Yliopisto-opiskelijat tutustuivat muovin kierrätykseen

VTT Lecture

Kirjoittaja

Linda Rekosuo
Linda Rekosuo
Projektipäällikkö

Lisätiedot

Muovin kierrätys on yksi kolmesta TREASoURcE-hankkeen arvoketjusta. Hankkeen tavoitteena on löytää optimoitu prosessi mekaaniselle ja termokemialliselle kierrätykselle.

”Muovijäte on aiheena kompleksinen, mutta on arvokasta, kun jäte kerätään, lajitellaan ja kierrätetään oikealla teknologialla. Projektissa tutkitaan kotitalous-, maatalous- sekä teollisuusmuoveja sekä eri kierrätysteknologioiden soveltuvuutta. Teknologioilla pyritään parantamaan muovin kierrätysastetta sekä lisäämään muovin kiertoa”, kuvailee VTT:n Vanhempi asiantuntija Ugur Kaya.

”VTT Tampereella tutkimme mekaanista kierrätystä, mutta teemme myös muita projektiin liittyviä tehtäviä kuten tiekarttojen ja datan analysointia”, lisää VTT:n Tutkija Sarianna Palola.

Opiskelijat ovat tärkeä sidosryhmä

Maanantaina 5.12.2022 ryhmä materiaalitekniikan opiskelijoita Tampereen yliopistosta vieraili VTT:n Tampereen kampuksella.

”Yliopisto-opiskelijat ovat tulevaisuuden innovaattoreita, päätöksentekijöitä sekä kestävien liiketoimintaratkaisujen kehittäjiä. On tärkeää saada heidät mukaan keskusteluihin ja yhteistyöhön, jolla pyritään kehittämään vähähiilisiä arvoketjuja sekä edistämään kiertotaloutta muiden sidosryhmien kanssa. Heidän panoksensa antaa tuoreita näkemyksiä kehitysyhteistyöhön niin teknologian kuin kuluttajan näkökulmastakin”, sanoo Liiketoiminnan neuvonantaja Pirkko Eteläaho Business Tampereelta.

Vierailun aikana opiskelijat oppivat muovin kierrätyksestä ja pääsivät tutustumaan mekaanisen kierrätyksen laitteistoon. He myös osallistuivat työpajaan, jonka tavoitteena oli ideoida, miten muovin kiertotaloutta pystyttäisiin parantamaan. Varsinkin tuotesuunnittelu ja toimijoiden koulutus nousivat esille työpajassa.

Kiertotalous tarvitsee  yhteistyötä ja sitoutumista eri toimijoilta

Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä VTT:n, Ekokumppaneiden, Business Tampereen sekä MTK:n kanssa.

”Kiertotalous tarvitsee yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Hankkeen ulkoisten sidosryhmien lisäksi olemme onnistuneet luomaan hyvät yhteistyöedellytykset projektin sisällä”, kommentoi Ekokumppaneiden Projektipäällikkö Linda Rekosuo.

”Yksi suurimmista kiertotalouden ajureista on tietoisuuden, tietämyksen sekä ymmärryksen lisääminen, tässä opiskelijat ovat avainroolissa. Haluamme näyttää vaihtoehtoja tulevaisuuden sukupolville. Meillä on hyvä mahdollisuus kehittää tätä konseptia ja opiskelijoiden osallistamista eteenpäin, ja toistaa se muilla projektin alueilla”, sanoo MTK:n Projektipäällikkö Riina Kärki.

You can find news in English here: University students visited mechanical recycling facility in Tampere – TREASoURcE

15.01.2024
TREASoURcE-hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää biokiertotaloutta. Pilottialueena on Pirkanmaa, josta kokeilut ja mallit pyritään levittämään myö...
18.12.2023
Yksi TREASoURcE-projektin kolmesta arvoketjusta on sähköauton akkujen uusiokäyttö. Hankkeen alussa työ on keskittynyt tunnistamaan niitä tekijöitä,...
11.09.2023
Ekokumppanit ja Pirkanmaan Jätehuolto järjestävät kaksi kuukautta kestävän kampanjan, jonka aikana kotitalouksien muoviesineitä eli kovamuovijätett...
01.09.2023
Ekokumppanit järjestää kiertotalousnäyttelyn ainakin viidessä Pirkanmaan kunnassa vuosien 2023–2024 aikana. Varmistuneita näyttelykuntia ovat Pälkä...
03.05.2023
KIERTO FEST Future-kiertotalousmessut järjestettiin aurinkoisena huhtikuun lopun päivänä Tampere-talossa. Messujen pääteemana oli työelämän ja yrit...
12.04.2023
TREASoURcE järjesti 28.3.2023 Hepolamminkadun Tredun kanssa yhteistyössä koululaisvierailun, jossa Vehmaisten koulun ja Viljakkalan yhtenäiskoulun ...
04.04.2023
KiertoaSuomesta.fi – digitaalinen markkinapaikka avataan 30.5.2023 seminaarissa Tampereella! MTK järjestää osana TREASoURcE-hanketta seminaariti...
22.03.2023
Nelivuotisen TREASoURcE-kiertotaloushankkeen puitteissa toteutetussa pilotissa on tarkoitus tutkia sähköautojen akkujen uusiokäyttöä aurinkoenergia...
31.01.2023
TREASoURcE-hankkeessa kehitetään MTK-vetoisesti biopohjaisten sivuvirtojen digitaalista markkinapaikkaa. KiertoaSuomesta.fi –sivuston tarkoituks...

aa