiedanrannan kulttuurille.

Vuonna 2019 Ekokumppaneilla oli käynnissä useita kiertotalouteen liittyviä hankkeita. Ekokumppanien oma, Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Sorvaamo-hanke jatkoi Hiedanrannassa sijaitsevan Jukola-talon korjausrakentamista tarjoten työkokeilumahdollisuuksia lukuisille pirkanmaalaisille työttömille.

Kattavan tutkimus-, kehitys- ja pilotointiympäristön luomiseen ja vähähiilisten materiaali- ja tuoteratkaisujen kehittämiseen tähtäävässä PIHI-hankkeessa sekä Hiedanrannan alueelle urbaania ravinnekiertomallia luovassa NutriCity-hankkeessa jatkoimme monipuolisen ja innostavan hankeviestinnän toteuttamista.

Syyskuussa 2019 päättynyt CircHubs-hanke huipentui Ekokumppanien osalta 12.9.2019 järjestettyyn Rakentamisen kiertotalous -seminaariin, jossa käytiin läpi rakennus- ja purkujätteiden hyötykäyttövaihtoehtoja sekä talonrakentamisen kiertotalouden ohjauskeinoja. Seminaarin kaikki esitykset ovat saatavilla alla olevan linkin takana.

Uusina kiertotaloushankkeina vuonna 2019 starttasivat KIERTO ja JAKAJAT. Tampereen kaupungin koordinoimassa KIERTO-hankkeessa etsitään uusia työllistymismahdollisuuksia kiertotalouden ympäriltä kehittämällä työttömien työnhakijoiden osaamista työnantajien tarpeisiin. Hanke on yksi Pirkanmaan suurimpia kumppanuushankkeita, joissa pureudutaan yhtäaikaisesti kestävän kehityksen kahteen eri osa-alueeseen: taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Hankkeessa tehdyt toimet edistävät Suomen siirtymistä vaiheittain kohti kiertotaloutta.

Syyskuussa 2019 käynnistynyt JAKAJAT-hanke on Ekokumppaneiden, Tampereen Opiskelija-asuntosäätiö TOAS:n sekä Kotipirtti ry:n toteuttama hanke, jossa luodaan uusia, jakamistalouteen perustuvia asumisen ja liikkumisen malleja yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Vuokratalosäätiön kanssa. Hankkeessa selvitetään käytännön kokeilujen kautta, millaisten jakamistalouden palveluiden ja liiketoimintamallien myötä uudet käytännnöt voivat levitä mahdollisimman laajalle.

Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

Paikallinen, kansallinen, kansainvälinen

Ekokumppanit on jo pitkään ollut mukana kestävien energiaratkaisujen kehittämisen etujoukoissa ja sillä tiellä pysyimme myös vuonna 2019.

Alkuvuodesta voitimme Energiaviraston järjestämän kilpailutuksen alueellisen energianeuvonnan tuottamisesta niin Pirkanmaan kuin Kanta-Hämeen alueilla vuosina 2019-2023. Näin ollen aloimme toukokuussa toteuttaa Energiaviraston rahoittamaa neuvontaa kuluttajille, kunnille ja pk-yrityksille. Työn tarkoituksena on kannustaa ja auttaa kohderyhmiä tekemään erilaisia energiatehokkuustoimia.

Vuoden aikana saimme myös valmisteltua toimintamallin ja kampanjasivun öljylämmitteisten pientalojen omistajien kannustamiseksi lämmitysjärjestelmän vaihtoon. Toimintamalliin voi tutustua sivun oikean laidan linkin takaa.

Myös Pirkanmaan KETS-foorumin toimintaa jatkettiin ja kehitettiin koko vuoden ajan.

Kuuden Suomen suurimman kaupungin yhteinen 6Aika Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hanke eteni vuoden 2019 aikana vauhdikkaasti. Energiaviisaita pilotteja otettiin käyttöön mm. Ekokumppanien toimistolla Moreeniassa, minkä lisäksi toteutimme vuoden aikana monipuolista hankeviestintää, pieni pilke silmäkulmassa (ks. hankkeen joulutervehdys sivun oikean laidan linkistä).

Vuonna 2019 käynnistyivät myös taloyhtiöiden isännöitsijöille korjausrakentamisen energia-tehokkuuteen ja digitaalisiin ratkaisuihin lisäkoulutusta tarjoava KARE-hanke sekä kansainväliseen URBACT-ohjelmaan kuuluva, ranskalaisen Clermont Auvergne -alueen johtama Urban Energy Pact (Urb-En Pact) -hanke, jossa useat eurooppalaiset kaupungit/alueet pyrkivät yhdessä kohti energianeutraalia tulevaisuutta, toinen toisiltaan oppien.

Liikkuminen ja hyvinvointi

Pyörämatkailu kestävän liikkumisen airuena

Kestävän liikkumisen osalta Ekokumppanien toiminta painottui vuonna 2019 edelleen pyöräilyn ja pyörämatkailun edistämiseen.

Pyöräilyn ja reitistökehityksen asiantuntijapalvelut ottivat vuonna 2019 suuria askeleita eteenpäin valtion myönnettyä pyörämatkailulle ensimmäistä kertaa oman vuosibudjetin ja Ekokumppanien asiantuntijapalveluiden tultua valituksi osaksi valtakunnallista pyörämatkailun kehitysryhmää. Samalla toteuttamamme Pyhä-Näsi -reitistö valittiin yhdeksi valtakunnan kärki- ja pilottikohteeksi.

Pyhä-Näsin toiminta kehittyikin vuonna 2019 merkittävästi. Vuoden alussa koko reitistön ilme, logot ja nettisivut yhdenmukaistettiin, keväällä reitistön suosituimman reitin eli Maisemareitin kyltitys uusittiin kokonaisuudessaan ja kesällä lanseerattiin uusi Bike & Boat -kampanja yhteistyössä Hopealinjojen kanssa. Lisäksi Pyhä-Näsiä markkinoitiin ahkerasti muun muassa uuden reittikartan ja reitistön varrella oleviin palveluihin teetetyn reitistötarran avulla sekä osallistuen useille messuille/tapahtumiin.

Samaa tahtia Pyhä-Näsin kasvavan suosion myötä on myös kiinnostus Ekokumppaneiden asiantuntijapalveluita kohtaan laajentunut, mistä osoituksena olemme saaneet useita tarjouspyyntöjä ja neuvottelukutsuja niin Pirkanmaalta kuin muistakin maakunnista ja osa näistä johtanee toimenpiteisiin jo vuoden 2020 aikana.

Kansainvälisen Lakesperience-hankkeen osalta Ekokumppanit toteutti vuoden 2019 aikana paljon markkinointi- ja viestintämateriaaleja, muun muassa hankkeen esittelyvideon, kaikkien partneriorganisaatioiden ja -maiden esittelykartat ja hankkeen yhteiset verkkosivut. Lisäksi olimme mukana suunnittelemassa laajan sidosryhmäverkoston kanssa toteutettua Lakeland Festival -kokonaisuutta.

Pyörämatkailun edistämisen lisäksi Ekokumppanit operoi kesällä 2019 myös Tampereen matkailupyörätoimintaa. Pyörät olivat vuokrattavissa keskustorin Juvenes Centre -kioskista toukokuusta syyskuuhun. Syksyllä pyörien havaittiin olevan elinkaarensa loppupäässä, mistä johtuen operointitarvetta joudutaan miettimään uudelleen jälleen vuoden 2020 osalta, jolloin Tampereen kaupunginkin on tarkoitus lanseerata uusi kaupunkipyöräjärjestelmänsä.

Särkänniemen alueelle kestävän toiminnan mukaisia toimintamalleja ja pilotteja kehitävässä Kestävän matkailun Hub -hankkeessa Ekokumppanit on ollut aktiivisesti suunnittelemassa ja työstämässä alueen kokonaisvaltaista tiekarttaa keskittyen erityisesti vähähiilisen liikkumisen ja energiaratkaisujen osa-alueisiin. Hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja on tarkoitus pilotoida vuoden 2020 aikana.

Luonto ja ympäristö

Luonnon ehdoilla

Vuosi 2019 oli Ekokumppaneiden tarjoamien monipuolisten luontopalveluiden todellisen käynnistymisen vuosi. Laatimamme Tampereen kaupunkiseudun virkistysreittien suunnitelma valmistui joulukuussa luoden 10 vuoden aikajänteen, jonka aikana kaupunkiseudun kuntien retkeilykohteet laitetaan kuntoon, reittejä yhdistetään uusilla reiteillä ja yhteisen viestinnän mahdollisuudet ihmisten luontokokemusten parantamiseksi selvitetään.

Vuoden 2019 aikana Ekokumppaneiden luontotiimi toteutti useita töitä eri kohteilla. Sora- ja pitkospolkuja tehtiin noin kilometrin verran, Iidesjärven lintutornin näköalatasanne laajennettiin lähes kaksinkertaiseksi ja Kintulammin parkkipaikat jopa nelinkertaisiksi. Muutenkin Kintulammilla tehtiin läpi vuoden vastuullista hoito- ja huoltotyötä ja järjestämämme kävijämäärälaskennan tuloksena saatettiin todeta Kintulammilla vierailleen ensimmäisenä mittausvuotena yli 40 000 kävijää. Loppuvuodesta Kintulammi valittiin yli sadan ehdokkaan joukosta Vuoden retkikohde 2020 finaalikuusikkoon. 

Vuonna 2019 päättyi kaksi Ekokumppanien merkittävää ympäristöhanketta, kun koordinoimamme, maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Järviluontokeskus-kärkihanke sekä yhteistyössä Suomen ympäristöopisto Syklin kanssa toteuttamamme Ylennys-hanke saatettiin kunnialla maaliin.

Järviluontokeskus-hankkeessa toteutettiin muun muassa keskuksen elämysvisio ja brändikonseptikokonaisuus, alueen ympäristö- ja luontovisiosuunnitelma, vedenalaisen maailman elämysmahdollisuuksien kartoitus sekä useita pilotteja kuljetuspalveluista ympäristökasvatus- ja luontopilotteihin, joihin osallistui noin 300 koulaista kuhunkin. Työ keskuksen toteensaattamiseksi jatkuu hankkeen tulosten pohjalta.

Ylennys-hankkeessa tuettiin yhteensä 18 yritystä Ekokompassi- tai ISO 14001-ympäristöjärjestelmän käyttöönotossa. Hanke huipentui Tampere-talossa pidettyyn avoimeen yritystilaisuuteen, jonka suuri osallistujamäärä kertoi hankkeen tarttuneen ajankohtaiseen aiheeseen.

Henkilöstö

Suvi Holm
toimitusjohtaja

Jan Burman
siviilipalvelusmies (07/2019 alkaen)

Hanna Eronen
projektisuunnittelija, Pyhä-Näsi

Tiina Hakala
ympäristöneuvoja

Harri Helin
projektipäällikkö, materiaalitehokkuus

Satu Huuhka
projektiasiantuntija, CircHubs (09/2019 asti)

Eija Jokinen
viestintäasiantuntija, Hiedanranta

Sini Jussila
projektikoordinaattori, Hiedanranta (02/2019 asti)

Aleksanteri Jääskeläinen
työmaapäällikkö, Sorvaamo

Sanni Kouhi
projektikoordinaattori

Mika Kuronen
ympäristönhoitaja

Petri Mäkelä
projektisuunnittelija, luonto- ja retkipalvelut

Antero Mäkinen
energianeuvoja, RANE

Anni Piippo
assistentti

Irma Rantonen
projektipäällikkö, Sorvaamo

Ilari Rautanen
projektipäällikkö, TARMO+

Pyry Rinkinen
palvelumuotoilija (06/2019 alkaen)

Juho Rinta-Rahko
projektiasiantuntija, energiapalvelut

Aku Satamo
siviilipalvelusmies (07/2019 asti)

Jari Saukko
projektipäällikkö, EKAT

Mika Telkkä
graafinen suunnittelija, luonto-opas, IT-asiantuntija

Mari Tolppa
projektipäällikkö, YLENNYS

Olli Vakkala
projektipäällikkö, järvimatkailu

Senni Vesikallio
viestintäasiantuntija, Hiedanranta

Kirsi Viertola
viestintäasiantuntija, YLENNYS

Silva Vuopponen
projektipäällikkö, KARE (10/2019 alkaen)

Carl Willandt
viestintäpäällikkö

Lisäksi tarjosimme vuoden aikana harjoittelu- tai työkokeilupaikan lukuisille opiskelijoille ja työttömille työnhakijoille.

Talous

Ekokumppanit Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli 1,1 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan muut tuotot yhteensä noin 0,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 21 prosenttia. Viime tilikausi oli lievästi tappiollinen. Tilikauden tulos oli -23 000 euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli 55,3 prosenttia. Tilikaudella yrityksessä oli keskimäärin 33 työntekijää, joista osa oli harjoittelijoita tai muussa kuin työsuhteessa olleita henkilöitä.