TREASoURcEn energiavisa kiinnosti KIERTO FEST Future-messuilla

treasource_KiertoFEST_Linda-scaled

Kirjoittaja

Linda Rekosuo
Linda Rekosuo
Projektipäällikkö

Lisätiedot

KIERTO FEST Future-kiertotalousmessut järjestettiin aurinkoisena huhtikuun lopun päivänä Tampere-talossa. Messujen pääteemana oli työelämän ja yrittämisen muutos, jonka nousussa oleva kiertotaloustrendi sekä kestävyyden ja vastuullisuuden vaatimukset tuovat mukanaan.

Messut houkuttelivat paikalle yli 1 600 messuvierasta tutustumaan 46 näytteilleasettajan osastoon ja monipuoliseen lavaohjelmaan. 

Myös TREASoURcE-hanke Ekokumppaneiden Lindan ja Jaanan edustamana oli messuilla omalla osastopaikallaan. TREASoURcEn osaston kärkenä olivat energia ja kiertotalous, jotka liittyvät merkittävästi kahteen hankkeen kolmesta arvoketjusta: akkuihin ja biopohjaisiin sivuvirtoihin.

TREASoURcEn osastolla pääsi vastaamaan melko haastavaan energia- ja kiertotalousvisaan. Visan tarkoituksena oli herätellä vastaajien ajatuksia kysymysten aihepiiriin liittyen, oikein vastaaminen ei tällä kertaa ollut tärkeintä vaan visan palkinto arvottiin kaikkien vastanneiden kesken. Palkintona oli lahjakortti Tampereen seudun joukkoliikenteeseen eli Nysseen.

Energia- ja kiertotalousvisan kysymykset vastausvaihtoehtoineen

1. Vuonna 2022 Suomessa oli noin 140 000 liikennekäyttöistä sähkö- ja hybridihenkilöautoa. Kuinka monta sähkökäyttöistä autoa Suomessa on ennustettu olevan vuonna 2030?

a) 1 200 000
b) 300 000
c) 600 000
d) 900 000

2. Mikä seuraavista ei pidä paikkaansa?

a) Uusiokäyttö pidentää sähköauton akkujen elinikää
b) Uusiokäytön myötä sähköauton akkujen kierrätys tulee tarpeettomaksi
c) Sähköauton akkujen uusiokäyttö säästää uusioraaka-aineresursseja
d) Sähköauton akkujen uusiokäyttö antaa lisäaikaa kehittää vastuullista akkujen toimitusketjua

3. Akkuja tarvitaan (valitse yksi tai useampi)

a) Energian tuotantoon
b) Sähköverkon tasapainottamiseen
c) Sähköisten työkoneiden käyttöön
d) Fossiilisesti tuotetun sähkön muuttamiseen päästöttömäksi sähköautossa
e) Uusiutuvan energian varastointiin

4. Kuinka paljon biojätteeseen kuuluvaa jätettä menee tällä hetkellä vielä sekajätteen joukkoon?

a) 5 prosenttia
b) 25 prosenttia
c) 38 prosenttia
d) 50 prosenttia
e) 75 prosenttia

5. Mitä oikein kierrätetystä biojätteestä saadaan? (valitse yksi tai useampi)

a) biokaasua korvaamaan fossiilisia polttoaineita
b) multaa
c) lannoitteita
d) biometaania
e) sähköä

Miten sinä olisit vastannut kysymyksiin?

Jos haluat selvittää oikeat vastaukset tai jutella visan tai TREASoURcEn aihepiireistä, ota meihin yhteyttä. Tarkemmat yhteystietomme löytyvät hankkeen omalta sivustolta.

15.01.2024
TREASoURcE-hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää biokiertotaloutta. Pilottialueena on Pirkanmaa, josta kokeilut ja mallit pyritään levittämään myö...
18.12.2023
Yksi TREASoURcE-projektin kolmesta arvoketjusta on sähköauton akkujen uusiokäyttö. Hankkeen alussa työ on keskittynyt tunnistamaan niitä tekijöitä,...
11.09.2023
Ekokumppanit ja Pirkanmaan Jätehuolto järjestävät kaksi kuukautta kestävän kampanjan, jonka aikana kotitalouksien muoviesineitä eli kovamuovijätett...
01.09.2023
Ekokumppanit järjestää kiertotalousnäyttelyn ainakin viidessä Pirkanmaan kunnassa vuosien 2023–2024 aikana. Varmistuneita näyttelykuntia ovat Pälkä...
12.04.2023
TREASoURcE järjesti 28.3.2023 Hepolamminkadun Tredun kanssa yhteistyössä koululaisvierailun, jossa Vehmaisten koulun ja Viljakkalan yhtenäiskoulun ...
04.04.2023
KiertoaSuomesta.fi – digitaalinen markkinapaikka avataan 30.5.2023 seminaarissa Tampereella! MTK järjestää osana TREASoURcE-hanketta seminaariti...
22.03.2023
Nelivuotisen TREASoURcE-kiertotaloushankkeen puitteissa toteutetussa pilotissa on tarkoitus tutkia sähköautojen akkujen uusiokäyttöä aurinkoenergia...
31.01.2023
TREASoURcE-hankkeessa kehitetään MTK-vetoisesti biopohjaisten sivuvirtojen digitaalista markkinapaikkaa. KiertoaSuomesta.fi –sivuston tarkoituks...
14.12.2022
Muovin kierrätys on yksi kolmesta TREASoURcE-hankkeen arvoketjusta. Hankkeen tavoitteena on löytää optimoitu prosessi mekaaniselle ja termokemialli...

aa