Vuosikertomus 2018

patrick-tomasso-406271-unsplash

Vuosi 2018 oli Ekokumppanit Oy:n kannalta monella tapaa merkityksellinen. Yrityksellemme luotiin uusi strategia ja henkilöstömäärämme kasvoi uuteen ennätykseen. Toteutimme lukuisia menestyksekkäitä kampanjoita ja tapahtumia, joiden myötä vankistimme asemaamme Tampereen ja Pirkanmaan johtavana kestävän kehityksen asiantuntijana. Yhteistyö omistajiemme kanssa sai uusia muotoja unohtamatta vanhoja, hyviksi havaittuja toimintatapoja.

Vuoteen 2019 lähdemme avoimin mielin, yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa. Asiantuntijoidemme laaja osaaminen takaa meille mahdollisuuden osallistua, onnistua ja vaikuttaa vuoden jokaisena päivänä. Meidän missiomme on selvä; teemme jatkossakin kaikkemme kestävän tulevaisuuden puolesta.

suvi-allekirjoitus-sahkoinen

Suvi Holm, toimitusjohtaja

Uusi strategia, tutut arvot

Vuonna 2018 toteutettu strategiauudistuksemme oli pitkä ja antoisa prosessi, jonka tuloksena Ekokumppanit Oy:n missio, visio ja asiakaslupaus muotoiltiin uuteen muotoonsa. Koko henkilöstömme otettiin mukaan strategiaprosessiin, millä varmistettiin varmasti Ekokumppanien näköinen lopputulos, jonka jokainen henkilökuntamme jäsen pystyy allekirjoittamaan. Prosessin aikana tehtyjen havaintojen pohjalta käynnistimme myös lean-menettelyn, jolla määrittelimme toimintamme vahvuudet ja mahdollisuudet, mutta myös uhat ja heikkoudet. Menettelyn myötä kehitimme päivittäisiä toimintatapojamme, mikä on auttanut meitä tekemään työmme entistäkin määrätietoisemmin ja tehokkaammin. Vuoden 2019 alusta alkaen Ekokumppanien missio, visio ja asiakaslupaus muotoillaan seuraavasti:

Missio

Kestävän tulevaisuuden puolesta.

Visio

Olemme johtava kestävän kehityksen asiantuntija ja suunnannäyttäjä, joka antaa nykyisille sukupolville merkityksen ja tuleville mahdollisuuden.

Asiakaslupaus

Sukupolvelta toiselle.

Seuraavaksi on aika perehtyä tarkemmin vuoden 2018 toimintaamme. Tervetuloa mukaan matkalle kestävän tulevaisuuden toteuttajien seurassa!

Palvelusopimukset

Omistajamme ovat sitoutuneet vastuulliseen ja ympäristöystävälliseen toimintaan. Me Ekokumppanit Oy:ssa tuotamme omistajillemme toiminta-ajatuksemme mukaisia palveluita, vuosittain solmittavia palvelusopimuksia noudattaen. Vuoden 2018 palvelusopimuksien mukaisiin toimenpiteisiin pääset tutustumaan alla.

beginning-of-summer-Laura-Vanzo_ilmasto_asuminen_NEW

Tampereen
kaupunki

Tampere osallistui vuonna 2018 useisiin valtakunnallisiin kampanjoihin, joihin Ekokumppanit suunnittelivat paikallisen toteutuksen. Lisäksi kaupunki rahoitti asumisen ja rakentamisen energianeuvontapalveluita.

Liikkujan viikolla järjestimme Ekosti Etänä -etätyöpäivähaasteen nollapäästöisen työpäivän merkeissä ja Energiansäästöviikolla toteutimme Astetta parempi arki -kampanjan, jonka tavoitteena oli haastaa Pirkanmaan KETS-kuntien asukkaat alentamaan kotien huonelämpötilaa yhdellä asteella. Kampanjat tavoittivat yhteensä lähes 100 000 ihmistä.

Marraskuussa käynnistimme Kestävä Tampere 2030 -ohjelmaa tukevan Ilmastosankari-kampanjan, jolla keräsimme kaupunkilaisilta lähes 1 000 tamperelaista ilmastotekoa. Päätyttyään kampanja jalostui Tampereen omaksi ilmasto-oppaaksi, johon voi tutustua alla olevan linkin kautta.

Ilmasto-opas tamperelaisille

> Kaupungin uutinen Ilmastosankari-kampanjasta ja palkituista sankareista

marc-sendra-martorell-427335-unsplash

Tampereen
Sähkölaitos

Tampereen Sähkölaitoksen kanssa solmitun palvelusopimuksen mukaisesti Ekokumppanit järjestivät vuoden aikana energianeuvontaa kuluttajille koko vuoden ajan sekä kasvokkain tapahtumissa että aktiivisesti verkossa (some, email, www).

Uutena palveluna toteutimme edullisia kuntotuokioita pientalojen omistajille. Kohdekäynneillä tarkistettiin talojen lämmitysjärjestelmät ja muu talotekniikka sekä annettiin vinkkejä energiatehokkaaseen asumiseen.

Vuonna 2018 Ekokumppanit toteuttivat kaksi energiaeksperttikoulutusta taloyhtiöiden edustajille. Koulutuksiin osallistui yhteensä noin 50 taloyhtiötä.

Lisätietoa neuvontapalveluista sekä energiaeksperttikoulutuksista löytyy Rane – Energianeuvonnan verkkosivuilta:

> Rane – Energianeuvonta

Visit_Tampere_Sunset_from_Arboretum_Pyhajarvi_lake_Laura_Vanzo-7-1

Tampereen
Vesi

Tampereen Veden palvelusopimuksen osalta vuoden 2018 palvelut liittyivät kiinteästi yhtiön 120-vuotisjuhlavuoden viestintään, johon liittyen toteutimme muun muassa videosarjan veden merkityksestä tamperelaisille.

> Video 1: Kaikille tamperelaisille jo vuodesta 1898
> Video 2: Kaikille tamperelaisille 24/7

Sopimuksen mukaisesti toteutimme tamperelaisille myös veteen liittyviä tapahtumia sekä Tampereen Vedelle monipuolisia visuaalisia materiaaleja eri kampanjoita ja teemaviikkoja varten.

Lisäksi Tampereen Vesi on mukana useissa järviluontoon sekä puhtaaseen veteen liittyvissä kehityshankkeissamme.

PJOY_auto-1

Pirkanmaan
Jätehuolto

Pirkanmaan Jätehuolto on jätteen synnyn ehkäisyn pirkanmaalainen edelläkävijä. Ekokumppanit ovat yhtiön tukena tässä missiossa lukuisin eri keinoin.

Vuonna 2018 järjestimme ennätysmäärän ympäristötoreja, joiden yhteydessä järjestettiin myös tavaranvaihtotori. Tammelantorin päätapahtuman lisäksi ympäristötorit järjestettiin Virroilla, Kangasalla, Orivedellä ja Pirkkalassa.

Koulujen ja päiväkotien kanssa jatkoimme ruokahävikin vastaista kampanjointia tavoittaen yli 20 000 lasta.

> Tähteitä nolla -näkyvyyttä Twitterissä

Jätteen vähentämisen viikolla järjestimme Hurmaavan surmaava kulutus -yleisötapahtuman, joka keräsi Sampolan auditorion ääriään myöten täyteen yleisöä.

Moron peräkonttikirppiksellä toukokuussa keräsimme lähes 9 000 paria silmä- ja aurinkolaseja Tansaniaan lahjoitettavaksi ja syksyllä olivat vuorossa kravatit, joista toteutetaan vuonna 2019 taideteos lahjana 240-vuotiaalle Tampereelle.

> Aamulehden uutinen kravattikeräyksestä

Resurssitehokkuus ja kiertotalous

Hiedanranta

Hiedanranta

Ekokumppanit Oy vastasi vuonna 2018 Hiedanrannan kehitysohjelman viestinnän koordinoinnista.

Tulevaisuuden kaupunginosassa järjestettiin vuoden aikana useita tapahtumia, joista isoimpana jo neljättä kertaa järjestetyt Hiedanrannan Puutarhajuhlat (18.8.2018).  Kävijöitä Puutarhajuhlilla oli noin 4 500.

Vuoden 2018 aikana toteutimme myös Väliaikaisen Hiedanrannan käsikirjan, joka julkaistiin alkuvuodesta 2019. Käsikirjan tarkoituksena on tehdä näkyväksi niitä asioita, joita kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen Hiedanrannassa on synnyttänyt. Samalla käsikirja myös esittelee Hiedanrannan tulevaisuuden mahdollisuuksia.

> Uutinen väliaikaisen Hiedanrannan käsikirjan julkaisusta sekä latauslinkki

Loppuvuodesta Hiedanrannan Facebook-joulukalenteri sai sosiaalisessa mediassa paljon huomiota ja tykkäyksiä. Vuoden lopussa Hiedanrannan Facebook-sivulla oli jo yli 3 500 tykkääjää.

> Hiedanrannan verkkosivut

pihi_logo_transp

PIHI

Keväällä 2018 startanneessa PIHI – Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut -hankkeessa Ekokumppanit vastaavat hankkeen viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta.

Hankkeen tavoitteena on luoda Tampereelle etenkin pirkanmaalaisia yrityksiä palveleva kattava ja helposti lähestyttävä tutkimus-, kehitys- ja pilotointiympäristö sekä kansainvälisen huipputason osaaminen vähähiilisten materiaali- ja tuoteratkaisujen kehittämiseen.

VTT:n vetämä hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun asti.

> PIHI-hankkeen verkkosivut

sorvaamo-logo-nelio

Sorvaamo

Sorvaamo-hanke on Ekokumppanien oma, Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on auttaa kohderyhmänä olevia työttömiä työllistymään säilyttävän korjausrakentamisen alalle.

Vuonna 2018 hankkeessa jatkettiin Hiedanrannassa sijaitsevan Jukola-talon korjausrakentamista ja tarjottiin työkokeilumahdollisuus lukuisille pirkanmaalaisille työttömille.

> Sorvaamo-hankkeen verkkosivut

circhubs-logo

CircHubs

CircHubs on 6Aika Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -yhteishanke,
jonka tavoitteena on löytää kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa ja tukea kiertotalouden innovaatioiden kaupallistamista kuutoskaupunkien alueella.

Ekokumppaneiden roolina hankkeessa on kartoittaa Tampereen kaupunkiseudun purettuja rakennuksia sekä selvittää purkumateriaalien potentiaalisia uudelleenkäyttömahdollisuuksia.

> CircHubs-hankkeen verkkosivut

hierakka-logo

Hierakka

Vuoden 2018 loppuun päättynyt Hierakka-hanke oli ympäristöministeriön rahoittama hanke, joka toteutti hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.

Hankkeen tarkoituksena oli selvittää ja viestiä kuluttajille, päättäjille ja viranomaisille virtsan lannoitekäytön mahdollisuuksista korostaen kiertotalouden merkitystä.

Ekokumppanit vastasivat hankkeen viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta. Hankkeen päätösvuonna toteutimme mm. hankkeen loppuseminaarin sekä suunnittelimme ja toteutimme yhdessä Tussitaikurien kanssa piirrosvideon hankkeen pääviesteistä.

> Video: Pelastakaa fosforit, säästäkää typet

pexels-photo-461035

Korjaa.se

Korjaa.se on verkkopalvelu, joko kokoaa samaan osoitteeseen Tampereen kaupunkiseudun korjauspalveluja tarjoavat yritykset ja muut toimijat.

Vuonna 2018 Ekokumppanit teki töitä palvelun laajentamiseksi kansalliselle tasolle mm. esittelemällä palvelun mahdollisuuksia Suomen Kiertovoiman viestintäpäivillä sekä laajentamalla sivuston palveluverkoston yhä laajemmalle alueelle.

> korjaa.se -palvelu

Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

ekat-logo

Energiaviisaat kaupungit

Keväällä 2018 käynnistynyt 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hanke on kuuden Suomen suurimman kaupungin yhteishanke, jonka tavoitteena on nostaa mukana olevat kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi mm. energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergiarakentamisessa ja käyttäjien ohjaamisessa.

Ekokumppanit vastaavat hankkeessa älykkään asuinkiinteistön työpaketista, koko hankkeen sisäisen ja ulkoisen viestinnän koordinaatiosta sekä oman ja Tampereen kaupungin vastuualueiden viestinnän toteutuksesta.

> EKAT-hankkeen verkkosivut

aurinko5_NEW

Alueellinen energia- ja ilmastotyö

Ekokumppanit toteuttaa Energiaviraston rahoittamaa alueellista energia- ja ilmastotyötä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueilla.

Vuonna 2018 jatkoimme Pirkanmaan KETS-foorumia, joka kokoaa kunta-alan energiatehokkuussopimuksen solmineet pirkanmaalaiset kunnat yhtenäistämään ja kehittämään energia- ja ilmastotoimien toteutusta kunnissa. Vuonna 2018 järjestimme mm. energiatehokkuuskoulutuksen kuntien kiinteistöjen huoltohenkilöstölle, johon osallistui lähes 200 henkilöä.

Vuoden 2018 energia- ja ilmastotyö koostui lisäksi alueen kuntien, yritysten ja kuluttajien kannustamisesta energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoon ja hiilipäästöjen vähentämiseen.

Konkreettisina toimina suunniteltiin ja toteutettiin mm. yrityksille suunnattu energiakampanja, jonka markkinointivideo on nähtävissä alla olevan linkin takana.

> Video: Energiakatselmus ja -investoinnit

jonathan-willis-1393999-unsplash

RANE - asumisen ja rakentamisen energianeuvonta

Vuonna 2018 Ekokumppanit jatkoivat asumisen ja rakentamisen energianeuvonnan palveluiden toteuttamista ja kehittämistä.

Tampereen kaupungin, Tampereen Sähkölaitoksen ja Tampereen Veden rahoittaman palvelun puitteissa kuluttajielle tarjottiin niin avoimia koulutuksia, kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä kuin henkilökohtaista neuvontaa.

Sähkönkulutusmittarien lainauspalvelu oli edelleen kiinteä osa RANEn palveluita.

> RANEn verkkosivut

Liikkuminen ja hyvinvointi

Liikkuminen ja hyvinvointi

Reitistöpalvelut

Pyhä- ja Näsijärvien maisemiin toteutettavien pyöräilyreittien suunnittelu- ja toteutushanke päättyi vuonna 2018, mutta reitistön tarina jatkuu.

Pyhä-Näsi – Järvien Reitti on Pirkanmaan järviä ja kulttuurikohteita kiertävä maaseutu- pyörämatkailuun keskittynyt matkailualusta, joka kokoaa yhteen alueen palveluja monipuolisesti.

Hankkeen päätyttyä  ylläpidämme reitistön rakenteita, viestintää ja matkailullista kokonaisuutta yhdessä lukuisten yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Reitistöpalveluiden kaupallistaminen otti myös vuonna 2018 suuria askeleita ja vuodesta 2019 alkaen Ekokumppanit tarjoaa reitistösuunnittelua ja toteutusta aikaisempaakin laajemmassa mittakaavassa.

> Pyhä-Näsin verkkosivut

kestävän_matkailun_hub

Kestävän matkailun HUB

Tampere on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Kestävän matkailun Hub -hankkeen päämääränä on nostaa Särkänniemen alue yhdeksi kaupungin vähähiilisyystyön näkyvistä vetureista matkailun saralla.

Kaksivuotisessa hankkeessa rakennetaan Särkänniemen alueelle vähähiilisten matkailupalveluiden keskittymää ja avointa kehitysalustaa. Ekokumppanit on hankkeessa mukana asiantuntijaroolissa ja toimi tiiviissä yhteistyössä Visit Tampereen, Tampereen kaupungin, Särkänniemen, oppilaitosten ja kehitysorganisaatioiden sekä laajan yritysverkoston kanssa.

> Kestävän matkailun HUB -hankkeen verkkosivut

Visit_Tampere_Onkiniemi_beach_Näsijärvi_lake_Summer_drone_view_Laura_Vanzo-2 (1)

Lakesperience

Vuoden 2018 alussa käynnistynyt Lakesperience on kansainvälinen hanke, jonka tavoitteena on yhdistää Tampereen, Linköpingin (Ruotsi), Tarton (Viro) ja Burtniekun (Latvia) järvet yhtenäiseksi järvimatkailun suurkohteeksi.

Ekokumppanit vastaa kolmivuotisessa hankkeessa Suomen osatoteutuksen koordinoinnista.

> Lakesperience-hankkeen verkkosivu

Luonto ja ympäristö

Luonto ja ympäristö

Luontopalvelut

Yksi Ekokumppanien vuoden 2018 suurimmista voimannäytöistä oli Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueen kokonaisvaltainen suunnittelu ja toteutus sekä alueelle saatu luonnonsuojelupäätös.

Alueen infrastruktuuri valmistui keväällä 2018 ja toukokuussa vietettiin alueen avajaisia. Kaikkiaan alue ehti vuoden 2018 aikana palvella yli 40 000 kävijää, mikä ylitti ennakkoarviot moninkertaisesti. Avajaisten jälkeen Ekokumppanit ovat vastanneet alueen hoito- ja huoltotehtävistä.

> Aamulehden uutinen valmistuneesta alueesta

> Kintulammin verkkosivut

Kintulammin lisäksi rakensimme vuonna 2018 noin kilometrin verran uusia pitkospuita sekä paransimme polkuja ja kohderakenteita muille Tampereella sijaitseville luonnonsuojelu- ja virkistysalueille. Esimerkiksi Vuoreksen Koukkujärven kiertävät pitkospuut lisäsivät luonnon saavutettavuutta merkittävästi.

Jatkoimme myös määrätietoista Tampereen kaupunkiseudun retkeily- ja virkistysreittien ja luonnon saavutettavuuden parissa tehtävää selvitystyötä.

jlk-top-bg

Järviluontokeskus

Järviluontokeskus – Lake Nature Center Finland on hallituksen vesistömatkailun kärkihanke, jossa valmistellaan uudenlaista palvelu- ja liiketoimintamallia keskeisellä sijainnilla olevalle järvi- ja luontokeskukselle.

Vuonna 2018 Ekokumppanien vetämän hankkeen suunnitelmissa edettiin siihen pisteeseen, että keskuksen paikka Särkänniemeen perustettavan Kestävän matkailun HUBin sekä Järvikeskuksen yhteydessä alkaa vaikuttaa selvältä.

Hanke jatkuu vuonna 2019.

> Järviluontokeskuksen verkkosivut

ylennys-top2-bg

YLENNYS

Huhtikuussa 2018 käynnistynyt Ylennys-hanke lähti edistämään yritysten ja tapahtumien liiketoimintaa, osaamista ja vastuullisuutta kouluttamalla osallistujat ympäristöjärjestelmän käyttöön.

Vuoden 2019 loppuun asti jatkuva hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen Ympäristöopisto SYKLIn kanssa. Verkottumista ja tietoutta tehostettiin Pirkanmaan Yrittäjien kanssa yhteistyössä järjestetyillä aamukahvitilaisuuksilla.

> YLENNYS-hankkeen verkkosivut

Henkilöstö

Suvi Holm
toimitusjohtaja

Hanna Eronen
projektisuunnittelija, Pyhä-Näsi (04/2018 alkaen)

Tiina Hakala
ympäristöneuvoja

Harri Helin
projektipäällikkö, materiaalitehokkuus

Matti Huhta
viestinnän suunnittelija (03/2018 asti)

Satu Huuhka
Projektiasiantuntija, CircHubs

Eija Jokinen
viestintäasiantuntija, Hiedanranta (07/2018 alkaen)

Sini Jussila
projektikoordinaattori, Hiedanranta

Aleksanteri Jääskeläinen
työmaapäällikkö, Sorvaamo

Leena Karppi
viestintäasiantuntija, Hiedanranta (07/2018 asti)

Valtteri Kemppainen
siviilipalvelusmies (07/2018 asti)

Sanni Kouhi
projektikoordinaattori (09/2018 alkaen)

Mika Kuronen
ympäristönhoitaja

Petri Mäkelä
projektisuunnittelija, luonto- ja retkipalvelut

Antero Mäkinen
energianeuvoja, RANE

Anni Piippo
assistentti

Matti Pollari
projektipäällikkö, järvimatkailu (08/2018 asti)

Irma Rantonen
projektipäällikkö, Sorvaamo

Ilari Rautanen
projektipäällikkö, TARMO+

Juho Rinta-Rahko
projektiasiantuntija, energiapalvelut

Aku Satamo
siviilipalvelusmies (08/2018 alkaen)

Jari Saukko
projektipäällikkö, EKAT (07/2018 alkaen)

Juhana Suoniemi
projektipäällikkö, Hiedanranta (08/2018 asti)

Mika Telkkä
IT-asiantuntija, graafinen suunnittelija, luonto-opas

Mari Tolppa
projektipäällikkö, YLENNYS

Olli Vakkala
projektipäällikkö, järvimatkailu

Kirsi Viertola
viestintäasiantuntija, YLENNYS

Carl Willandt
viestintävastaava (05/2018 alkaen)

Lisäksi tarjosimme vuoden aikana harjoittelu- tai työkokeilupaikan lukuisille opiskelijoille ja työttömille työnhakijoille.

Talous

Ekokumppanit Oy:n liikevaihto vuonna 2018 oli 1,011 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 34,1 prosenttia. Tilikauden tulos oli 58 000 euroa ja liikevoittoprosentti 5,2. Yhtiön omavaraisuusaste vuonna 2018 oli 59,8 prosenttia. Tilikaudella yrityksen palveluksessa oli keskimäärin 22 henkilöä.