Pirkanmaan kunnissa kartoitetaan lannan ja muiden biopohjaisten sivuvirtojen saatavuutta biokaasun ja kierrätyslannoitteiden tuotantoa varten

Fertilizing Tomatoes plant in greenhouse, homegrown organic vegetables.

Kirjoittaja

Jaana Koivisto
Jaana Koivisto
Projektipäällikkö

Lisätiedot

Biomassakartoitusta tekee Ekokumppaneilla Anne Kärkkäinen / if.erepmat@2neniakkrak.enna

Lisätietoja Pirkanmaan biokaasuselvityksistä: Jaana Koivisto / if.erepmat@1otsiviok.anaaj

TREASoURcE-hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää biokiertotaloutta. Pilottialueena on Pirkanmaa, josta kokeilut ja mallit pyritään levittämään myös muille alueille. Muutama pirkanmaalainen kunta on aloittanut hankkeen kanssa syvemmän yhteistyön ja näistä Mänttä-Vilppulassa sekä Orivedellä on parhaillaan Ekokumppaneiden toimesta meneillään saatavilla olevien biomassojen kartoitus.

Kartoituksessa tavoitteena on löytää biopohjaisia sivu- tai jätevirtoja, joita tilojen tai muiden toimijoiden on hankala itse suoraan hyödyntää. Lannan lisäksi biokaasulaitoksen käyttöön voivat sopia monet muutkin biopohjaiset sivuvirrat; muun muassa niittojäte, oljet ja pilaantuneet rehut sekä heinä ja vesistöstä kerätty järviruoko.

Biokaasua voidaan käyttää lämmön- ja sähköntuotannossa sekä edelleen jalostettuna ajoneuvojen polttoaineena. Se on uusiutuvaa energiaa, jolla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita. Biokaasuprosessin sivutuotteena syntyy ravinnepitoista mädätysjäännöstä, joka soveltuu hyvin lannoitteeksi. Biomassojen prosessoinnista syntyvät kierrätyslannoitteet sisältävät usein runsaasti orgaanista ainesta, ja toimivat siksi mineraalilannoitteista poiketen sekä lannoitus- että maanparannustarkoituksessa.

18.12.2023
Yksi TREASoURcE-projektin kolmesta arvoketjusta on sähköauton akkujen uusiokäyttö. Hankkeen alussa työ on keskittynyt tunnistamaan niitä tekijöitä,...
11.09.2023
Ekokumppanit ja Pirkanmaan Jätehuolto järjestävät kaksi kuukautta kestävän kampanjan, jonka aikana kotitalouksien muoviesineitä eli kovamuovijätett...
01.09.2023
Ekokumppanit järjestää kiertotalousnäyttelyn ainakin viidessä Pirkanmaan kunnassa vuosien 2023–2024 aikana. Varmistuneita näyttelykuntia ovat Pälkä...
03.05.2023
KIERTO FEST Future-kiertotalousmessut järjestettiin aurinkoisena huhtikuun lopun päivänä Tampere-talossa. Messujen pääteemana oli työelämän ja yrit...
12.04.2023
TREASoURcE järjesti 28.3.2023 Hepolamminkadun Tredun kanssa yhteistyössä koululaisvierailun, jossa Vehmaisten koulun ja Viljakkalan yhtenäiskoulun ...
04.04.2023
KiertoaSuomesta.fi – digitaalinen markkinapaikka avataan 30.5.2023 seminaarissa Tampereella! MTK järjestää osana TREASoURcE-hanketta seminaariti...
22.03.2023
Nelivuotisen TREASoURcE-kiertotaloushankkeen puitteissa toteutetussa pilotissa on tarkoitus tutkia sähköautojen akkujen uusiokäyttöä aurinkoenergia...
31.01.2023
TREASoURcE-hankkeessa kehitetään MTK-vetoisesti biopohjaisten sivuvirtojen digitaalista markkinapaikkaa. KiertoaSuomesta.fi –sivuston tarkoituks...
14.12.2022
Muovin kierrätys on yksi kolmesta TREASoURcE-hankkeen arvoketjusta. Hankkeen tavoitteena on löytää optimoitu prosessi mekaaniselle ja termokemialli...

aa