TREASoURcE toteuttaa sähköautojen akkujen uusiokäyttöä tutkivan pilotin Lempäälässä ja Norjassa

Lempäälä-talo Kuva: Lempäälän kunta

Kirjoittaja

Linda Rekosuo
Linda Rekosuo
Projektipäällikkö

Lisätiedot

Nelivuotisen TREASoURcE-kiertotaloushankkeen puitteissa toteutetussa pilotissa on tarkoitus tutkia sähköautojen akkujen uusiokäyttöä aurinkoenergian varastoinnissa. Suomessa pilotti toteutetaan Pirkanmaalla, Lempäälän kuntakeskuksessa sijaitsevassa Lempäälä-talossa. Norjassa kohteena on maan eteläosassa sijaitseva moottoriurheilukeskus Rudskogen. Käytetyistä sähköautojen akuista valmistetut akustot asennetaan pilottikohteisiin kesän 2023 aikana.

Piloteilla pyritään lisäämään todennettua tutkimustietoa käytöstä poistettujen sähköautojen akkujen uusiokäytöstä energian varastointitarkoituksiin sekä edistämään teknologian käyttöönottoa. Sähköautoihin kohdistuvien tiukkojen vaatimusten vuoksi akkujen katsotaan olevan käyttöikänsä lopussa, kun ne saavuttavat noin 80 prosenttia alkuperäisestä kapasiteetistaan. Näin ollen niissä on jäljellä vielä paljon hyödyntämätöntä kapasiteettia, jota voidaan käyttää vähemmän vaativiin sovelluksiin, kuten energian varastointiin.

Akuston avulla pystytään tasaamaan sähkön kulutushuippuja sekä varastoimaan aurinkopaneelien tuottamaa ylijäämäsähköä. Ylituotannosta varastoitua energiaa voidaan puolestaan hyödyntää hetkinä, joina aurinko ei paista eivätkä paneelit tuota sähköä. Kustannushyötyjen lisäksi akusto parantaa rakennuksen energiaomavaraisuutta, vähentää paikallisen verkon kuormitusta ja lisää sähköverkon vakautta. Uudelleenkäyttö pidentää akun elinikää sekä säästää maapallon kriittisiä mineraaliresursseja. Lisäksi uudelleenkäytöllä vältytään kierrätyksessä tyypillisesti syntyvältä materiaalihävikiltä.

Lempäälä-talossa kestävyys ja energiatehokkuus on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

”Pilotti kuulosti heti mielenkiintoiselta ja kysyntäjouston hyödyntäminen on erittäin ajankohtainen aihe. Jo ennestään energiatehokas Lempäälä-talomme soveltuu hyvin pilottikohteeksi, pilottikohteelta toivottiin mm. omaa aurinkosähkövoimalaa ja soveltuva tilakin akuille löytyi Lempäälä-talosta. Mielenkiinnolla odotamme pilotin tuloksia, joita voimme myös hyödyntää tulevissa hankkeissamme,” kommentoi Ulla Palo-oja, Lempäälän kunnan yhdyskunnan palvelualueen rakennuttajapäällikkö.

Yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista on toteutettujen pilottien helppo toistettavuus, jolloin vastaavia kokeiluja voidaan toteuttaa muualla Euroopassa. Monistettavuutta tukee myös akkujen uudelleenkäytön hyötyjen yleismaailmallisuus.

Akkujärjestelmät ovat käytössä ja keräävät tietoa tutkimusta varten vuoteen 2026 asti. Järjestelmän toimintaa optimoidaan koko pilotin ajan kerätyn datan ja kokemusten perusteella. Akkujärjestelmissä on hankkeen päättyessä vielä runsaasti kapasiteettia jäljellä, joten ne voidaan tarvittaessa helposti siirtää uudelleen käytettäväksi muualla.

Pilotin muista kohteista voi lukeaa lisää täältä: The European circular economy project TREASoURcE to install stationary battery systems for energy storage purposes at two demo sites in Norway and Finland – TREASoURcE

15.01.2024
TREASoURcE-hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää biokiertotaloutta. Pilottialueena on Pirkanmaa, josta kokeilut ja mallit pyritään levittämään myö...
18.12.2023
Yksi TREASoURcE-projektin kolmesta arvoketjusta on sähköauton akkujen uusiokäyttö. Hankkeen alussa työ on keskittynyt tunnistamaan niitä tekijöitä,...
11.09.2023
Ekokumppanit ja Pirkanmaan Jätehuolto järjestävät kaksi kuukautta kestävän kampanjan, jonka aikana kotitalouksien muoviesineitä eli kovamuovijätett...
01.09.2023
Ekokumppanit järjestää kiertotalousnäyttelyn ainakin viidessä Pirkanmaan kunnassa vuosien 2023–2024 aikana. Varmistuneita näyttelykuntia ovat Pälkä...
03.05.2023
KIERTO FEST Future-kiertotalousmessut järjestettiin aurinkoisena huhtikuun lopun päivänä Tampere-talossa. Messujen pääteemana oli työelämän ja yrit...
12.04.2023
TREASoURcE järjesti 28.3.2023 Hepolamminkadun Tredun kanssa yhteistyössä koululaisvierailun, jossa Vehmaisten koulun ja Viljakkalan yhtenäiskoulun ...
04.04.2023
KiertoaSuomesta.fi – digitaalinen markkinapaikka avataan 30.5.2023 seminaarissa Tampereella! MTK järjestää osana TREASoURcE-hanketta seminaariti...
31.01.2023
TREASoURcE-hankkeessa kehitetään MTK-vetoisesti biopohjaisten sivuvirtojen digitaalista markkinapaikkaa. KiertoaSuomesta.fi –sivuston tarkoituks...
14.12.2022
Muovin kierrätys on yksi kolmesta TREASoURcE-hankkeen arvoketjusta. Hankkeen tavoitteena on löytää optimoitu prosessi mekaaniselle ja termokemialli...

aa