Yläkoululaiset tutustumassa kiertotalouteen Hepolamminkadun Tredulla

Treasource - Kuva: Ella Miller

Kirjoittaja

Jaana Koivisto
Jaana Koivisto
Projektipäällikkö

Lisätiedot

TREASoURcE järjesti 28.3.2023 Hepolamminkadun Tredun kanssa yhteistyössä koululaisvierailun, jossa Vehmaisten koulun ja Viljakkalan yhtenäiskoulun seitsemäsluokkalaiset pääsivät tutustumaan kiertotalouteen ja siinä sivussa myös Tredun Hepolamminkadun toimipisteen materiaalitekniikan opetuksen puitteisiin. Päivän aluksi materiaalitieteen ja ympäristötekniikan väitöskirjatutkija Pauli Hakala Tampereen yliopistolta luennoi meriin kertyvästä muovista sekä muovin uusiokäytöstä. Hakalan mukaan muutos meriin kertyvän muovin määrässä on ollut nousujohteinen, ja tällä hetkellä arvio Tyynenmeren suurimman muovikerääntymän (GPGP) kokonaispinta-alasta on noin kaksi kertaa Texasin osavaltion koko, eli yhteensä 1,6 miljoonaa neliökilometriä (The Ocean Cleanup; Lebreton, Slat, Ferrari et al. 2018).

Uudet näkökulmat muoviteknologiaan

Meriin päätyvän muovijätteen nykytilasta huolimatta Hakalan luento toi myös toiveikkuutta uusista tavoista ratkaista muoviongelma. Esimerkiksi moninaiset teknologiset keinot muovin keräämisen ja uusiokäytön suhteen kehittyvät jatkuvasti. Vaikka tällä hetkellä muovia lajitellaan ja jatkojalostetaan keskeisimmin mekaanisesti, tutkii Hakala muovin entsymaattisen hajottamisen mahdollisuuksia uusiomuoville sekä biohajoaville muoveille.

Teoriasta käytäntöön: muovityöpajat ja kiertotaloustietämyksen kartuttaminen

Luennon päätyttyä oppilaat pääsivät tutustumaan erilaisiin muovilaatuihin sekä tekemään muovien tunnistustehtävää. Lisäksi ryhmät saivat hyödyntää Tredun laitteistoa ja valmistaa erilaisia muoviesineitä alipainemuovaamalla. Oppilaat pääsivätkin koteihinsa uusiomuovista valmistettujen valokuvakehysten, pinssien sekä muovimuottien kera. TREASoURcEn puolesta ryhmille oli järjestetty interaktiivista toimintaa kiertotalousaiheisen visan parissa. Oppilaat testasivat tietouttaan tuotteiden elinkaaresta, oikeaoppisesta lajittelusta sekä uusiokäytön mahdollisuuksista kiertotalouden näkökulmasta. Vaikka teknologialla on keskeinen rooli ympäristön muovihaasteen ratkaisussa, on myös sääntelyllä ja kuluttajilla sen suhteen valtava merkitys. Oppilaat saivat siis tapahtumapäivästä eväitä tarkastella myös omaa arkitoimintaansa osana kiertotaloutta.

Kiertotalouden tulevaisuuden osaajat

Aamun luennolla Pauli Hakala korosti nuorten osaajien merkitystä tulevaisuuden innovoinnille ja päätöksenteolle muovitaloudessa sekä taustoitti omaa reittiään ympäristö- ja materiaalitekniikan asiantuntijaksi. Luentoa kuunnelleet yläkoululaiset jo pian pääsevät valitsemaan urapolkuaan ja tapahtumapäivän jälkeen lähtivät kotiin mukanaan jälleen uusia näkökulmia tulevaa ammatinvalintaa varten.

Lähteet

https://theoceancleanup.com/great-pacific-garbage-patch/, viitattu 11.4.2023 Lebreton, L., Slat, B., Ferrari, F. et al. (2018) Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic. Sci Rep 8, 4666 https://doi.org/10.1038/s41598-018-22939-w

15.01.2024
TREASoURcE-hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää biokiertotaloutta. Pilottialueena on Pirkanmaa, josta kokeilut ja mallit pyritään levittämään myö...
18.12.2023
Yksi TREASoURcE-projektin kolmesta arvoketjusta on sähköauton akkujen uusiokäyttö. Hankkeen alussa työ on keskittynyt tunnistamaan niitä tekijöitä,...
11.09.2023
Ekokumppanit ja Pirkanmaan Jätehuolto järjestävät kaksi kuukautta kestävän kampanjan, jonka aikana kotitalouksien muoviesineitä eli kovamuovijätett...
01.09.2023
Ekokumppanit järjestää kiertotalousnäyttelyn ainakin viidessä Pirkanmaan kunnassa vuosien 2023–2024 aikana. Varmistuneita näyttelykuntia ovat Pälkä...
03.05.2023
KIERTO FEST Future-kiertotalousmessut järjestettiin aurinkoisena huhtikuun lopun päivänä Tampere-talossa. Messujen pääteemana oli työelämän ja yrit...
04.04.2023
KiertoaSuomesta.fi – digitaalinen markkinapaikka avataan 30.5.2023 seminaarissa Tampereella! MTK järjestää osana TREASoURcE-hanketta seminaariti...
22.03.2023
Nelivuotisen TREASoURcE-kiertotaloushankkeen puitteissa toteutetussa pilotissa on tarkoitus tutkia sähköautojen akkujen uusiokäyttöä aurinkoenergia...
31.01.2023
TREASoURcE-hankkeessa kehitetään MTK-vetoisesti biopohjaisten sivuvirtojen digitaalista markkinapaikkaa. KiertoaSuomesta.fi –sivuston tarkoituks...
14.12.2022
Muovin kierrätys on yksi kolmesta TREASoURcE-hankkeen arvoketjusta. Hankkeen tavoitteena on löytää optimoitu prosessi mekaaniselle ja termokemialli...

aa